Skip directly to Accessibility Notice

To Blockchain or Not to Blockchain?

14 maart 2023

 

Februari was een maand vol belangrijke gebeurtenissen, vooral voor bitcoin en ethereum, al bleef de markt de hele maand vrijwel vlak. Eind februari vond ETHDenver plaats, het grootste en oudste ethereum building-event. Als iemand die in de loop der jaren soortgelijke events heeft bijgewoond, kan ik zeggen dat het beleggers een nieuw en interessant perspectief biedt op de sector als geheel. Het is altijd boeiend om zoveel mensen enthousiast te zien worden over de zware wiskundige uitdagingen die de kern vormen van cryptocurrency. Het belangrijkste event op ETHDenver is de buidlathon, wat in wezen een grote hackathon is.

Building Building Building… niet alleen crypto native bedrijven

Terwijl de ETHDenver-community druk bezig was met het bouwen van toepassingen, is het belangrijk op te merken dat crypto-ontslagen alleen al in januari een aanzienlijk aantal werknemers troffen. Volgens gegevens van CoinGecko verloren 2806 crypto-werknemers hun baan, wat een aanzienlijk aantal is als men bedenkt dat in heel 2022 6820 crypto-werknemers hun baan verloren. Met andere woorden, in slechts één maand tijd bereikten de crypto-ontslagen in 2023 41% van de totale ontslagen in 2022.

Interessant is dat de vraag naar blockchain-ontwikkelaars lijkt toe te nemen. Sterker nog, de vraag is nog nooit zo hoog geweest als nu, volgens insiders uit de softwaresector. De vraag naar blockchain-programmeervaardigheden steeg in 2022 met 552%, volgens een rapport van DevSkiller, dat meer dan 200.000 vaardigheidsbeoordelingen verzamelde. Techbedrijven kunnen deze assessments gebruiken als onderdeel van hun aanwervingsproces om de bekwaamheid van een ontwikkelaar door te lichten. Een aanzienlijk deel van deze vraag komt van traditionele bedrijven die op zoek zijn naar ontwikkelaars met echte ervaring buiten testomgevingen in de crypto-sector. Financiële bedrijven die hun eigen blockchains willen bouwen zouden een andere belangrijke drijfveer kunnen zijn voor de vraag naar ontwikkelaars.

Het belang van financiële instellingen

Ondanks de ups en downs die cryptocurrency heeft gekend, zijn traditionele financiële instellingen nog steeds positief over crypto. Dit blijkt uit de gedurfde verklaringen van verschillende steunpilaren van de traditionele financiële sector, zoals Blackrock, ter ondersteuning van tokenization. Zij brengen in wezen aandelen, obligaties en andere traditionele financiële beleggingen op een blockchainnetwerk.

Een opmerkelijk hoogtepunt van de afgelopen maand is dat zelfs nadat een groep Amerikaanse senatoren, waaronder Elizabeth Warren en Dick Durbin, er bij Fidelity op hadden aangedrongen zijn omarming van de bitcoin te heroverwegen, met het argument dat digitale activa pensioenspaarders blootstellen aan onnodige risico's, het aanbod van Fidelity nog steeds overeind staat. Fidelity is slechts een van de vele grote bedrijven die zich niet van crypto hebben afgewend en blijft publiekelijk verklaren dat digitale beleggingen volop kansen bieden.

Ironisch genoeg werd bitcoin gecreëerd om financiële tussenpersonen uit te schakelen en mensen hun eigen geld te laten bezitten, maar traditionele financiële reuzen stappen gestaag over op crypto. Deze adoptie is echter uiteindelijk gunstig voor de crypto zelf. De kasmiddelen van cryptoprojecten, die worden gebruikt om salarissen te betalen aan ontwikkelaars en oprichters, profiteren enorm als de vraag naar het token waarin de kasmiddelen zijn uitgedrukt, toeneemt. Daarom is het indirect gunstig voor de crypto-industrie als geheel om de crypto dichter bij de traditionele beleggers te brengen.

Men kan zich afvragen of de traditionele financiële instellingen hun eigen graf graven door tussenpersonen voor crypto te worden. De waarheid is echter dat zij gewoon de belangen van hun klanten volgen. Als het aanbieden van op crypto gebaseerde producten is wat klanten willen, dan zullen financiële instellingen die blijven aanbieden.

Beleggersvoorwaarden visualiseren

Beleggersvoorwaarden visualiseren

Februari is een maand geweest waarin de koersontwikkeling grotendeels vlak was, maar wat laten andere indicatoren zien? Wij kunnen proberen de UTXO's te categoriseren op basis van hoe lang geleden de munten zijn uitgegeven. Wij kunnen de houders van bitcoin indelen op basis van de gemiddelde tijd in dagen dat de munten zijn uitgegeven. Als deze waarde laag is, worden de munten na aankoop snel uitgegeven en kan de belegger worden geclassificeerd als een kortetermijnhouder (STH). Als de waarde hoog is, kunnen we de belegger classificeren als een langetermijnhouder (LTH). Meer specifiek kunnen we kijken of STH's en LTH's met winst verkopen. Momenteel zien we dat LTH's ondanks het marktherstel nog steeds met verlies verkopen. Hoe zit het met STH's? Midden januari en midden februari maakten STH's zelfs winst, maar eind februari is de STH-SOPR-ratio weer onder de 1 gezakt.

*Short Term Output Profit Ratio (STH-SOPR) is een ratio van bestede outputs (levend meer dan 1 uur en minder dan 155 dagen) in winst op het betreffende tijdstip. Zij wordt berekend als de USD-waarde van de bestede outputs op het moment van besteding (gerealiseerde waarde) gedeeld door de USD-waarde van de bestede outputs op het moment van creatie (waarde bij creation).
*Bron: CryptoQuant.com

Belangrijke informatie

Wij publiceren deze nieuwsbrief om te informeren en voorlichting te geven over recente marktontwikkelingen en technologische updates, niet om aanbevelingen te doen voor bepaalde producten of projecten. De selectie van de artikelen mag daarom niet worden opgevat als financieel advies of aanbeveling voor een specifiek product en/of digitaal bezit. Het is mogelijk dat wij af en toe analyses opnemen van markt- en netwerkrendementverwachtingen en/of on-chain-rendement in het verleden. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor toekomstige rendementen.

ETN-disclaimer

Belangrijke informatie

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH, Kreuznacher Straße 30, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De inzichten en meningen die in deze informatie naar voren worden gebracht, zijn actueel op het moment van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze informatie kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. VanEck geeft geen enkele garantie of waarborg, noch expliciet, noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid om te beleggen in effecten of digitale assets in het algemeen of in het product dat in deze informatie wordt besproken (het "Product") in het bijzonder, of met betrekking tot de mate waarin de onderliggende index in staat is om de rendementen van de desbetreffende markt voor digitale assets te volgen.

De onderliggende index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH. MVIS heeft CryptoCompare Data Limited gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. CryptoCompare Data Limited doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector Indexes GmbH heeft CryptoCompare Data Limited geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index.

Beleggen brengt altijd risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies tot maximaal het gehele ingelegde bedrag en de extreme volatiliteit waar ETNs mee te maken hebben. U moet het prospectus en de essentiële beleggersinformatie lezen voordat u een belegging doet, zodat u volledig op de hoogte bent van de mogelijke risico's en beloningen die gepaard gaan met uw beslissing om in een product te beleggen. Het goedgekeurde prospectus kunt u raadplegen op www.vaneck.com. Houd er rekening mee dat de goedkeuring van het prospectus niet mag worden opgevat als een goedkeuring van de producten die worden aangeboden of voor de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten.

De vermelde resultaten zijn resultaten uit het verleden en vormen geen garantie voor resultaten in de toekomst, die lager of hoger kunnen zijn dan de huidige resultaten.

De huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan de getoonde gemiddelde jaarrendementen. Resultaten hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort. De resultaten worden in de basisvaluta weergegeven, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De opbrengsten en de waarde van de hoofdsom van een belegging fluctueren. Notes kunnen bij terugkoop meer of minder waard zijn dan het oorspronkelijke aankoopbedrag.

Indexrendementen zijn geen ETN-rendementen en houden geen rekening met beheervergoedingen en brokerkosten. De rendementen van een index zijn niet illustratief voor de rendementen van de ETN. Beleggers kunnen niet rechtstreeks in de index beleggen. Indices zijn geen effecten waarin kan worden belegd.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

 

Ontdek meer ETFs

Meer ETFs