Skip directly to Accessibility Notice

Een omslagpunt voor obligaties en crypto?

16 november 2023

 

Nog maar een paar weken geleden waarschuwde Mario Draghi, voormalig voorzitter van de Europese Centrale Bank, dat de EU tegen het einde van dit jaar in een recessie zou belanden. "Het is bijna zeker dat we tegen het einde van het jaar een recessie zullen hebben [in Europa]… Het is vrij duidelijk dat de eerste twee kwartalen van volgend jaar dat zullen laten zien," sprak hij op een conferentie die werd georganiseerd door de krant Financial Times.

Tegelijkertijd werd gemeld dat het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk al in een recessie zit nadat de stijgende rentetarieven en de stijgende werkloosheid huishoudens voorzichtiger hebben gemaakt met hun uitgaven, volgens een analyse van Bloomberg Economics.

Ik vestig hier de aandacht op omdat slecht nieuws voor de economie vaak goed is voor delen van de financiële markten. De eerste week van november stond inderdaad in het teken van rally's op de obligatiemarkten en cryptovaluta's, aangewakkerd door speculaties dat de centrale banken eindelijk de hardnekkig hoge inflatie aan het verslaan waren, wat voor hen de weg vrijmaakte om de rente te verlagen.

De gouverneur van de Bank of England, Andrew Bailey, was bang dat de markten op de zaken vooruit liepen en zei dat het "veel te vroeg was om al aan renteverlagingen te denken". Toch verandert de perceptie en denken traders vooruit over wanneer de rente vanaf het huidige hoge niveau zal worden verlaagd.

Waarom is dit belangrijk? Omdat voor obligatiemarkten en cryptovaluta's een omslagpunt in de rentetarieven waarschijnlijk een langdurige rally in de koersen zou ontketenen.

Het veranderende sentiment is al zichtbaar. De VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF die de grootste en meest liquide bedrijfsobligaties in euro volgt, steeg bijvoorbeeld met ongeveer 1,8% tussen 19 oktober en 7 november (de dag voordat ik deze column schreef).

In dezelfde paar dagen steeg de VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF met bijna 15%1.

Bron: Bloomberg, totaalrendement in EUR. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige rendementen.

Dat vertelt een verhaal van twee risicoprofielen. De obligatie-ETF wordt beschouwd als een ETF met een relatief laag risico, omdat het alleen blootstelling geeft aan bedrijfsobligaties met een investment grade rating. Naarmate de rente daalt, dalen ook de yields op obligaties, en naarmate de yield daalt, stijgen de prijzen. Andere risico's, zoals kredietrisico, moeten echter overwogen worden voordat u gaat beleggen.

Hoe hoger de kredietrating van een obligatie, hoe gevoeliger deze normaal gesproken is voor wijzigingen in rentetarieven. Deze gevoeligheid wordt uitgedrukt in duratie en is simpel gezegd de gewogen gemiddelde tijd dat het duurt voordat de prijs van een obligatie is terugverdiend met de kasstromen die de obligatie genereert. Bedrijven met een hogere kredietrating hebben normaal gesproken lagere yields. Hierdoor duurt het langer voordat de prijs van een obligatie is terugverdiend en dus heeft de obligatie met een hogere kredietrating een hogere duratie. Een obligatie met een hogere kredietrating is dus gevoeliger voor rentewijzigingen dan een obligatie met een lagere kredietrating.

Aan de andere kant, als de rentetarieven te hoog zijn, kunnen high-yield uitgevers het moeilijker vinden om hun bedrijfsactiviteiten te financieren, waardoor het moeilijker wordt om op tijd couponbetalingen op hun obligaties te doen. Als de rente daalt, zouden ze tegen lagere kosten kunnen lenen, waardoor hun rentelast lager wordt. Om die reden zou de VanEck Global Fallen Angel UCITS ETF – die zich richt op obligaties die voorheen investment grade waren en die onlangs zijn gedegradeerd naar high yield - momenteel een rendement van 8% hebben, ook gevoelig kunnen zijn voor rentebewegingen.

Natuurlijk staan cryptovaluta's bekend om hun volatiliteit en hun prijzen schoten omhoog bij het eerste gerucht over een omslagpunt in de rentetarieven. We hebben in het verleden gezien dat dalende rentevoeten meer ruimte creëren om in cryptovaluta te beleggen. Maar er gebeurt hier nog iets anders nu de speculatie toeneemt dat de Amerikaanse toezichthouder, de Securities & Exchange Commission, misschien binnenkort bitcoin ETFs zal goedkeuren. In combinatie met de nieuwe MiCA-cryptoregelgeving van de EU, die in 2024 van kracht wordt, zijn de verwachtingen hooggespannen door het feit dat cryptovaluta´s eindelijk mainstream worden.

Natuurlijk is het niet zeker dat de rentetarieven in de EU, het VK of de VS in 2024 definitief zullen dalen. Het is waar dat de kerninflatie aan het dalen is, maar veel mensen herinneren zich de harde lessen van de jaren 1970 en 1980 toen de inflatie plotseling weer steeg. Als u echter van mening bent dat de hoge inflatie voorbij is, kunt u een belegging in obligaties overwegen, misschien ondersteund door een kleine blootstelling aan cryptovaluta's.

1 Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit is een marketingmededeling. Raadpleeg het prospectus van de UCITS en het essentiële-informatiedocument voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten.

Voor beleggers in Zwitserland: VanEck Switzerland AG, met hoofdkantoor in Genferstrasse 21, 8002 Zurich, Zwitserland, is door de beheermaatschappij aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Zwitserland. Het nieuwste prospectus, de artikelen, de essentiële-informatiedocument, het jaarverslag en het halfjaarverslag zijn te raadplegen op onze website www.vaneck.com of kunnen kosteloos worden opgevraagd bij de vertegenwoordiger in Zwitserland: First Independent Fund Services Ltd, Feldeggstrasse 12, 8008 Zürich, Zwitserland. Zwitsers betaalkantoor: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

Voor beleggers in Groot-Brittannië: VanEck Securities UK Limited (FRN: een aangestelde vertegenwoordiger van Sturgeon Ventures LLP (FRN: 452811), is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk, om VanEck-producten te distribueren naar door de FCA gereguleerde bedrijven zoals Independent Financial Advisors (IFA's) en Wealth Managers. Particuliere klanten dienen niet te vertrouwen op de verstrekte informatie en dienen de hulp van een IFA in te roepen voor beleggingsadvies.

De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH, VanEck Switzerland AG, VanEck Securities UK Limited en hun verbonden en gelieerde bedrijven (samen 'VanEck') wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in dit artikel kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Er kunnen broker- of transactiekosten in rekening worden gebracht.

VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck Asset Management B.V. heeft het beleggingsbeheer van de ETF overgedragen aan VanEck Associates Corporation, een beleggingsmaatschappij die onder toezicht staat van de Amerikaanse toezichthouder SEC (Securities and Exchange Commission). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland, wordt passief beheerd en volgt een obligatie-index.

VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland, wordt passief beheerd en volgt een aandelenindex.

VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck ETFs N.V., is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de AFM, wordt passief beheerd en volgt een obligatie-index.

De waarde van de ETF kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Beleggen in de ETF moet worden geïnterpreteerd als het verwerven van aandelen van de ETF en niet van de onderliggende bezittingen. Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar via www.vaneck.com, bij de beheermaatschappij of bij de kantoren van onderstaande lokale informatieverstrekkers. De essentiële beleggersinformatie is in voorkomende gevallen ook verkrijgbaar in enkele andere talen.

Verenigd Koninkrijk - Facilitair kantoor: Computershare Investor Services PLC
Oostenrijk - Facilitair kantoor: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Duitsland - Facilitair kantoor VanEck (Europe) GmbH
Spanje - Facilitair kantoor: VanEck (Europe) GmbH
Zweden - Betaalkantoor: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Frankrijk - Facilitair kantoor: VanEck (Europe) GmbH
Portugal - Betaalkantoor: BEST – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A.
Luxemburg - Facilitair kantoor: VanEck (Europe) GmbH

De vermelde resultaten zijn resultaten uit het verleden. De huidige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan de getoonde gemiddelde jaarrendementen. Resultaten over een bepaalde periode hebben betrekking op resultaten over een periode van 12 maanden tot het meest recente kwartaaleinde van elk van de laatste 10 jaren, indien beschikbaar. Zo heeft het 1e jaar betrekking op de meest recente periode van 12 maanden en het 2e jaar op de periode van 12 maanden ervoor, enzovoort.

De in Nederland geregistreerde ETFs gebruiken een brutoherbeleggingsindex, in tegenstelling tot veel andere ETFs en beleggingsfondsen die een nettoherbeleggingsindex gebruiken. De vergelijking met een brutoherbeleggingsindex is de zuiverste vorm, omdat rekening wordt gehouden met het feit dat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting kunnen terugvorderen. De rendementen zijn inclusief brutodividenduitkeringen, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Rendementen kunnen hoger of lager uitvallen als gevolg van valutaschommelingen.

Alle rendementsinformatie is gebaseerd op historische gegevens en voorspelt geen toekomstige rendementen. beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

 

Ontdek meer ETFs

Meer ETFs