Bionic ETF

Middels biologie het menselijk leven verbeteren

Bionics is op biologie geïnspireerde techniek. Het past concepten en systemen uit de natuur toe op het ontwerp van geavanceerde medische apparaten. Bedrijven in dit gebied maken onder meer kunstmatige hartkleppen, insulinepompen, pacemakers en gewrichtsvervangingen. Technologische vooruitgang verbetert de mogelijkheden van deze apparaten. Nog veel meer ligt mogelijk binnen handbereik. Denk aan hersenchips die doofheid verhelpen, bioprinting dat gewrichten regenereert of exoskeletten die mobiliteit herstellen.

Bionic ETF - Header

VanEck Bionic Engineering UCITS ETF

  • Profiteer van een snelle trend
  • Hightech gezondheidszorg die een positieve impact heeft op mens en planeet
  • Groeiende vraag van een snel vergrijzende wereldbevolking
CYBO

ETF-details

ETF-details

Basisticker: CYBO
ISIN: IE0005TF96I9
TER: 0,55%
AUM: $6,3 Mln (per 14-06-2024)
SFDR CLASSIFICATIE: Artikel 9

Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten
1
2
3
4
5
6
7

Risico's: U kunt maximaal 100% van uw inleg verliezen vanwege de Belangrijke risicofactoren zoals het industrie- of sectorconcentratierisico en de liquiditeitsrisico's die hieronder in de EBI en in het prospectus worden beschreven. Ontwikkeling van de markt is niet gegarandeerd.

Experts verwachten dat er vier fases zullen zijn in de ontwikkeling van de biomachine-interface.1 Hieronder volgen een aantal voorbeelden:


1 Bron: McKinsey Global Institute.

Van hersenstimulatie voor de ziekte van Parkinson tot neuroprotheses voor gehoorondersteuning en het monitoren van de hersenactiviteit om ziektes te diagnosticeren.

Van neuroprotheses voor gezichtsondersteuning tot vergaande hersenstimulatie voor de ziekte van Alzheimer, depressie en angststoornissen en neuropriming voor atletische prestaties.

Van neuro-ergenomica om het ontwerp van de werkplek te verbeteren (bijv. voor het verlagen van het stressniveau in de cockpit) tot directe communicatie tussen hersenen en apparaten voor verlamde mensen.

Van het interpreteren van emoties via gemeten hersengolven tot het verbeteren van de zintuiglijke waarneming voor consumentengebruik en het gebruik van computers om de hersenen te vergroten.

Waarom beleggen?

Bionica is een snel groeiend medisch gebied dat in een grote behoefte zal voorzien. Onze ETF biedt een van de vele manieren om te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van bedrijven.


De vergrijzende bevolking ondersteunen

Bron: UN population prospects.

Bedrijven in deze ETF

De bedrijven die aan de basis liggen van deze ETF zijn tegenwoordig gespecialiseerd in een hele reeks domeinen, van hartkleppen en medische implantaten tot apparaten voor diabetescontrole. Hiertoe behoren Edwards Lifesciences, een leider in kunstmatige hartkleppen; Medtronic, die insulinepompen en pacemakers maakt; en Stryker Corp, die bekend staat om zijn gewrichtsprothesen. Naarmate de nieuwe interfaces tussen mens en machine verder ontwikkeld worden, zullen ook de posities van de ETF evolueren.

Belangrijke documenten en links

Belangrijkste risicofactoren van een Bionic ETF

Icon

Dit risico doet zich voor wanneer het moeilijk is om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen. Wanneer de desbetreffende markt illiquide is, dan kan het onmogelijk zijn om een transactie te initiëren of om een positie te liquideren tegen een gunstige of redelijke koers, of überhaupt te initiëren of liquideren.

Icon

De koersen van de door het fonds aangehouden effecten zijn onderhevig aan risico's die zijn verbonden aan beleggen in de effectenmarkt, waaronder algemene economische omstandigheden en plotselinge en onvoorspelbare waardedalingen. U kunt geld verliezen als u in het fonds belegt.

Icon

De beleggingen van het fonds kunnen geconcentreerd zijn in een of meer specifieke sectoren of subsectoren. Economische, politieke of andere omstandigheden die een negatief effect hebben op deze sectoren of subsectoren, kunnen een nadeliger effect op de fondsrendementen hebben dan wanneer de fondsbeleggingen zouden zijn gespreid over een breder scala aan sectoren of subsectoren.

Neem contact met ons op voor meer informatie: