Skip directly to Accessibility Notice

Is thematisch beleggen de nieuwe aandelenselectie?

15 maart 2024

  • Het selecteren van aandelen is moeilijk voor retailbeleggers in efficiënte markten
  • Thematische ETFs daarentegen bieden de mogelijkheid om een thema of megatrend te ondersteunen
  • Dit kan verklaren waarom beleggingen in thematische ETFs groeien

Het zal niemand zijn ontgaan dat de stijgende militaire uitgaven de defensieaandelen hebben opgedreven. Hoewel de toename van defensieorders in een tijd van verhoogde geopolitieke spanningen een duidelijke trend is, hebben de aandelenkoersen van enkele vooraanstaande Amerikaanse defensiebedrijven daar toch niet van geprofiteerd.

Waarom niet? Omdat de impasse op wetgevingsgebied in Washington onzekerheid over de overheidsuitgaven heeft gecreëerd. Dat heeft ertoe geleid dat de aandelen in grote Amerikaanse defensiebedrijven als Lockheed Martin en RTX (voorheen Raytheon) bleven kwakkelen. Ondertussen zijn de aandelen in Europese bedrijven zoals het Italiaanse Leonardo en het Duitse Rheinmetall bijna verdubbeld1. Voor retailbeleggers onderstreept dit de moeilijkheden bij het kiezen van individuele aandelen en de voordelen van thematisch beleggen via ETFs. Een belegger die in één bedrijf heeft geïnvesteerd om op dit thema in te spelen, had veel kunnen winnen of alle rendementen kunnen mislopen.

Daarentegen had beleggen in VanEck's Defense UCITS ETF, gediversifieerd over ten minste 25 bedrijven, de belegger kunnen helpen rendementen van de industrie op te strijken, terwijl risico's als gevolg van overmatige concentratie worden vermeden. Sinds de oprichting in maart 2023 heeft dit een rendement van 45,2% behaald (waarbij het rendement over drie jaar van de onderliggende index op jaarbasis 19,1% bedraagt). Dit beloont beleggers die zo slim waren om te investeren2. Volgens het International Institute for Strategic Studies zijn de wereldwijde defensie-uitgaven in het afgelopen jaar zelfs met 9% gestegen tot een recordhoogte van 2,2 biljoen dollar.

Concurreren met efficiënte markten is moeilijk

Beleggen in afzonderlijke aandelen kan voor de meeste retailbeleggers risicovol zijn. Om de beleggingsfundamentals van een bedrijf echt te begrijpen, is intensieve analyse nodig. Hoe zien de omzet, kasstromen en winsten er de komende jaren uit? Hoe waardevol zijn de bezittingen van een bedrijf? Wordt dit allemaal nauwkeurig verdisconteerd in de waardering van de aandelenkoers? Meer inzicht krijgen in een aandeel op een redelijk efficiënte aandelenmarkt is een moeilijk spel, zelfs voor ervaren professionele beleggers.

Thematische ETFs zijn daarentegen instrumenten waarmee retailbeleggers een trend kunnen ondersteunen. Om nog een voorbeeld te geven: misschien was het logisch om te concluderen dat halfgeleiderbedrijven zouden profiteren van de hausse op het gebied van generatieve kunstmatige intelligentie. Maar niet alle chipbedrijven zijn gelijk. Terwijl de prijs van Nvidia omhoog is geschoten, stagneerde die van Intel. Een belegging in een thematische halfgeleider-ETF zou echter het gemiddelde van de winnaars en verliezers hebben opgeleverd (zie grafiek).

Niet alle halfgeleideraandelen zijn gelijk

Bron: Bloomberg. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Er is enige kritiek op thematische ETFs omdat ze beleggers aanmoedigen om kortetermijntrends te steunen, die onvoorspelbaar kunnen zijn. Beleggen beloont doorgaans geduld op de lange termijn, in plaats van handelen in momentum op de korte termijn. Normaal gesproken worden thematische ETFs gebruikt om de trends op langere termijn te identificeren waarin u gelooft en daar vervolgens in te beleggen in de periferie van uw portefeuille. Een allocatie van maximaal 10% is meestal voldoende.

Een innovatie waarvoor de tijd rijp is

Naar mijn mening kunnen thematische ETFs, net als brede ETFs worden geprezen als een briljante innovatie voor het verbreden van de beleggersdemocratie, retailbeleggers de kans geven hun mening te geven over langetermijntrends. Goed geïnformeerde retailbeleggers bevinden zich in een uitstekende positie om een standpunt in te nemen over thema’s als vergrijzing, energietransitie enzovoort.

Naarmate meer mensen hun mening over dergelijke megatrends onderschrijven, groeien de beleggingen in thematische ETFs. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de activa in de eerste elf maanden van 2023 met ruim een vijfde zijn gestegen tot 268 miljard dollar, volgens onderzoeksbureau ETFGI.3

Voor retailbeleggers die de complexiteit van het ondersteunen van afzonderlijke aandelen liever vermijden, kunnen thematische ETFs het gat dichten. Om de vraag in de titel van deze blog te beantwoorden: thematisch beleggen kan wel eens gezien worden als de nieuwe aandelenselectie.

1 Bron: Bloomberg. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige rendementen.

2 Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige rendementen. Beleggers in het product moeten de risico's van beleggen in VanEck Defense UCITS ETF, waaronder, maar niet beperkt tot, het risico van sectorconcentratie en het risico van beleggen in bedrijven in de industriële sector, zorgvuldig afwegen voordat ze overgaan tot beleggen. Beleggers moeten bij het beoordelen van een fondsrendement een groter gewicht toekennen aan de langetermijnrendementen van de strategie.

3  https://etfgi.com/news/press-releases/2023/12/etfgi-reports-assets-invested-thematic-etfs-listed-globally-have

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit is een marketingmededeling. Raadpleeg het prospectus van de UCITS en het essentiële-informatiedocument voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten.

Voor beleggers in Zwitserland: VanEck Switzerland AG, met hoofdkantoor in Genferstrasse 21, 8002 Zurich, Zwitserland, is door de beheermaatschappij aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Zwitserland. Een exemplaar van het meest recente prospectus, de statuten, het essentiële-informatiedocument, het jaarverslag en het halfjaarverslag kunt u vinden op onze website www.vaneck.com of kosteloos verkrijgen bij de vertegenwoordiger in Zwitserland: First Independent Fund Services Ltd, Feldeggstrasse 12, 8008 Zürich, Zwitserland. Zwitsers betaalkantoor: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

Voor beleggers in Groot-Brittannië: VanEck Securities UK Limited (FRN: 1002854) is een aangestelde vertegenwoordiger van Sturgeon Ventures LLP (FRN: 452811), die is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk, om de producten van VanEck te distribueren naar door de FCA gereguleerde bedrijven, zoals onafhankelijke financiële adviseurs (IFA's) en vermogensbeheerders. Particuliere klanten dienen niet te vertrouwen op de verstrekte informatie en dienen de hulp van een IFA in te roepen voor beleggingsadvies.

De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH, VanEck Switzerland AG, VanEck Securities UK Limited en hun verbonden en gelieerde bedrijven (samen 'VanEck') wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in dit artikel kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Er kunnen broker- of transactiekosten in rekening worden gebracht.

VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck Defense UCITS ETF (de 'ETF'), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland, wordt passief beheerd en volgt een aandelenindex. Beleggen in de ETF moet worden geïnterpreteerd als het verwerven van aandelen van de ETF en niet van de onderliggende bezittingen.

Beleggers moeten het prospectus en de essentiële beleggersinformatie raadplegen voordat ze in een fonds gaan beleggen. Deze zijn beschikbaar in het Engels en de KIID's/KID's, indien van toepassing, in bepaalde andere talen en kunnen kosteloos worden verkregen op www.vaneck.com, bij de Beheermaatschappij of bij de volgende lokale informatieagenten:

Verenigd Koninkrijk - Facilitair kantoor: Computershare Investor Services PLC
Oostenrijk - Facilitair kantoor: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Duitsland - Facilitair kantoor VanEck (Europe) GmbH
Spanje - Facilitair kantoor: VanEck (Europe) GmbH
Zweden - Betaalkantoor: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Frankrijk - Facilitair kantoor: VanEck (Europe) GmbH
Portugal - Betaalkantoor: BEST – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A.
Luxemburg - Facilitair kantoor: VanEck (Europe) GmbH

Alle rendementsinformatie is gebaseerd op historische gegevens en voorspelt geen toekomstige rendementen. beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH