VanEck-video's

Seasoned investment professionals, sector-dedicated analysts, and creative thinkers are at the heart of our business. Get their perspective on today's market climate.

All Videos

Video Transcript

Jenna Dagenhart: We horen steeds meer over alternatieve energie en Californië heeft zich ten doel gesteld om in 2045 CO₂-neutraal te zijn. Maar VanEck houdt zich al geruime tijd bezig met dit thema. We hebben Shawn Reynolds, portefeuillebeheerder bij VanEck, uitgenodigd om ons bij te praten over alternatieve energie. Shawn, kun je aangeven hoe de samenstelling van de portefeuille in de loopt van de huidige marktcyclus is veranderd?


Shawn Reynolds: OK. Hallo Jenna, bedankt voor je uitnodiging. Wel, de portefeuille is fors aangepast. De rendementen in deze sector waren altijd zeer sterk. Dat maakte dat we onze blootstelling aan deze sector in de loop van de tijd flink verhoogden. VanEck belegt overigens al meer dan twintig jaar in alternatieve energie. In de begindagen van zonne-energie waren we erbij. En ook in de begindagen van allerlei andere soorten alternatieve energie, zoals bio-ethanol, windenergie en noem maar op. Maar in 2015 en 2016 zijn we heel serieus gaan kijken naar de winstgevendheid van de sector en naar de te verwachten duurzaamheid ervan. We hebben toen een aantal posities ingenomen die we nu nog steeds in portefeuille hebben en die de basis hebben gevormd voor de verdere opbouw van onze portefeuille op het gebied van natuurlijke hulpbronnen.


Shawn Reynolds: De ontwikkeling van alternatieve energie kan inmiddels bogen op een lange geschiedenis. En we blijven op zoek naar kansen in deze sector omdat het duidelijk is dat deze zich tegenwoordig steeds vaker voordoen.


Jenna Dagenhart: En Shawn, kun je wat meer vertellen over enkele specifieke bedrijven waar het fonds momenteel in belegt?


Shawn Reynolds: Natuurlijk. Ik had het al over 2015 en 2016, toen we voor het eerst grootschaliger in deze sector gingen beleggen. Een van de bedrijven die we toen in portefeuille namen, was Sunrun, de grootste ontwikkelaar in de VS van zonnepanelen voor woningen. Toen we in 2015 participeerden in de beursgang van Sunrun was het bedrijf nog maar een kleine marktspeler. Grotere bedrijven maakten de dienst uit. We hadden in geen van die bedrijven belegd, maar het bedrijfsmodel en de managementteams van Sunrun spraken ons erg aan. Vanaf dat moment werden we een van de grootste aandeelhouders in de sector en in Sunrun. Een belangrijke technische component van zonnepanelen is de zogenaamde inverter. We zijn toen ook gaan beleggen in SolarEdge, een van de grootste inverterproducenten ter wereld. We wilden de ontwikkeling van zonne-energie graag steunen, maar dan wel via bedrijven die professioneel worden geleid. We hebben echt veel respect voor wat het managementteam van dit in Israël gevestigde bedrijf in de afgelopen vijf of zes jaar heeft bereikt.


Shawn Reynolds: Andere bedrijven waarin wij beleggen zijn minder pure-play wat betreft producten en componenten op het gebied van zonne-energie. Het gaat om bedrijven die in transitie zijn, traditionele bedrijven die actief zijn in de basissectoren waarin we altijd al veel beleggen: energie, materialen en landbouw, maar die momenteel veranderingen doorvoeren in hun bedrijfsmodellen. Een interessant bedrijf is dan bijvoorbeeld Neste, een Fins bedrijf dat actief is op het gebied van traditionele raffinage. Tientallen jaren was Neste een gediversifieerd industrieel bedrijf. Later specialiseerde het zich in olie- en gasraffinage. Een paar jaar geleden maakte het bedrijf de overstap naar hernieuwbare diesel. Voor de productie van biodiesel of hernieuwbare diesel maakt het bedrijf gebruik van afgewerkte dierlijke vetten en ander organisch materiaal. Op dit moment is Neste de grootste producent van hernieuwbare diesel ter wereld en is het een uiterst winstgevend bedrijf.


Shawn Reynolds: Er zijn dus veel verschillende manieren om te beleggen in alternatieve energie en in de energietransitie. We zijn al jaren actief op dit terrein, maar we blijven uitbreiden en we blijven zoeken naar nieuwe beleggingskansen.


Jenna Dagenhart: Ik zie dat je je goed hebt voorbereid op dit interview. Kun je misschien wat meer vertellen over die VanEck-stropdas die je omhebt?


Shawn Reynolds: Ja, het is een VanEck-das. Er staan een windmolen, een zon en wat water op. Het is onze eerste stropdas met het thema alternatieve energie en duurzaamheid. Elk jaar maakt VanEck een stropdas. Deze is uit 2009. Ik weet niet of er nog veel van zijn, maar het leek me een goed idee om hem speciaal voor dit gesprek uit de kast op te diepen.


Jenna Dagenhart: Mooi. Heel toepasselijk. Shawn, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek.


Shawn Reynolds: Graag gedaan.


Jenna Dagenhart: En u bedankt voor het kijken. U zag Shawn Reynolds, portefeuillebeheerder bij VanEck. En ik ben Jenna Dagenhart met Asset TV. Ga naar vaneck.com/ucits/subscribe als u op de hoogte wilt blijven van de nieuwste inzichten van de experts van VanEck.