Beleggen in aandelen

Gespreid beleggen tegen lage kosten

Video: Aandelen beleggen met ETFs

Wat zijn de kansen en risico’s van beleggen in aandelen met ETFs? Jolien Brouwer legt ze uit. 

Beleggers kunnen kiezen uit veel verschillende beleggingscategorieën. De optie om te beleggen in aandelen met ETFs is een populaire keuze. In dit artikel behandelen we de volgende onderwerpen:

 1. Wat zijn aandelen?
 2. Waarom bestaan er aandelen?
 3. Wat zijn de voordelen en risico's van aandelen?
 4. Waar is aandelenrendement op gebaseerd?
 5. Hoe kunt u een aandelenportefeuille samenstellen?
 6. Hoe kunt u aandelen kopen?
 7. Een aandelenportefeuille opbouwen bij VanEckWat zijn aandelen?

Als u belegt in aandelen, koopt u in feite een stukje eigendom van een bedrijf. Stel een bedrijf verkoopt 1 miljoen aandelen en u koopt 1000 van deze aandelen. In dat geval wordt u voor 1/1000e deel eigenaar van dat bedrijf. U krijgt stemrecht tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders en u heeft ook recht op 1/1000e deel van de winstuitkering van het bedrijf. Deze winstuitkering wordt het dividend genoemd.

Beleggen in aandelen met ETFs biedt veel voordelen, maar ook risico's
Bron: VanEck.

 1. Aandeelhouder. Een aandeelhouder ondervindt als mede-eigenaar rechtstreeks de gevolgen van het economisch slagen of falen van een bedrijf.
 2. Opbrengsten. Als bedrijven succes hebben, kunnen ze veel winst maken. Aandeelhouders profiteren van stijgende aandelenkoersen.
 3. Investeringen. Winsten die niet worden uitgekeerd, kunnen onder andere worden gebruikt om te investeren in de toekomst van het bedrijf. Ook hiermee wordt de toekomstige groei ondersteund.
 4. Winstdeling. Een bedrijf kan een deel van zijn winst ook uitkeren aan aandeelhouders in de vorm van dividenden. De hoogte van dit dividend wordt vastgesteld tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op basis van een voorstel van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Waarom bestaan er aandelen?

Wanneer bedrijven worden opgericht of aan het groeien zijn, hebben ze over het algemeen behoefte aan kapitaal. Kredietverstrekkers zoals banken zijn meestal slechts in beperkte mate bereid om het benodigde kapitaal uit te lenen. Banken vragen soms een hoge rente voor deze leningen. Aandelen kunnen voor bedrijven een alternatief voor leningen zijn.

Beleggen in aandelen met ETFs maakt het mogelijk dat ideeën tot economische activiteiten leiden
Bron: VanEck.

Door aandelen uit te geven, kan een bedrijf zijn groei financieren. Wanneer een bedrijf winst maakt, heeft het de mogelijkheid dividenden uit te keren aan zijn aandeelhouders. Echter, dit is niet verplicht en veel bedrijven zien van dividend af als ze bijvoorbeeld verlies maken. Bij een lening moeten bedrijven het geld met rente terugbetalen, ongeacht of ze winst of verlies maken. Het zijn uiteraard niet alleen de bedrijven die kunnen profiteren van aandelen en aandelenmarkten. Door in aandelen te beleggen, kunnen particuliere beleggers vermogen opbouwen.

Wat zijn de voordelen en risico's van beleggen in aandelen?

Als aandeelhouder bent u voor een klein deel eigenaar van een bedrijf. Dat betekent dat u volledig meedeelt in de winst. Daar staat echter tegenover dat u ook de bijbehorende risico's draagt. Als een bedrijf failliet gaat, krijgen eerst alle schuldeisers hun geld terug. Pas daarna zijn de aandeelhouders aan de beurt. Dat betekent dat u uw geld kunt verliezen.

Laten we een belegging in aandelen eens vergelijken met een inleg op een spaarrekening. Bij een spaarrekening keert de bank een vast rentepercentage uit over het geld dat op die rekening staat. Dit wordt gezien als een belegging met een laag risico, omdat deze niet afhankelijk is van factoren als economische malaise, terwijl dergelijke factoren wel nadelige gevolgen kunnen hebben voor bedrijfswinsten en daarmee voor de waarde van aandelen.

Maar bij deze vastrentende beleggingen is het beleggingsrendement over het algemeen relatief laag. Aandelen, die meer risico met zich meebrengen, bieden op den duur een relatief hoger beleggingsrendement. Dit blijft natuurlijk een onzeker gegeven. In het verleden is gebleken dat zelfs breed gespreide aandelenportefeuilles gedurende meerdere jaren negatief kunnen renderen.

Beleggen in aandelen met ETFs kan tot rendement leiden
Bron: VanEck. Deze afbeelding is alleen bedoeld om een overzicht te geven van de belangrijkste risico's die zijn verbonden aan aandelen. Dit is geen volledig overzicht van alle risico's. Neem contact op met uw adviseur voor meer informatie.

Waar is aandelenrendement op gebaseerd?

De winst of het rendement op aandelen bestaat uit twee componenten: dividend en koerswinst. Dividend is het deel van de winst dat een bedrijf deelt met zijn aandeelhouders. Maar niet alle bedrijven keren dividend uit. VanEck biedt een ETF die specifiek belegt in bedrijven die relatief hoge dividenden uitkeren: de VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF.

Sommige bedrijven geven er de voorkeur aan om de rendementen binnen het bedrijf te houden en te investeren in de toekomstige groei van het bedrijf. Bij dergelijke bedrijven realiseert u koerswinst wanneer u de aandelen verkoopt tegen een hogere koers dan u betaalde toen u de aandelen kocht. De koers kan zijn gestegen doordat het bedrijf zijn winstgevendheid heeft verhoogd, doordat het marktsentiment is verbeterd of doordat de vraag naar de aandelen hoger is dan het aanbod.

Uiteraard kan ook het tegenovergestelde gebeuren, omdat er ook bedrijven zijn die verliezen lijden. Wanneer een bedrijf minder winst maakt of als het marktsentiment verslechtert, kunt u te maken krijgen met koersverlies.

Sommige financieel analisten hanteren de vuistregel dat een aandeel goedkoop is wanneer de koers-winstverhouding lager is dan 15, en duur wanneer deze ratio hoger is dan 15. Dit is echter niet een zekere indicatie van toekomstige rendementen.

Neem bijvoorbeeld Google en Amazon. Toen deze bedrijven net begonnen, leden ze verlies en leken daarom duur. Maar uiteindelijk bleken de beleggingen in deze bedrijven uiterst lucratief. En in de afgelopen paar jaar lagen de koers-winstverhoudingen in de Europese financiële sector ruim onder 15, maar deze aandelen bleken niet noodzakelijkerwijze hogere rendementen op te leveren.

Dit onderstreept hoe belangrijk het is om te spreiden over meerdere sectoren. Er schuilt dus veel wijsheid in het oude gezegde dat je niet op één paard moet wedden.

Hoe kunt u een aandelenportefeuille samenstellen?

Een aandelenportefeuille is eenvoudigweg een verzameling beleggingen of aandelen in meerdere bedrijven. Wanneer we het hebben over beleggen in aandelen, hebben we het in principe over het kopen van aandelen. Er zijn ook andere typen beleggingen, zoals obligaties, vastgoed, grondstoffen zoals goud en valuta's zoals de euro of zelfs bitcoin. Deze andere beleggingsopties bespreken we in andere artikelen.

Over het algemeen wordt het aanbevolen om uw aandelenportefeuille te diversifiëren. Door te diversifiëren reduceert u het risico zonder dat het noodzakelijkerwijs ten koste gaat van het rendement. Als het bedrijf waarin u belegt failliet gaat, en dit bedrijf maakt deel uit van een gediversifieerde portefeuille, is uw verlies kleiner dan wanneer het uw enige belegging is.

U kunt op verschillende manieren diversifiëren:

 • Veel verschillende aandelen kopen (d.w.z. beleggen in veel verschillende bedrijven).
 • Aandelen kopen van bedrijven in verschillende sectoren (bijvoorbeeld energie, vastgoed, gezondheidszorg, nutsbedrijven, enzovoort).
 • Aandelen kopen in verschillende landen.

Hoe kunt u aandelen kopen?

Als u nog nooit heeft belegd, vraagt u zich misschien af hoe u in aandelen kunt beleggen. In principe kunt u rechtstreeks aandelen van een bepaald bedrijf kopen, maar u kunt ook kiezen voor beleggingsfondsen of ETFs (exchange traded funds). Een eenvoudige eerste stap is vaak dat u zich aanmeldt bij een online broker. U zou gebruik kunnen maken van de diensten van een financieel adviseur, maar u zou uw koop- en verkoopbeslissingen ook kunnen baseren op uw eigen onderzoek of op een combinatie van beide.

Als u aandelen koopt van één enkel bedrijf, raden we u aan om daarnaast ook beleggingen in beleggingsfondsen en ETFs in overweging te nemen, omdat deze beleggingen gediversifieerder zijn. Deze fondstypen beleggen beide in meerdere bedrijven, waardoor het totaalrisico afneemt. Als een van de bedrijven in het fonds ondermaats presteert, presteren andere bedrijven mogelijk stabiel of bovengemiddeld. Zo worden verliezen geminimaliseerd en winsten potentieel gemaximaliseerd.

Beleggingsfondsen en ETFs vertonen veel overeenkomsten. De belangrijkste verschillen zitten in de manier waarop deze fondsen worden beheerd en de manier waarop ze worden gekocht en verkocht. Een beleggingsfonds wordt over het algemeen actief beheerd door een fondsbeheerder. Deze beheerder koopt of verkoopt assets namens het fonds om zo de winst voor beleggers te maximaliseren. Omdat deze fondsen actief worden beheerd, moeten beleggers over het algemeen veel hogere vergoedingen betalen dan voor een ETF. 

ETFs worden over het algemeen passief beheerd. Dat betekent dat u de kosten van een fondsbeheerder uitspaart. ETFs zijn ontworpen om specifieke marktindices te volgen, zoals de MSCI World, de S&P 500, de Dow Jones, de Nasdaq Composite, de Euro STOXX 50, de S&P Asia 50 of andere indices. Verder kunnen ETFs, net als aandelen, tijdens handelsdagen worden gekocht en verkocht. Bij beleggingsfondsen kunt u slechts op 1 moment per dag kopen of verkopen.

Beleggen in aandelen met ETFs bij VanEck

U kunt bij VanEck beleggen in aandelen met ETFs en zo een gediversifieerde portefeuille opbouwen. Al onze ETFs beleggen in een groot aantal aandelen. Daarnaast hebben we vele regiospecifieke ETFs die gediversifieerd beleggen in verschillende sectoren en regio's:

Als u verwacht dat een bepaalde sector betere rendementskansen biedt dan de markt als geheel, kunt u uw blootstelling aan deze sector verhogen. VanEck biedt ETFs die beleggen in de volgende sectoren:

Neem contact met ons op voor meer informatie: