nl nl false false

Bedrijfsobligaties ETF

Yield uit vastrentende waarden

Ondernemingen moeten regelmatig kapitaal aantrekken om te kunnen groeien, bijvoorbeeld door bedrijfsobligaties uit te geven. De rente die ondernemingen betalen over deze obligatieleningen is over het algemeen hoger dan de rente op staatsobligaties om te compenseren voor het hogere kredietrisico dat beleggers lopen. Na jaren van lage rentes lijken bedrijfsobligaties hun aantrekkingskracht terug te krijgen nu de centrale banken de rente verhogen. Als u wil beleggen in obligaties, kan dit met de VanEck bedrijfsobligaties ETF. De VanEck bedrijfsobligaties ETF is een ESG-geïntegreerd instrument dat belegt in de 40 grootste en meest liquide EUR-obligaties.

Corporate Bonds ETF - Header

VanEck iBoxx EUR Corporate UCITS ETF

  • Toegang tot 40 grootste en meest liquide bedrijfsobligaties in euro
  • Alleen obligaties met een investment grade-rating
  • ESG-integratie
TCBT

ETF-details

ETF-details

Basisticker: TCBT
ISIN: NL0009690247copy-icon
TER: 0.15%
AUM: €36,9 Mln (per 12-07-2024)
SFDR classificatie: Artikel 8

Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten
1
2
3
4
5
6
7

Risico: Beleggers in de bedrijfsobligaties ETF kunnen geld verliezen tot aan het totale verlies van hun belegging als gevolg van de Belangrijkste Risicofactoren zoals sector- of kredietrisico, liquiditeitsrisico en veranderingen in rentetarieven zoals beschreven in het Essentiële beleggersinformatie en prospectus.

Waarom beleggen in een bedrijfsobligaties ETF?

Yield potentieel met historisch gematigde risico's

Bedrijfsobligaties bieden over het algemeen een hogere rente in vergelijking met staatsobligaties. Dit komt omdat beleggers gecompenseerd willen worden voor het extra kredietrisico dat ze lopen in vergelijking met beleggen in staatsobligaties.

Ondernemingen moeten regelmatig kapitaal aantrekken om te kunnen groeien, bijvoorbeeld door bedrijfsobligaties uit te geven. Bedrijven hebben kapitaal nodig om te investeren in innovaties en uitbreidingen. Dergelijke investeringen zijn voor elk bedrijf van vitaal belang. In ruil voor het verstrekte kapitaal worden beleggers door de bedrijven beloond met een coupon of rente over de obligatie. Aan het eind van de looptijd, na een vooraf bepaalde periode, betalen de bedrijven de hoofdsom terug.

Dus, als u belegt in bedrijfsobligaties, helpt u bedrijven bij de financiering van hun groei.

Beleggen in bedrijfsobligaties kan een geschikte gelegenheid zijn voor beleggers die op zoek zijn naar:

  • Hogere rendementen in vergelijking met staatsobligaties
  • Regelmatige opbrengst
  • Deversificatie in hun beleggingen
  • Keuze in kredietkwaliteit

Beleggen in bedrijfsobligaties kan om verschillende redenen gunstig zijn voor beleggers:

Waarom de VanEck bedrijfsobligaties ETF?

Onze bedrijfsobligaties ETF koppelt lage kosten aan hoge kwaliteit. Voor de risico's die gepaard gaan met het beleggen in een bedrijfsobligaties ETF, inclusief renteveranderingen, kredietrisico en liquiditeitsrisico, verwijzen wij u naar de sectie Risicofactoren hieronder.

Sectordiversificatie

Onze bedrijfsobligaties ETF is gediversifieerd over verschillende sectoren:

Financiële ondernemingen leveren een scala aan financiële producten en diensten aan particulieren, bedrijven en overheden en spelen een cruciale rol in de economie door de geldstroom tussen spaarders en leners te vergemakkelijken. Financiële ondernemingen zijn actief in sectoren zoals banken, verzekeringen, beleggingsbeheer, makelaardij en betalingsdiensten.

JP Morgan2 is een toonaangevende wereldwijde financiële dienstverlener met activa van $ 2,6 biljoen en een geschiedenis van meer dan 200 jaar. Hun bedrijfsonderdelen omvatten investeringsbankieren, financiële diensten voor consumenten en kleine bedrijven, commercieel bankieren, verwerking van financiële transacties en vermogensbeheer.


2 Maakt deel uit van de portefeuille vanaf 31-05-2023.

Bedrijven in de gezondheidszorg leveren producten en diensten die gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen. Bedrijven in de gezondheidszorg zijn voornamelijk actief op de volgende gebieden: farmaceutica, biotechnologie, medische apparatuur en gezondheidszorgdiensten.

Novartis3 is een Zwitsers bedrijf in de gezondheidszorg dat voornamelijk actief is in de farmaceutische en biotechnologische sectoren. Het is een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld. Hun portfolio omvat geneesmiddelen voor de behandeling van kanker, hart- en vaatziekten, ademhalingsaandoeningen, auto-immuunziekten, infectieziekten en zeldzame genetische aandoeningen.

3 Maakt deel uit van de portefeuille vanaf 31-05-2023.

Bedrijven in de Telecommunicatiesector leveren diensten en infrastructuur voor het verzenden en uitwisselen van informatie. Tot de belangrijkste bedrijfsactiviteiten van telecommunicatiebedrijven behoren het bouwen en exploiteren van netwerkinfrastructuur, telecommunicatieapparatuur, draadloze datadiensten, spraak, internet en andere datacommunicatiediensten.

Deutsche Telekom4 is een van de grootste geïntegreerde telecommunicatiebedrijven ter wereld, met 245 miljoen mobiele klanten in meer dan 50 landen. Het bedrijf levert producten en diensten op het gebied van vast netwerk/breedband, mobiele communicatie, internet en IPTV voor consumenten en oplossingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) voor zakelijke klanten.

4 Maakt deel uit van de portefeuille vanaf 31-05-2023.

Bedrijven in de autosector houden zich bezig met het ontwerp, de ontwikkeling, productie en verkoop van voertuigen en aanverwante onderdelen, componenten en diensten.

Continental AG5 is een Duits bedrijf dat voornamelijk actief is in het autosegment. Het bedrijf houdt zich bezig met de productie en ontwikkeling van banden en rubberproducten, veiligheidstechnologieën, aandrijflijnen en andere auto-onderdelen en -technologieën. Continental is actief voor een breed scala aan klanten, waaronder producenten van personenauto's, vrachtwagens, bussen, fietsen en motorfietsen, evenals bouwterreinen en Special Purpose Vehicles.

5 Maakt deel uit van de portefeuille vanaf 31-05-2023.

Transportbedrijven zijn betrokken bij het verkeer van goederen en mensen. Veel voorkomende activiteiten en diensten van transportbedrijven zijn vrachtvervoer, personenvervoer en openbaar vervoer, scheepvaart, logistiek, autoverhuur en leasing.

DB Group6 is een toonaangevende leverancier in de mobiliteits- en logistieke sector, en bestaat voornamelijk uit het geïntegreerde spoorwegsysteem gericht op passagiers- en goederenvervoer in Duitsland. De twee belangrijkste internationale dochterondernemingen zijn DB Schenker, dat zich richt op internationale logistiek, en DB Arriva, dat openbaar vervoer in heel Europa verzorgt.

6 Maakt deel uit van de portefeuille vanaf 31-05-2023.

Nutsbedrijven zijn verantwoordelijk voor de levering en distributie van essentiële diensten aan huishoudens, commerciële en industriële klanten. Deze diensten omvatten doorgaans elektriciteitsopwekking en -distributie, watervoorziening en -behandeling, aardgasdistributie, verwarming en afvalbeheer.

E.ON7 is een Duits energienutsbedrijf dat elektriciteit, gas en warmte produceert en distribueert, en andere energiegerelateerde producten en diensten levert. Het bedrijf produceert elektriciteit uit onshore en offshore windparken, zonne-energie- en energieopslagbronnen en koopt energie in bij andere bedrijven. E.ON beheert ook elektriciteits- en gasnetwerken en voert onderhoud, reparaties en uitbreidingen van deze netwerken uit; en plant, bouwt, beheert en exploiteert activa voor duurzame energieopwekking.

7 Maakt deel uit van de portefeuille vanaf 31-05-2023.

Financials
Healthcare
Telecommunications
Automotive
Transportation
Utilities

Kredietrisico

Kredietrisico verwijst naar de kans dat de emittent in gebreke blijft, wat betekent dat hij een lening niet uitbetaalt of zijn financiële verplichtingen niet nakomt. Een dergelijke gebeurtenis zou leiden tot financieel verlies voor de kredietgever of schuldeiser. Het potentiële verliesbedrag zou afhangen van de waarschijnlijkheid van wanbetaling van de obligatie en het herstelpercentage.

Het kredietrisico is normaal gesproken hoger voor bedrijfsobligaties dan voor staatsobligaties, omdat deze alleen worden gedekt door de liquide middelenstromen van het bedrijf en daarom als risicovoller worden gezien. Bedrijven met een hoger gepercipieerd kredietrisico zouden gedwongen zijn om hogere rentebetalingen te bieden ter compensatie van de hogere kans op wanbetaling.

Yield potentieel

bedrijfsobligaties ETF bieden van oudsher hogere rendementen vergeleken met staatsobligatie-ETFs.

x
x

* In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Bron: VanEck. Yield wordt weergegeven door Yield-to-Worst.

Rendement van bedrijfsobligaties ETF

Bron: VanEck. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Top 10 Posities

Naam positie Aandelen % van beheerd
vermogen
Novartis Finance Sa 1779000 4,26
Thermo Fisher Scientific Finance I Bv 1747000 4,11
Jpmorgan Chase & Co 1587000 4,04
Bayer AG 1208000 3,40
American Medical Systems Europe Bv 1200000 3,27
HSBC Holdings PLC 1186000 3,20
Cdp Financial Inc 1223000 3,17
Bank of America Corp 1182000 3,03
Novo Nordisk Finance Netherlands Bv 1075000 2,95
Toronto-Dominion Bank/The 1130000 2,82
Top 10 totaal (%) 34,26

Belangrijke documenten en links

Belangrijkste risicofactoren van een bedrijfsobligaties ETF

Icon

Rentewijzigingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de rendementen op vastrentende effecten die door bedrijven worden uitgegeven. Het veronderstelde risiconiveau kan stijgen door potentiële of feitelijke verlagingen van kredietratings. Dit is een van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het beleggen in bedrijfsobligaties ETF.

Icon

De uitgever van een effect dat door het fonds wordt aangehouden, is mogelijk niet in staat om de rente uit te keren of om de hoofdsom af te betalen. Dit is nog een risicofactor waarmee u rekening moet houden als u wilt beleggen in een deze ETF.

Icon

Minder liquiditeit kan betekenen dat er dermate weinig kopers of verkopers zijn, dat het voor een fonds moeilijk is om de beleggingen te verhandelen. Dit is een extra factor om in overweging te nemen voordat u in bedrijfsobligaties ETF belegt.

Neem contact met ons op voor meer informatie: