Halfgeleiders - "Teamwork makes the dream work?"

21 mei 2024

Wat de halfgeleiderindustrie onderscheidt van vele anderen is dat de waardeketen zeer gefragmenteerd is en talloze bedrijven omvat, waarvan de meeste unieke concurrentievoordelen hebben.

[Eerst gepubliceerd in het aprilnummer van RankiaPro Magazine]

Op basis van de moat-analyse van de sector, schat Morningstar in dat 65,5% van de sector over duurzame langetermijnvoordelen beschikt (zogenaamde brede moats), terwijl Morningstar voor nog eens 25,9% een smalle moat toekent, wat een mogelijk voordeel op de middellange termijn aangeeft.

Moatverdeling, %

Bron: VanEck, Morningstar, per 29-02-2023. Analyse gebaseerd op de MVIS® US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index.

Hoe gebeurt dit? Het geheim schuilt in de lage mate van verticale integratie in de sector, waarbij meerdere zeer gespecialiseerde belanghebbenden samenwerken om het eindresultaat te creëren: een chip.

Het proces begint met het chipontwerp. Een bedrijf, ofwel een Integrated Device Manufacturer (IDM) met productiecapaciteit (bijvoorbeeld Intel of Texas Instruments) of Fabless (besteedt de productie uit – zoals NVIDIA of AMD) ontwikkelt de chip met behulp van intellectueel eigendom (bijvoorbeeld ARM-kernen) en relevante ontwerpsoftware, geleverd door onder meer Cadence of Synopsys.

Het ontwerp van de chip, ook wel "mask" genoemd, wordt vervolgens naar een fabriek gestuurd (de zogenaamde fab), wat een interne faciliteit kan zijn voor een IDM of een bedrijf dat uitsluitend gespecialiseerd is in chipproductie (zoals TSMC of Global Foundries). De productie omvat talloze stappen, die allemaal complexe apparatuur vereisen. Het begint met het voorbereiden van de materialen en het maken van een "wafer": een dunne ronde plak halfgeleidend materiaal, meestal silicium. Daarna wordt het chipontwerp op de wafer gegraveerd in een proces dat fotolithografie wordt genoemd - misschien wel het belangrijkste onderdeel van de chipproductie. ASML is de onbetwiste marktleider op dit gebied met 80% van het marktaandeel, en is het enige bedrijf dat EUV-machines produceert die worden gebruikt voor de fabricage van de meest geavanceerde chips.

Vervolgens worden via het etsproces meerdere lagen materiaal toegevoegd, worden ionen geïmplanteerd om de geleidbaarheid of isolatie te verbeteren, en ondergaat de wafer een grondig reinigings- en inspectieproces. Dit is waar machines van onder meer KLA, Lam Research en Applied Materials komen kijken. Vervolgens worden de chips gesneden, verpakt en getest met behulp van Advantest- of Teradyne-apparatuur, voordat u het eindproduct krijgt. Zoals u kunt zien, gedijt de halfgeleiderindustrie dankzij veel ingewikkelde relaties tussen bedrijven, die moeilijk te vangen zijn als u slechts één halfgeleideraandeel koopt. Voor degenen die de sector in al zijn complexiteit willen vatten, is een halfgeleider-ETF wellicht een betere keuze. Niettemin moeten beleggers letten op de hoge mate van sectorale concentratie in dergelijke ETFs en op hun hoede zijn om deze als kern van hun allocatie te gebruiken.

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH