• Digital Assets

  De innovatierace tussen Ethereum en zijn concurrenten

  Matthew Sigel, Hoofd onderzoek naar digitale activa
   

  VanEck aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden waarnaar wij linken en/of voor inhoud die op externe sites wordt gehost.

  Belangrijkste punten:

  • Ethereum begint met "terugkopen van aandelen". Huidige opbrengst is ongeveer 1,5%.
  • Versleutelde chat: recente aankondiging Apple kan komst gedecentraliseerde chat versnellen.
  • Protocollen voor slimme contracten: hoe groot is de bedreiging van concurrerende protocollen voor Ethereum?
  • Cardano: introduceert deze maand de mogelijkheid om slimme contracten uit te voeren.
  • Solana: bindt de strijd aan met Nasdaq.

  "Je vermogen om sneller te leren dan je concurrenten is je enige duurzame voordeel." - Arie de Geus, "The Living Company"

  "Inmiddels kan bitcoin al worden gebruikt om mensen te laten betalen voor het mogen versturen van een mailtje. De grootte van het dialoogvenster voor het te verzenden bericht kan worden aangepast en je kunt het bericht zo lang maken als je wilt. Het bericht wordt verzonden zodra er verbinding is gemaakt. De ontvanger moet dubbelklikken op de transactie om het bericht in zijn geheel weer te geven. Beroemdheden die meer e-mail krijgen dan ze kunnen lezen, maar fans wel de mogelijkheid willen bieden om contact op te nemen, zouden een bitcoinwallet kunnen openen en het IP-adres op hun website kunnen publiceren. 'Stuur X bitcoins naar mijn hotline op dit IP-adres en ik lees je bericht persoonlijk.'" - Satoshi Nakamoto

  "Wat wij bieden is het volgende. Stel je hebt een artiest met een cryptosleutel en je hebt fans met cryptosleutels. Dan bieden wij de garantie dat zij ongestoord met elkaar kunnen praten. Dat is alles. Het token zelf is alleen maar bedoeld om spam tegen te gaan in de huidige superverbonden wereld. We bouwen aan een iets sciencefictionachtigs. Als dit bestaat, wat is er dan nog meer mogelijk in deze wereld?" - Anatoly Yakovenko, CEO van Solana, 18 juni 2021.

  Sinds de introductie van EIP-1559, het nieuwe tariefmodel van Ethereum, zijn de prijzen per 9 augustus 2021 met meer dan 20% gestegen. De bedoeling van het nieuwe tariefmodel is om de notoir volatiele gasprijzen van het protocol iets voorspelbaarder te maken. In het nieuwe model worden transactiekosten deels "verbrand", een procedure die vergelijkbaar is met het terugkopen van aandelen door een bedrijf om zo een hogere winst per aandeel te realiseren. In de eerste 24 uur na de introductie was EIP-1559 verantwoordelijk voor het uit roulatie nemen van 4700 ETH.1 Met de huidige wisselkoers staat dat gelijk aan $ 13 miljoen. Als dit verbrandingstempo zou worden aangehouden, zou in de loop van volgend jaar $ 4,8 miljard aan belanghebbenden zijn terugbetaald. Dat staat gelijk aan een terugkoopopbrengst van 1,5% bij een huidige ETH-marktkapitalisatie van $ 312 miljard.2

  Het nieuwe tariefmodel is onderdeel van een serie upgrades die het Ethereum-protocol in 2021 en 2022 wil uitrollen. Volgens een analyse van VanEck resulteert dit uiteindelijk in een vertweehonderdvoudiging van de netwerkcapaciteit. De eerste upgrade ging op 5 augustus in en leidde tot een deflatieschok op het netwerk. Als EIP-1559 al in 2019 en 2021 van kracht zou zijn geweest, zou de Ethereum-inflatie volgens onderzoek van CoinMetrics minder dan de helft hebben bedragen dan de inflatie die we in de afgelopen twee jaar daadwerkelijk hebben gezien. Miners zijn geneigd om ETH-ontvangsten snel te verkopen om zo hun operationele kosten te betalen. De algoritmeaanpassing houdt in dat er nu via een verbrandingsaftrek waardeoverdracht plaatsvindt van miners naar alle Ethereum-belanghebbenden. Hoewel ETH-enthousiastelingen, waaronder ondergetekende, blij zijn met de geslaagde implementatie van het nieuwe tariefmodel, liggen er nog steeds risico's op de loer. Het is nog maar de vraag in hoeverre EIP-1559 het liquide ETH-aanbod kan reduceren voordat Ethereum ergens in 2022 zijn nieuwe capaciteitsuitbreiding (shardchains) kan implementeren.3 Verder is het mogelijk dat de netwerkgasprijzen weer oplaaien, waardoor de rendabiliteit van lagere transactietarieven voor bijvoorbeeld microbetalingen in games en NTFs (niet-vervangbare tokens), die in de afgelopen weken zijn geïntroduceerd, weer teniet worden gedaan. Maar na de introductie van EIP-1559 bleven NTFs en games vooralsnog onverminderd in trek. Tijdens de 24 uur na de tariefswijziging op 5 augustus vertegenwoordigden de NFT-platformen OpenSea en COVIDPunks, en de play-to-earngame Axie Infinity, 19% van alle gaskosten op het netwerk. Ter vergelijking: Uniswap, Tether en Metamask (belangrijke spelers binnen de gedecentraliseerde financiële markten) waren samen goed voor 18%.4 Volgens Cryptoslam.io is het totaal aan secundaire Axie Infinity-verkopen de grens van $ 1 miljard inmiddels gepasseerd.

  Verdiende versus verbrande Ethereum-vergoedingen

  Bron: Dune Analytics, per 9 augustus 2021.

  Aantallen gebruikers van slimme contracten naar app-type

  Aantallen gebruikers van slimme contracten naar app-type

  Bron: DappRadar per 6 augustus 2021. Y-as: miljoenen gebruikers.

  Top 10 cryptoverzamelobjecten (rangschikking op basis van omzetvolume tot heden)

  Top 10 cryptoverzamelobjecten (rangschikking op basis van omzetvolume tot heden)

  Bron: Cryptoslam.io per 9 augustus 2021.

  Dankzij de tijdige overgang naar EIP-1559 nemen de risico's voor de ETH iets af. Bovendien is het nieuwe tariefmodel een essentiële stap in de route naar een marktwaardering van $ 2 biljoen. Toch moet worden opgemerkt dat EIP-1559 nog maar de achtste productupdate is sinds 2016.5 Dit staat in schril contrast met Google dat zijn algoritme volgens zoekoptimalisatiebedrijf Semrush meer dan duizend keer per jaar wijzigt.6 Deze statistiek is koren op de molen van pessimisten die twijfelen of een gedecentraliseerd netwerk voldoende vaak tot algemene overeenstemming kan komen om in hetzelfde tempo als een meer hiërarchisch georganiseerd bedrijf als Google, tegemoet te komen aan wensen van klanten. Dat is de reden waarom wij dit artikel zijn begonnen met een citaat dat hierop betrekking heeft.

  Er zijn echter twee zeer belangrijke factoren die tegenwicht bieden tegen dit ogenschijnlijk trage tempo waarmee innovaties in de back-endcode worden doorgevoerd. De eerste factor is toegankelijkheid. Iedere onafhankelijke potentiële Google Play-ontwikkelaar moet zijn code aanpassen aan de regels en het redactionele oordeel van Android, terwijl Ethereum-ontwikkelaars altijd vrij zijn om te maken wat ze maar willen (en ook geen 30% hoeven af te dragen). Een potentieel zorgelijke ontwikkeling is de ommuurde-tuinbenadering van Google en Apple waarover we afgelopen week in het nieuws konden lezen. Apple introduceert nieuwe software7 waarmee foto's kunnen worden geanalyseerd die gebruikers in hun iCloud-account hebben opgeslagen. Op deze manier willen zij expliciete afbeeldingen van kinderen opsporen en melden bij de relevante autoriteiten. De technologie van Apple maakt gebruik van een neurale hashingalgoritme die in feite de iPhone-versleuteling kraakt. Dit is iets waar rechtshandhavers al jaren om "vroegen".8 Apple heeft ongetwijfeld de intentie om deze technologie voor een goed doel in te zetten, net als andere Web 2.0-algoritmen. Maar deze systemen zijn, zoals Matthew Green, hoogleraar cryptologie aan de John's Hopkins University, twitterde in reactie op de aankondiging van Apple, afhankelijk van een database van problematische mediahashes die consumenten niet kunnen controleren. Wanneer we deze ondoorzichtigheid koppelen aan de potentiële kwetsbaarheid voor black-boxaanvallen door zogenoemde generatieve vijandige netwerken (GAN's)9, kunnen we te maken krijgen met sabotage en vals positieven die informatiechaos veroorzaken en de reputatie van onschuldige mensen te gronde richten. Dankzij hun pseudonieme en open-sourcekarakter lopen op blockchain gebaseerde netwerken dit risico niet. Gedecentraliseerde versleutelde chatplatformen worden steeds populairder, omdat mensen controle door bedrijven willen ontlopen. DChat, Minds, Crypviser, ySign, Moxtra en Element zijn slechts enkele voorbeelden van dergelijke chatplatformen. Berichtprotocollen zouden kunnen behoren tot de killer-DApps van Web 3.0.

  Wat is een "generatief vijandig netwerk"?

  Wat is een

  Een netwerk leert om op basis van een trainingsset nieuwe gegevens te genereren op basis van dezelfde statistieken als de trainingsset. Een generatief vijandig netwerk (GAN) dat bijvoorbeeld is getraind voor fotoherkenning, kan nieuwe foto's genereren die voor mensen authentiek lijken. GAN's zijn ook toegepast om kentekenplaatlezers van tolwegen om de tuin te leiden. Kwaadwillenden kunnen de techniek ook toepassen om gecentraliseerde databases, zoals die van Apple, op het verkeerde been te zetten.

  Bron: Google-cursus over machineleren

  De tweede factor die het tragere innovatietempo van back-endcode op het Ethereum-netwerk ten opzichte van dat van Web 2.0-aanbieders compenseert, is het toenemend aantal concurrerende laag-1-platformen voor slimme contracten die lagere kosten en een hogere verwerkingssnelheid beloven dan ETH. Van de vijftig cryptomunten die op grond van hun marktkapitalisatie het grootst zijn, acht VanEck er slechts een handjevol in staat om op een gegeven moment met Ethereum te concurreren wat betreft reputatie, omvang en sociale betrokkenheid, of die op zijn minst een supersnelle acceptatie van gedecentraliseerde apps zouden kunnen realiseren door gebruikers meer keuze aan platformen te bieden waarop kan worden gebouwd. Ter illustratie wordt in onderstaande grafiek het marktaandeel getoond van alle platformen voor slimme contracten als percentage van de totale cryptomarktkapitalisatie. In 2021 steeg dit marktaandeel van 14% naar meer dan 27%. Ondertussen is Ethereum verantwoordelijk voor 80% van deze gebruikscategorie. Over 2021 tot heden is dat een daling van 800 bp doordat nieuwkomers meer marktaandeel voor zich wisten te winnen.

  Marktaandeel per categorie

  Bron: CryptoCompare, VanEck. Gegevens per 30 juni 2021.

  Aandeel in de marktkapitalisatie voor slimme contracten per munt

  Aandeel in de marktkapitalisatie voor slimme contracten per munt

  Bron: CryptoCompare, VanEck. Gegevens per 30 juni 2021.

  Het onderzoeksproces voor het analyseren en beoordelen van deze concurrerende platformen voor slimme contracten is nauwelijks objectief te noemen. Marktgebaseerde statistieken, zoals marktkapitalisatie en handelsvolume, veronderstellen een geïmpliceerde waardering ("koers-omzetverhouding") waarbij de onderliggende fundamentele factoren (zoals gemeten op basis van het aantal transacties en de gemiddelde waarde van elke transactie op elk protocol) elkaar soms tegenspreken. Volgens een analyse van VanEck staat Cardano, een blockchainprotocol dat deze maand functionaliteit voor slimme contracten wil lanceren,10 bijvoorbeeld op positie 8 in de top 10 wanneer we kijken naar kwantitatieve metingen van historische netwerkprestaties, maar op positie 2 wanneer we kijken naar sociale betrokkenheid. Vooruitlopend op een succesvolle introductie van slimme contracten heeft de markt de Cardano-munt (ticker: ADA) gewaardeerd op $ 44 miljard op basis van technische prognoses van Cardano en de achtergrond van oprichter Charles Hoskinson, een van de medeoprichters van Ethereum. De realiteit is dat niemand weet hoe de code functioneert totdat deze live gaat.

  Waarderingstechniek voor
  platform voor slimme contracten
  Benodigde gegevens Positieve aspecten Negatieve aspecten
  Marktgebaseerd Marktkapitalisatie, gem. dagelijks verhandelde waarde Respecteert efficiënte-markthypothese Retrospectief
  Gebruik Aantal transacties, aantal gebruikers, gem. transactiewaarde Beloont succesvolle uitvoering en klantwerving Retrospectief
  Technische mogelijkheden Theoretische netwerkdoorvoer en kostenstructuur, mate van decentralisatie Toekomstgericht Ondoorzichtig, afhankelijk van uitvoering
  Acceptatie ontwikkelaars GitHub-commits, aantal ontwikkelaars voor protocolprojecten Meest bepalend voor projectsucces Moeilijk meetbaar, manipuleerbaar, meerdere veronderstellingen vereist (bijv. identificatie juiste GitHub-repository's)
  Maatschappelijke relevantie Subreddit- en Twitter-volgers, omvang Discord-server, etc. Meest bepalend voor projectsucces Manipuleerbaar, meerdere veronderstellingen vereist

  Solana, een platform voor slimme contracten dat het absurde aantal van 50.000 transacties per seconde belooft,11 vormt een andere uitdaging. Solana claimt dat het sinds begin mei maar liefst 23 miljard transacties heeft verwerkt (dat zijn er meer dan van alle laag-1-protocollen samen sinds hun oprichting). Het Solana-protocol doet dat tegen extreem lage vergoedingen. Hierdoor kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij de vooruitzichten op inkomsten. Volgens Anatoly Yakovenko, CEO van SOL, die voor de oprichting van Solana in 2017 bij Qualcomm werkte aan TDMA-radiotechnologie, ondersteunt de unieke naar consensus strevende algoritme "Proof of History" meer dan 700.000 transacties per seconde. Met deze snelheid kunnen gereguleerde, getokeniseerde effecten die vrijwel elke beleggingscategorie in de wereld vertegenwoordigen, gelijktijdig worden verhandeld, waarbij het gehele orderboek op de blockchain staat. Wat dat betreft is SOL theoretisch een aantrekkelijk alternatief voor gedecentraliseerde beurzen zoals Uniswap (die 100.000 tot 200.000 transacties per dag verwerkt met behulp van een automatische market maker (AMM-software) die peer-to-peer voor liquiditeit zorgt, maar geen limietorders ondersteunt),12 en misschien ook wel voor gereguleerde beurzen met centrale orderboeken, zoals Nasdaq (die momenteel $ 600.000 per maand in rekening brengt voor een bedrijfsgegevenslicentie en tussen de $ 2500 en $ 7500 per maand voor een directe ethernetverbinding).13 Deelnemers op het SOL-netwerk betalen geen vergoedingen voor gegevens, zolang hun hardware voldoet aan bepaalde specificaties die voor iedereen beschikbaar zijn. Vergeet ook niet dat Nasdaq heeft voorgesteld om diversiteitsquota14 en andere beperkingen in stellen voor bedrijven die een notering ambiëren. Bij getokeniseerde effectenhandel op een gedecentraliseerde beurs is dit niet aan de orde, omdat preferentiële toegang niet mogelijk is met decentralisatie. Ten opzichte van oudere laag-1-blockchains staat Solana (tot nu toe) vrij laag in rangorde voor wat betreft maatschappelijke relevantie, transactievergoedingen en acceptatie onder ontwikkelaars. Maar zodra blijkt dat de risico's die samenhangen met de technologie zijn weggenomen, moet waarschijnlijk terdege rekening worden gehouden met de potentie van deze innovatieve technologie. Een ander punt van overweging is dat Solana kapitaalkrachtig is. In juni heeft Solana $ 314 miljoen aan financiering opgehaald. Daarnaast wordt de munt ondersteund door de goed gekapitaliseerde beurs FTX, die zelf onlangs nog $ 900 miljoen wist op te halen voor de financiering van overnames en uitbreidingen in de VS.15

  Transacties per seconde

  Protocollen voor slimme contracten: Gemiddelde transactievergoeding

  Bronnen: Protocolwhitepapers, Coin Metrics, SEC-gegevens, bedrijfsdossiers, VanEck Research. Gegevens per 6 augustus 2021.

  Conclusies

  Nu het marktaandeel van contantentransacties blijft krimpen en cryptowallets steeds meer marktaandeel innemen ten koste van banken, gaan consumenten steeds vaker te maken krijgen met diverse platformen voor slimme contracten en gecentraliseerde apps waarmee ze transacties kunnen uitvoeren variërend van grootschalige financiële afwikkelingen (bitcoin) tot versleutelde chats, NFT's van weinig waarde, delen van muziekbestanden, effectenhandel en van alles daar tussenin. De succesvolle uitrol van het nieuwe tariefmodel van Ethereum is een belangrijke stap voorwaarts voor wat betreft het realiseren van meer transparantie en een inclusiever economisch model voor het grootste platform ter wereld voor slimme contracten. Maar doordat capaciteitsuitbreiding zeker nog tot 2022 uitblijft, kan het lastig zijn voor ETH om zijn marktaandeel vast te houden ten opzichte van concurrerende protocollen voor slimme contracten die snellere verwerking tegen lagere tarieven beloven. Bij het onderzoeksproces voor het analyseren van deze concurrenten moeten veel subjectieve aannames worden gemaakt. We houden u op de hoogte zodra we onze analyses hebben kunnen verfijnen.

  Percentage contantentransacties

  Bron: SQ.

  Gemiddeld aantal actieve digitale gebruikers (miljoenen)

  Bron: bedrijfsgegevens, schattingen Deutsche Bank. Gegevens per 1 augustus 2021.

  • BAC: actieve gebruikers digitaal bankieren Consumentenbanken.
  • JPM: actieve gebruikers digitaal bankieren Consumentenbanken en Gemeenschapsbanken.
  • 3C: actieve gebruikers digitaal bankieren Wereldwijde consumentenbanken en Retailbanken.
  • WFC: actieve digitale consumenten.
  • SQ: actieve consumenten die maandelijks transacties uitvoeren met Cash App. Cijfer voor 2021 is een schatting van Deutsche Bank.

  1 Bron: https://ultrasound.money/ per 6 augustus 2021, 8.30 uur.

  2 Bron: CoinMarketCap, VanEck.

  3 Bron: ethereum.org.

  4 Bron: Etherscan per 9 augustus 2021.

  5 Bron: ethereum.org.

  6 Bron: Semrush.

  7 Bron: The Wall Street Journal.

  8 Bron: Amerikaanse ministerie van Justitie.

  9 Bron: Towards Data Science.

  10 Bron: Cardano.

  11 Bron: Interview met CEO van Solana.

  12 Bron: Uniswap-protocol.

  13 Bron: Nasdaq-website.

  14 Bron: The Wall Street Journal.

  15 Bron: The Wall Street Journal.

  VanEck aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden waarnaar wij linken en/of voor inhoud die op externe sites wordt gehost.


 • Belangrijke kennisgeving

  Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

  Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

  Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

  Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

  © VanEck (Europe) GmbH

   

 • Authored by

  Matthew Sigel
  Hoofd onderzoek naar digitale activa

 • Meld u aan om
  onze nieuwste inzichten over ETFs te ontvangen