VanEck-video's

Seasoned investment professionals, sector-dedicated analysts, and creative thinkers are at the heart of our business. Get their perspective on today's market climate.

All Videos

Video Transcript

Jenna Dagenhart: We praten met Jan van Eck, CEO van VanEck, over zijn beleggingsvooruitzichten in de aanloop naar 2021. Jan, ondanks de coronapandemie die delen van de wereld in lockdown houdt, doen grondstoffen het best goed en is het met de wereldwijde groei niet zo slecht gesteld als velen hadden verwacht. Hoe is dat mogelijk volgens jou?


Jan van Eck: Voor veel mensen is dit inderdaad moeilijk te begrijpen, Jenna. We zitten min of meer opgesloten in onze huizen en ondertussen draait de wereldeconomie buitengewoon goed. Sinds de zomer hebben we het daar vaak over gehad. Waar kijk ik dan naar? Ik kijk naar de wereldwijde bedrijfsactiviteiten en naar PMI's. Je kunt ook kijken naar koperprijzen, want de olieprijzen worden vaak gemanipuleerd. De koperprijzen zijn in de afgelopen maanden blijven doorstijgen en zitten nu al bijna op het hoogste niveau sinds vier jaar. Verder daalt de werkloosheid in de VS enorm, wat een buitengewoon positief teken is.


Jan van Eck: In zekere zin is de sterke groei niet zo heel erg verrassend. Dat heeft in de eerste plaats te maken met de grootschalige ondersteuning in de vorm van expansief begrotingsbeleid en van verruimend beleid van centrale banken, en lagere rentes. En in de tweede plaats komt het doordat de economie in de latere zomermaanden uit de lockdown ontwaakte. Maar of dat goed blijft gaan, is een andere vraag.


Jenna Dagenhart: Denk je dat de huidige situatie in de economie en in de markten in de toekomst leidt tot meer opwaartse druk voor de rentes?


Jan van Eck: In de aanloop naar 2021 zou ik willen zeggen: "Bereid u voor op een teleurstelling." Niet veel van wat er momenteel speelt, is namelijk gunstig voor u. Zo hebben we te maken met een situatie waarin centrale banken de rentes langer laag willen houden. Maar als de wereldwijde groei sterk blijft, kan dat, zoals ik in augustus ook al zei, leiden tot hogere rentes voor langere looptijden van bijvoorbeeld tien jaar. De stijging blijft waarschijnlijk binnen de perken, maar zelfs een stijging vanaf het huidige niveau van 0,9% in de richting van 1,5% of 2% zou al onaangenaam zijn voor de financiële markten, en dan bedoel ik de aandelen- en obligatiemarkten.


Jan van Eck: Het wordt misschien niet superdramatisch, maar positief zal het niet zijn. Er zijn denk ik twee scenario's mogelijk. Het eerste is een soort Goudlokje-scenario. De rentes blijven dan langere tijd laag en financiële assets blijven het goed doen. Maar het tweede scenario is minder Goudlokje-achtig. Dat is een scenario waarbij de economische groei in de aanloop naar 2021 nog iets aan kracht wint, waardoor er lichte opwaartse druk op de rentes ontstaat. Houd dan, zoals ik eerder zei, rekening met teleurstellingen.


Jenna Dagenhart: We gaan dus niet heel optimistisch het nieuwe jaar in, maar we zullen ons erop voorbereiden. En als de reële rentes inderdaad omhoog gaan, wat betekent dat dan volgens jou voor goud?


Jan van Eck: Goud heeft flink geprofiteerd van de lagere rentes, dat wil zeggen van de lagere reële rentes. De nominale rentes zijn verlaagd, en omdat deze zich onder het inflatieniveau van 0,9% bevinden, zijn de reële rentes negatief. Dat is een droomscenario voor goud. Het is weliswaar niet zo'n drastisch scenario als in de jaren zeventig, toen we te maken hadden met negatieve rentes van -4% of -5%. Maar -1% is nog steeds goed. We moeten ons echter wel realiseren dat het niet gunstig is voor goud wanneer de inflatie geen gelijke tred houdt met de rentestijging.


Jan van Eck: Het is mogelijk dat een zwakkere dollar leidt tot hogere inflatie. We houden vast aan onze verwachting dat de goudprijs blijft stijgen, maar u moet zich er wel van bewust zijn dat er een reële kans is dat de langetermijnrentes gaan stijgen. Het risico bestaat dat de rentes niet in 2021 gaan stijgen, maar pas in 2022 of 2023. Als de economische groei aanhoudt, is dat een risico waar beleggers rekening mee moeten houden.


Jenna Dagenhart: En hoe kijk je naar de verschillende sectoren tegen de achtergrond van deze potentiële rentestijgingen en een mogelijke stijging van de inflatie? Het lijkt er bijvoorbeeld op dat de financiële sector de weg naar boven eindelijk weer heeft gevonden.


Jan van Eck: OK. Mensen praten graag over groei versus waarde. Maar op dit moment weet ik niet eens meer zeker wat waarde tegenwoordig eigenlijk inhoudt. Veel maatstaven die daarvoor worden gehanteerd, zoals de koers-boekwaardeverhouding, zijn namelijk volledig achterhaald. Ik spreek daarom graag over sectoren. Het is zeker dat hogere rentes gunstig zijn voor de financiële sector, omdat de 'waarde' van de sector daar deels op is gebaseerd. De financiële sector heeft dus baat bij hogere rentes. Maar ja, veel slechter dan nu kan het eigenlijk niet gaan met deze sector.


Jan van Eck: Dus nogmaals, ik zou niet al mijn geld zetten op de financiële sector, maar deze sector zal wel de weg naar boven hervinden. En het is duidelijk dat een beter draaiende wereldeconomie opwaartse druk op de olieprijzen kan geven, wat kan zorgen voor enige rugwind voor de geplaagde energiesector. Kijk, beide sectoren hebben te maken met enkele langetermijnuitdagingen, maar over het geheel genomen zullen aandelen goede resultaten geven bij een evenwichtige allocatie.


Jan van Eck: Afgelopen zomer hebben we het gehad over groeiaandelen, over Tesla bijvoorbeeld. We denken dat de belangstelling voor groeiaandelen wat overtrokken was. We zagen toen dat de aandelenmarkt zichzelf corrigeerde. De aandelen met kleinere marktkapitalisaties gingen het beter doen en waardeaandelen stonden weer wat meer in de belangstelling. Wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen is: zorg voor een evenwichtige aandelenblootstelling en richt je niet alleen op groeiaandelen.


Jenna Dagenhart: En ten slotte, wat betekenen de presidentsverkiezingen voor beleggers? Hoe moeten beleggers reageren op de uitslag?


Jan van Eck: We weten dat de Fed ongeacht de uitslag gaat proberen om de rentes nog voor langere tijd laag te houden. Wat betreft begrotingsbeleid lijkt het erop dat budgettair strenge Senaatsleden de overheidsuitgaven binnen de perken willen houden. Dat was een van de redenen dat er voor de verkiezingen geen begrotingsakkoord kon worden bereikt. En als dat klopt, hoeven we geen wonderen te verwachten van begrotingsbeleid. Dus nogmaals, houd rekening met teleurstellingen. Het is lang niet zeker dat alle rugwind die de aandelenmarkt in de aanloop naar het nieuwe jaar ervaart, blijft aanhouden.


Jenna Dagenhart: Fijn dat je er weer was, Jan. Hartelijk dank voor je analyse.


Jan van Eck: Dank je wel voor de uitnodiging. Jammer dat ik geen rooskleuriger beeld kon schetsen. Het is nu eenmaal zo dat mensen hun verwachtingen voor 2021 niet al te hoog moeten stellen.


Jenna Dagenhart: Fijn dat je de zaken niet mooier voorstelt dan ze zijn. En u bedankt voor het kijken. Dit was Jan van Eck, CEO bij VanEck, en ik ben Jenna Dagenhart met Asset TV. Ga naar vaneck.com/ucits/subscribe als u op de hoogte wilt blijven van de nieuwste inzichten van de experts van VanEck.