• ETF-inzichten

  Drie vuistregels voor beleggen in het China van morgen

  Martijn Rozemuller, CEO – Europe
   

  Een van de basisprincipes van beleggen is dat je altijd vooruit moet denken en niet te veel achterom moet kijken. Want beleggen is uiteindelijk niets meer dan voorsorteren op de toekomst.

  Dat is de reden waarom veel slimme beleggers hun blootstelling aan China verhogen en Chinese beleggingen opnemen in de kern van hun portefeuille. Het land is per slot van rekening de snelst groeiende grote economie ter wereld en enkele van de meest dynamische bedrijven ter wereld zijn in China gevestigd.

  Wanneer je objectief naar de situatie kijkt, maakt één grote discrepantie duidelijk waarom deze beleggers China zo aantrekkelijk vinden. Momenteel is de Chinese economie verantwoordelijk voor 16% van het wereldwijde bbp, terwijl een grote wereldwijde aandelenindex het land een weging geeft van slechts 5%.1Het ligt dus in de lijn der verwachting dat Chinese aandelen zullen stijgen naarmate het verschil ten opzichte van andere landen kleiner wordt.

  Afbeelding 1: Prognose marktaandeel in het wereld-bbp2

  Prognose marktaandeel in het wereld-bbp

  Bron: Wereldontwikkelingsindicatoren van de Wereldbank (bbp-gegevens over 2020), OESO-basisscenario's voor de lange termijn (nr. 103, bbp-prognoses voor 2040).

  Maar omdat China zo snel verandert, is het niet verstandig om blind in het land te beleggen. Het Chinese staatskapitalisme is weliswaar een van de grote succesverhalen van de huidige tijd en biedt beleggers langetermijnvoordelen, maar er is ook sprake van de nodige volatiliteit.

  Drie vuistregels voor selectief beleggen

  Volgens mij moeten beleggers in het China van morgen dan ook kiezen voor een andere beleggingsbenadering. Wij hanteren drie vuistregels.

  • Focus richten op de consument
   De groei van China heeft alles te maken met de opkomst van de Chinese middenklasse. Met 1,4 miljard inwoners is een kleine groei van de middenklasse al voldoende om een enorme stijging van de consumentenbestedingen teweeg te brengen. Daarnaast vergrijst de Chinese bevolking in hoog tempo. Het is daarom logisch om in dit stadium de focus te leggen op luxegoederen en -diensten, consumptiegoederen, gezondheidszorg en technologie.
  • Prioriteit geven aan financiële kwaliteit
   Niet alle bedrijven binnen de genoemde sectoren zullen profiteren van de groeikansen. Het is dus zaak om de kwalitatief beste groeibedrijven eruit te pikken die tegen redelijke waarderingen worden verhandeld. De kwaliteit moet worden geanalyseerd aan de hand van vier specialistische maatstaven voor aandelenselectie: groei, waardering, winstgevendheid en kasstromen.
  • Oog hebben voor duurzaamheid
   In China is duurzaamheid een zeer belangrijk punt van aandacht, net als overal elders in de wereld. Sommige Chinese bedrijven zijn toonaangevend waar het gaat om aandacht voor ecologisch duurzame hulpbronnen bij de productie van bijvoorbeeld zonnepanelen of accu's voor elektrische auto's, terwijl andere bedrijven op sociaal en bestuurlijk vlak nog steeds dubieus presteren. Het is dus zaak om selectief te zijn.

  De tijd komt geen tweede keer langs

  Dit alles betekent dat specialistische expertise is vereist om winstgevend in China te kunnen beleggen. Het land heeft enorm veel potentie, maar dan moet worden gekozen voor de beste bedrijven die het best presteren op het gebied van duurzaamheid.

  Onze VanEck New China ESG UCITS ETF selecteert zijn posities op basis van een uitgebreide analyse van financiële en duurzaamheidsfactoren.

  Deze benadering doet me denken aan een Chinees gezegde dat zegt dat je geen kansen voorbij moet laten gaan: "De tijd komt geen tweede keer langs". China is bezig met een inhaalslag ten opzichte van ontwikkelde landen.Het kan zomaar zijn dat dit zo'n kans is die niet nogmaals voorbijkomt. Maar het vergt wel een specifieke aanpak om van die kans te profiteren.

  MSCI World.

  In constante Amerikaanse dollars van 2010

  VanEck Asset Management B.V., de beheermaatschappij van VanEck New China ESG UCITS ETF (de "ETF"), een subfonds van VanEck UCITS ETFs plc, is een UCITS-beheermaatschappij onder Nederlands recht en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). De ETF is geregistreerd bij de Central Bank of Ireland en volgt een aandelenindex. De waarde van de ETF-assets kan fluctueren. Dit is grotendeels het gevolg van de gehanteerde beleggingsstrategie. Als de waarde van een onderliggende index daalt, daalt ook de waarde van de ETF.

  VK - Facilitair kantoor: Computershare Investor Services PLC
  Oostenrijk - Betaal- en informatiekantoor: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
  Duitsland - Informatiekantoor: VanEck (Europe) GmbH
  Spanje - Aangewezen distributeur: Allfunds Bank S.A.
  Zweden - Betaalkantoor: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

  VOOR BELEGGERS IN ZWITSERLAND: Het nieuwste prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag en het halfjaarverslag zijn na publicatie te raadplegen op onze website www.vaneck.com of kunnen kosteloos worden opgevraagd bij de vertegenwoordiger in Zwitserland: First Independent Fund Services Ltd, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, Zwitserland. Zwitsers betaalkantoor: Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich. De plaats van uitvoering en bevoegdheid is het geregistreerde kantoor van de vertegenwoordiger.


 • Belangrijke kennisgeving

  Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

  Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

  Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

  Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

  © VanEck (Europe) GmbH