VanEck-video's

Seasoned investment professionals, sector-dedicated analysts, and creative thinkers are at the heart of our business. Get their perspective on today's market climate.

All Videos

Video Transcript

Jenna Dagenhart: Hallo en welkom bij Asset TV. We hebben David Semple, portefeuillebeheerder bij VanEck, uitgenodigd om te komen praten over de bevindingen van zijn recente onderzoek naar het herstel van opkomende markten dat zich voltrok ondanks de zeer uiteenlopende gevolgen van de coronacrisis. David, wat zijn jouw korte- en langeretermijnvooruitzichten voor de opkomende markten? Gaan we 2020 afsluiten met een sterke eindsprint?


David Semple: Ik denk dat veel verschillende variabelen hier een rol spelen, grote variabelen die in de breedte bepalend zijn voor de manier waarop de markten het jaar zullen afsluiten. Duidelijke variabelen zijn de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de komst van Covid-geneesmiddelen en -vaccins. Dat laatste is duidelijk van belang voor de ontwikkeling van opkomende markten in de komende tijd: opkomende markten vergroten hun mobiliteit en hun economische bedrijvigheid neemt toe. Deels gebeurt dit omdat het weer kan. Met andere woorden, China, Taiwan en Korea zijn de coronacrisis economisch gezien behoorlijk goed te boven gekomen.


David Semple: Maar er zijn veel andere landen die niet zo goed op het virus hebben gereageerd. Ik heb er al vaker op gewezen dat voor veel opkomende markten de negatieve gevolgen van de lockdowns veel heftiger zijn. Coronamaatregelen zijn veel lastiger af te dwingen vanwege het informele karakter van de economieën en de implicaties voor mensen die bijvoorbeeld rond het bestaansminimum leven, of die geen sociaal vangnet hebben. Dat betekent dat zij toch naar hun werk moeten. De economische activiteit is momenteel sterk in bijvoorbeeld China, waar corona het eerst opdoemde en ook het eerst weer verdween, waar het herstel volgens een soort V-vormige curve verliep. Dat is heel positief.


Jenna Dagenhart: Zeker. Zoals je al zei zijn er landen en regio's die minder hard door de pandemie zijn getroffen. Maar denk je dat de algemene groeicijfers voor opkomende markten en de wereldeconomie gunstig blijven?


David Semple: China is dit jaar duidelijk het buitenbeentje wat betreft het leveren van bijdragen aan elke vorm van groei van de wereldeconomie. En richting het nieuwe jaar zal die situatie weer enigszins normaliseren. Als een bal stuitert, is de eerste stuit altijd het hoogst. Kijk, China heeft dit jaar betere tijden gekend, waardoor de latere terugstuit op jaar- of kwartaalbasis sterker kan zijn. Je hebt landen die als winnaars uit deze crisis tevoorschijn komen, net zo als je ook sectoren hebt die als winnaars uit deze crisis tevoorschijn komen. Deze landen zullen meer activiteit ontplooien en qua groei vooroplopen in een omgeving met lage groei als je de stuit van corona buiten beschouwing laat. Hier is dus nog steeds een rol weggelegd voor opkomende markten.


David Semple: Voor sommige landen wordt het nog een hele uitdaging om na de fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen te normaliseren. Want wie betaalt de rekening? Maar dat geldt ook voor de ontwikkelde landen. Ik denk dat opkomende markten er in dat opzicht niet slechter voorstaan. In sommige opkomende landen, zoals Brazilië, is men weliswaar wat verder gegaan met monetaire stimuleringsmaatregelen en renteverlagingen, maar ik denk dat de weg naar normalisering geleidelijk en behoudend zal zijn. We leven immers in een wereldeconomie die in hoge mate is gefinancialiseerd. Het normaliseringsproces zal heel zorgvuldig worden uitgevoerd.


Jenna Dagenhart: Duidelijk. En als we het hebben over beleggingskansen; het is altijd fijn om te horen wat op dit moment jouw favoriete aandelen zijn. Zou je een of twee aandelen uit opkomende markten kunnen noemen waar je veel van verwacht in de aanloop naar 2021 en daarna?


David Semple: Een van de bedrijven waar we het deze morgen over hadden is WuXi Biologics, een bedrijf dat in de huidige situatie buitengewoon interessant is vanwege de medische context. Het is een Chinees bedrijf dat zich bezighoudt met contractonderzoek en contractproductie, en dat zijn activiteiten momenteel wereldwijd uitbreidt. Er worden veel ontdekkingen gedaan door relatief kleine bedrijven, universiteiten, enzovoort. En om het onderzoek te kunnen uitvoeren dat nodig is om biologische of daaraan gelijkwaardige medicijnen op de markt te brengen, moet dat op contractbasis gebeuren. Met andere woorden, tegen een servicevergoeding voert dit bedrijf ontwikkeling, onderzoek, klinische tests en dergelijke uit. Daarnaast is het ook een producent van geneesmiddelen. Het produceren van biologische geneesmiddelen is niet eenvoudig. Het bedrijf is betrokken bij de ontwikkeling van het merendeel van de Covid-vaccins die momenteel wereldwijd in de pijplijn zitten.


David Semple: Dit Chinese bedrijf is dus betrokken bij de ontwikkeling van zo'n 80% van alle Covid-vaccins over de hele wereld. Ik denk dat wanneer grote multinationals, kleine bedrijven en kleine onderzoeksinstellingen vertrouwder raken met dit outsourcingmodel, dit bedrijf een zeer zonnige toekomst tegemoet gaat. Het bedrijf heeft onlangs zijn winstverwachting naar boven bijgesteld en we zijn erg onder de indruk van het management van het bedrijf. We denken dat dit bedrijf het volgend jaar heel goed gaat doen.


Jenna Dagenhart: David, heel fijn dat je er was. En hartelijk dank voor je analyse.


David Semple: Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.


Jenna Dagenhart: En u bedankt voor het kijken. Dit was David Semple, portefeuillebeheerder bij VanEck. En ik ben Jenna Dagenhart met Asset TV. Op de website van VanEck kunt u het hele verhaal van David lezen. Ga naar vaneck.com/ucits/subscribe als u op de hoogte wilt blijven van de nieuwste inzichten van de experts van VanEck.