Je Ferrari betalen met crypto?

16 november 2023

 

Wilt u met crypto betalen?

De zin "Wilt u met crypto betalen?" zou wel eens steeds populairder kunnen worden in het digitale landschap van morgen. In de begindagen van cryptovaluta's waren crypto-only evenementen een statement van ideologische puurheid, wat het einde van de fiatdominantie aangaf. Naarmate het crypto-ecosysteem echter volwassener wordt, hebben gebruikers nu de flexibiliteit om de betalingsmethode van hun voorkeur te kiezen. In dit artikel duiken we in de ontwikkeling van cryptobetalingen, beoordelen we de gebruikerservaring en vragen we ons af of het traditionele fiattransacties overtreft.

Crypto-betalingen halen de krantenkoppen

Betaal voor je Lambo (ook wel Lamborghini genoemd) en uw Ferrari en rijd in stijl naar de film via uw bitcoin. Gelukkig is dit tegenwoordig allemaal mogelijk. Luxe autofabrikanten zoals Ferrari hebben zich onlangs aangesloten bij de cryptorevolutie, waardoor klanten hun droomauto's kunnen kopen met digitale bezittingen. De beslissing van Ferrari werd ingegeven door de marktvraag en een erkenning van de beleggingen van hun klanten in cryptovaluta's. Hoewel Tesla de betalingen met bitcoin in 2022 kortstondig opschortte vanwege zorgen over het milieu, blijkt uit recente gegevens dat bijna 60% van de energie voor het minen van bitcoin afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen. Hierdoor kunnen sommige van deze zorgen worden weggenomen. Nu de meeste toonaangevende cryptovaluta's overgaan op Proof-of-Stake, wordt het energieverbruik nog verder teruggedrongen. Dit zou de deur kunnen openen voor een bredere acceptatie door bedrijven zoals Tesla.

Zijn de zorgen over het milieu gerechtvaardigd? Niet echt… tenminste, niet meer. Bijna 60% van alle energie die voor het minen van bitcoin wordt gebruikt, is afkomstig van hernieuwbare bronnen (CCAF, gegevens per juli 2023). Naast bitcoin zijn de meeste andere toonaangevende cryptovaluta's gebaseerd op Proof-of-Stake, waardoor er aanzienlijk minder energie nodig is. Wij verwachten dat bedrijven, waaronder Tesla, crypto binnenkort op grotere schaal zullen gaan accepteren.

BitPay, een toonaangevende verwerker van cryptobetalingen, licht de groeiende trend van cryptotransacties toe. In de afgelopen zes maanden heeft BitPay meer dan 360.000 transacties gefaciliteerd, wat de toenemende acceptatie van digitale beleggingen in verschillende sectoren benadrukt.

Crypto Betalingen naar percentage en aantal transacties

Bron: BitPay, gegevens per oktober 2023. Dit mag niet worden opgevat als beleggingsadvies voor een digitale belegging.

Crypto Betalingen per Sector

Bron: BitPay, gegevens per oktober 2023.

Hoe kan crypto worden uitgegeven?

Directe ontvangst van crypto brengt de verantwoordelijkheid van het beheren van de private keys met zich mee, een taak die veel bedrijven intern niet aankunnen. Om deze kloof te overbruggen, zetten betalingsdienstaanbieders crypto om in fiat voordat ze het overdragen aan verkopers. Hoewel dit voor een soepel transactieproces zorgt, brengt het wel wat kosten met zich mee, waaronder conversie- en servicekosten. Bezorgdheid over de regelgeving in de VS kan verklaren waarom bedrijven zoals Ferrari de voorkeur geven aan deze indirecte aanpak. Gebruikers betalen gewoon met hun betaalkaart (meestal Visa of Mastercard) die gekoppeld is aan hun cryptowallet en de verkoper komt nooit rechtstreeks in contact met de cryptovaluta. Dit opent ook de mogelijkheid om met iets anders te betalen, zoals getokeniseerde bezittingen zoals onroerend goed of zelfs getokeniseerde effecten. Met andere woorden, u hoeft geen fiat te bezitten om betalingen te doen.

In de loop der jaren is de gebruikerservaring van cryptowallets en opslagmogelijkheden opmerkelijk verbeterd. Een breder scala aan wallets, variërend van cloud-gebaseerde tot koude opslagoplossingen, komt tegemoet aan verschillende gebruikersvoorkeuren. Gebruiksvriendelijke toepassingen zoals Trust, Metamask en Coinbase hebben de toegang tot crypto ontsloten en zijn overgegaan van complexe tools naar naadloze integraties met populaire DApps.

Ondanks de vooruitgang vertegenwoordigen cryptobetalingen een relatief klein deel van de totale transacties. Een aanzienlijk aantal cryptoliefhebbers kiest ervoor om hun beleggingen te 'hodlen' of deel te nemen aan DeFi-liquiditeitsvoorziening in plaats van ze te gebruiken voor dagelijkse aankopen. Volgens Worldpay FIS bedroeg het wereldwijde P2B-transactievolume van crypto's in 2022 meer dan $ 11,6 miljard, goed voor slechts 0,19% van het wereldwijde e-commercevolume. Slechts 18% van de respondenten in een enquête gaf aan crypto te gebruiken voor goederen en diensten, terwijl 77% het vooral als een belegging zag.

Terwijl we door het zich ontwikkelende landschap van cryptobetalingen navigeren, is het duidelijk dat er nog veel ruimte voor groei is. Met verbeterde gebruikerservaringen, bredere acceptatie door industrieën en een verschuiving naar milieuvriendelijke miningmethoden zijn cryptobetalingen klaar om een grotere rol te spelen in het vormgeven van de toekomst van financiën en handel. De vraag "Wilt u met crypto betalen?" zou wel eens een alledaagse vraag kunnen worden, die de groeiende prominentie van digitale middelen in ons dagelijks leven weerspiegelt. Het zou ook kunnen dat de keuze voor een betaalmethode volledig geabstraheerd wordt en in plaats daarvan vervangen wordt door een enkele kaart die 'Pay-with-Anything' functionaliteit biedt waarbij een algoritme in real-time de meest optimale route kiest om voor het product of de dienst te betalen.

Meld u aan voor onze Crypto Nieuwsbrief om meer inzichten in digitale assets te ontvangen.

Belangrijke informatie

Dit is geen financieel onderzoek, maar de mening van de auteur van het artikel. Wij publiceren deze informatie om te informeren en voorlichting te geven over recente marktontwikkelingen en technologische updates, niet om aanbevelingen te doen voor bepaalde producten of projecten. De selectie van de artikelen mag daarom niet worden opgevat als financieel advies of aanbeveling voor een specifiek product en/of digitaal bezit. Het is mogelijk dat wij af en toe analyses opnemen van markt- en netwerkrendementverwachtingen en/of on-chain-rendement in het verleden. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor toekomstige rendementen.

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH, Kreuznacher Straße 30, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De inzichten en meningen die in deze informatie naar voren worden gebracht, zijn actueel op het moment van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze informatie kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. VanEck geeft geen enkele garantie of waarborg, noch expliciet, noch impliciet, met betrekking tot de wenselijkheid om te beleggen in effecten of digitale assets in het algemeen of in het product dat in deze informatie wordt besproken (het "Product") in het bijzonder, of met betrekking tot de mate waarin de onderliggende index in staat is om de rendementen van de desbetreffende markt voor digitale assets te volgen.

De onderliggende index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH. MVIS heeft CryptoCompare Data Limited gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. CryptoCompare Data Limited doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector Indexes GmbH heeft CryptoCompare Data Limited geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index.

Beleggen brengt altijd risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies tot maximaal het gehele ingelegde bedrag en de extreme volatiliteit waar ETNs mee te maken hebben. U moet het prospectus en de essentiële beleggersinformatie lezen voordat u een belegging doet, zodat u volledig op de hoogte bent van de mogelijke risico's en beloningen die gepaard gaan met uw beslissing om in een product te beleggen. Het goedgekeurde prospectus kunt u raadplegen op www.vaneck.com . Houd er rekening mee dat de goedkeuring van het prospectus niet mag worden opgevat als een goedkeuring van de producten die worden aangeboden of voor de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten.

De vermelde resultaten zijn resultaten uit het verleden en vormen geen garantie voor resultaten in de toekomst, die lager of hoger kunnen zijn dan de huidige resultaten.

De huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan de getoonde gemiddelde jaarrendementen. Resultaten hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 5 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort. De resultaten worden in de basisvaluta weergegeven, met herbelegde netto-inkomsten, na aftrek van vergoedingen. Er worden broker- of transactiekosten in rekening gebracht. De opbrengsten en de waarde van de hoofdsom van een belegging fluctueren. Notes kunnen bij terugkoop meer of minder waard zijn dan het oorspronkelijke aankoopbedrag.

Indexrendementen zijn geen ETN-rendementen en houden geen rekening met beheervergoedingen en brokerkosten. De rendementen van een index zijn niet illustratief voor de rendementen van de ETN. Beleggers kunnen niet rechtstreeks in de index beleggen. Indices zijn geen effecten waarin kan worden belegd.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH