Skip directly to Accessibility Notice

Momentopnamen duurzaamheid: Bossen, metalen en hernieuwbare energiebronnen

10 oktober 2023

Leestijd 3 min

 

We belichten de uiteenlopende initiatieven en inzichten van VanEck over sectoren die een belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie.

Volg ons bij onze beschouwingen over het klimaat in verschillende sectoren. Dit gaat onder andere over bossen die CO2-emissies opslaan, de kritieke metalen en mineralen die nodig zijn voor accu's van elektrische auto's en ervaringen met het bezoeken van windmolenparken op zee en accufabrieken.

Meer dan alleen bomen in de bossen van Van Eck

Fred van Eck spreekt op een podium, Mensen luisteren naar een spreker, Een man fotografeert een bos

De geschiedenis en het unieke bosbeheer van de van Eck Forests in Noord-Californië en Oregon wordt belicht in de documentaire “Beyond the Trees”. De bossen worden al tientallen jaren beheerd volgens een innovatief model waarbij behoud, klimaat en handel hand in hand gaan.

Naast het verminderen van CO2 door het equivalent van het van de weg halen van meer dan 400.000 auto's, blijven deze bossen inkomsten genereren en helpen ze bij het financieren van bosonderzoek.

De strijd om onze inheemse bossen te herstellen begon lang geleden toen Fred van Eck, een vermogensbeheerder met een passie voor bossen, Laurie Wayburn ontmoette, een pionier op het gebied van bosherstel. Vandaag de dag fungeren de bossen als levende laboratoria om innovaties in bosbeheer te testen en te laten zien hoe bossen economisch rendement kunnen genereren en tegelijkertijd bestand zijn tegen klimaatverandering.

Bekijk de trailer

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH