nl nl false false

De goudprijs klimt naar nieuwe records terwijl regionale risico's toenemen

14 juni 2024

Leestijd 6 MIN

Goud steeg in mei naar een recordhoogte van $2.450, dankzij sterke aankopen door centrale banken en de Aziatische vraag. Mijnbedrijven presteerden beter, maar goud daalde tegen het einde van de maand door een sterkere dollar en hogere obligatierentes.

Maandelijkse inzichten in de goudmarkt en de economie van Imaru Casanova, Portfolio Manager, met haar unieke visie op mijnbouw en de voordelen van goud voor uw portefeuille.

Goud blijft nieuwe pieken bereiken

Goud is dit jaar gesteund door sterke goudaankopen door centrale banken en een robuuste vraag vanuit Azië, vooral China. Toenemende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten hebben waarschijnlijk ook bijgedragen aan de kracht van goud. In mei bleef goud nieuwe maxima bereiken, met een intraday recordprijs van $2.450 en een slotprijs van $2.425,31 per ounce op 20 mei. Goud daalde gedurende de rest van de maand, waarschijnlijk beïnvloed door een sterkere dollar en hogere obligatierentes tegen het einde van de maand. Goud sloot op 31 mei op $2.327,33 per ounce en boekte daarmee een maandwinst van 1,8% ($41,08).

Mijnbedrijven blijven ook uitblinken

Goudaandelen bleven het in mei aanzienlijk beter doen dan fysiek goud. NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)1 en de MVIS Global Juniors Gold Miners Index (MVGDXJTR)2stegen respectievelijk met 5,98% en 10,62%. Wij denken dat de versterkte blootstelling van goudmijnen op het metaal beide weerspiegelt: 1) goudaandelen die een inhaalslag maken, komende van oversold niveaus ten opzichte van fysiek goud; en 2) over het algemeen sterke macro-factoren voor de sector, zoals blijkt uit de financiële en bedrijfsresultaten van het eerste kwartaal van 2024, waar "conform verwachtingen" en "boven verwachtingen" vaker voorkwamen dan "onder verwachtingen".

We hebben herhaaldelijk de aandacht gevestigd op het belang van bedrijven die aan de verwachtingen met betrekking tot hun aandelenkoersprestaties voldoen en mei is daar een goed voorbeeld van. Als alle andere factoren gelijk blijven, zou een goudprijsvoorspelling van $2.300 per ounce voor het tweede kwartaal van 2024 (in lijn met de gemiddelde koers tot nu toe voor dit kwartaal) moeten leiden tot aanzienlijk hogere winsten en kasstroomgeneratie voor de industrie in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal. Toen bedroeg de koers voor goud gemiddeld ongeveer $ 2.070 per ounce. Nog een sterk winstseizoen voor de sector zou een verdere stijging van de waarderingsmultiples voor goudaandelen moeten ondersteunen.

In focus: Regionale en landspecifieke risico's

We hebben ook gewezen op de invloed van het "jurisdictierisico" op de waarderingen van bedrijven. Goudmijnbedrijven worden geconfronteerd met veel risico's die samenhangen met de regio's waar ze actief zijn. De markten vinden het moeilijk om een onderscheid te maken tussen bredere risico's van jurisdictie en specifieke risico's voor mijnbouwactiviteiten. Bedrijven die bijvoorbeeld actief zijn in een land of regio met verhoogde politieke instabiliteit, zullen doorgaans met een korting worden verhandeld, zelfs als hun bedrijven normaal hebben gewerkt en niet zijn beïnvloed door onrust of het risico van onrust.

Het beheren van de landenblootstelling binnen een portefeuille van goudaandelen is een uitdagende taak. Met meer dan 50 verkiezingen die in 2024 over de hele wereld plaatsvinden, wordt deze taak nog belangrijker. Verkiezingen brengen politieke, sociale en economische onzekerheid met zich mee; ze kunnen politiek destabiliserend zijn, leiden tot sociale onrust, of de groeivooruitzichten van een land of regio aanzienlijk veranderen (ten goede of ten kwade) en dus de algemene aantrekkelijkheid voor investering. De uitkomst van een verkiezing kan tot impactvolle reacties op de financiële markten leiden, aangezien beleggers proberen de mogelijke gevolgen van een nieuwe regering te beoordelen.

Is Mexico nog steeds een koploper?

De mijnbouwsector hield de uitkomst van de presidentsverkiezingen van Mexico begin juni nauwlettend in de gaten. Mexico is de grootste zilverproducent ter wereld (goed voor ongeveer 25% van de wereldwijde zilverproductie in 2023) en behoort tot de top 10 van wereldwijde goudproducenten (ongeveer 4% van de wereldwijde goudproductie in 2023). Het produceerde ook ongeveer 3% en 5% van 's werelds koper en zink, respectievelijk in 2023.*

Ondanks veel uitdagingen is het redelijk om te zeggen dat Mexico lange tijd tot de meest vooraanstaande mijnbouwgebieden ter wereld behoort. Deze koploperpositie kwam echter onlangs in het geding toen Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) in 2018 tot president van Mexico werd gekozen. De zorgen van de markt waren ook gerechtvaardigd. Onder het bestuur van AMLO zijn geen nieuwe mijnbouwconcessies verleend en werd in 2023 een voorstel goedgekeurd om de mijnbouwwet van het land te hervormen.

Enkele van de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet (mooi samengevat in een recent rapport van Scotiabank Global Equity Research) zijn:

  • Een limiet van 30 jaar voor mijnbouwconcessies (vergeleken met een limiet van 50 jaar onder de oude mijnbouwwet)
  • Meer mogelijkheden om huidige mijnbouwconcessies te annuleren en een uitgebreidere lijst met vereisten om een geldige mijnbouwconcessie te behouden
  • Creëren van aanvullende milieuconcessies voor mijnbouwgebruik (er worden geen nieuwe concessies verleend in regio's zonder beschikbaarheid van water, in beschermde natuurgebieden of als er een risico is voor de algemene bevolking)
  • Concessie gaat per mineraal of per stof (wat in contrast staat met eerdere mijnbouwconcessies die zijn toegekend voor het geheel van de onderliggende hulpbronnen)

Aan het einde van zijn zesjarige presidentiële ambtstermijn heeft AMLO ook een aanzienlijk aantal wijzigingen (20) in de grondwet van Mexico voorgesteld, waaronder twee voorstellen die rechtstreeks van invloed zijn op de mijnbouw. Deze omvatten een voorstel om geen concessies meer te verlenen aan dagbouwmijnen en om waterconcessies te verlenen voor huishoudelijk gebruik in regio's met waterschaarste.

Onze gesprekken met het management van verschillende mijnbouwbedrijven met activiteiten en/of projecten in Mexico gaven ons reden om voorzichtig optimistisch te zijn, waarbij de meeste bedrijven verwachten dat een nieuwe regering (ook al is het nog steeds een MORENA-partijregering) een welkome afwisseling zou zijn voor de mijnbouwsector. De gekozen president, Claudia Sheinbaum - een wetenschapper, ingenieur en academicus - werd gezien als een meer pragmatische kandidaat en had waarschijnlijk meer gematigde opvattingen dan AMLO. Veel van het optimisme komt echter ook voort uit het feit dat voor goedkeuring van grondwetswijzigingen haar partij een supermeerderheid in het Congres nodig zou hebben, en dit was een uitkomst die de meeste marktdeelnemers niet verwachtten. Haar verpletterende overwinning kwam er nadat de MORENA-partij een gekwalificeerde meerderheid in het lagerhuis had behaald, en zeer dicht bij het behalen van een gekwalificeerde meerderheid in de Senaat. Dit verraste de markten, waardoor Mexicaanse aandelen en de Mexicaanse peso daalden als gevolg van de negatievere vooruitzichten voor het land.

Wat de mijnbouwindustrie betreft, heeft Sheinbaum haar plannen voor de sector niet specifiek besproken, maar ze heeft beloofd om de agenda van AMLO te blijven voortzetten. Het is nog te vroeg om te voorspellen wat haar benadering van de mijnbouw zal zijn, maar de positie van haar partij in het Congres geeft haar de macht om veranderingen door te voeren die mogelijk een negatief effect op de industrie kunnen hebben. "Meer van hetzelfde" lijkt voorlopig de meest waarschijnlijke uitkomst, en dat is teleurstellend. De opmerkingen van de herbenoemde minister van Financiën lijken beleggers wat gerust te hebben gesteld. De aanvaardingsrede van de gekozen president lijkt ook beloften te bevatten voor een autonome centrale bank, naleving van de wet en een belofte om particuliere investeringen (zowel nationaal als buitenlands) te stimuleren. Dus misschien is niet alle hoop verloren. We blijven ernaar uitkijken om Mexico op te waarderen in onze ranglijsten, zodat het weer een uitstekende bestemming wordt voor investeringen in de mijnbouw.

Als u meer inzichten over Beleggen in goud wilt ontvangen, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

* U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, januari 2024.

1 NYSE Arca Gold Miners Index is een servicemerk van ICE Data Indices, LLC of aan ICE Data Indices, LLC gelieerde ondernemingen ('ICE Data') en is in licentie genomen door VanEck UCITS ETF plc. (het "Fonds") in verband met VanEck Gold Miners UCITS ETF (het "Subfonds"). Noch het fonds, noch het subfonds worden gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door ICE Data. ICE Data doet geen uitspraken over en geeft geen garanties met betrekking tot het fonds, het subfonds of het vermogen van de NYSE Arca Gold Miners Index om het rendement van de algemene aandelenmarkt te volgen. ICE DATA GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES EN WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GERELATEERD AAN DE NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX OF DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL IS ICE DATA AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, BIJKOMENDE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF GEDERFDE WINSTEN), ZELFS NIET ALS ICE DATA IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ICE Data Indices, LLC en zijn gelieerde ondernemingen ('ICE Data'), hun indices en de daaraan gerelateerde informatie, de naam 'ICE Data' en de aan deze onderneming gerelateerde handelsmerken zijn intellectueel eigendom van en in licentie gegeven door ICE Data, en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt, of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICE Data. Het fonds is niet doorgegeven op grond van zijn rechtmatigheid of geschiktheid en wordt niet gereglementeerd, uitgegeven, goedgekeurd, verkocht, gegarandeerd of aangeprezen door ICE Data.

2 MVIS®️ Global Junior Gold Miners Index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH (een volledige dochtermaatschappij van VanEck Associates Corporation). MVIS heeft Solactive AG gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. Solactive AG doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector Indexes GmbH ('MarketVector') heeft Solactive AG geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index. De VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door MarketVector. MarketVector doet geen uitspraken over de wenselijkheid om in het fonds te beleggen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit is een marketingbericht. Raadpleeg het prospectus van de UCITS en het essentiële-informatiedocument voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt. Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten.

De informatie is alleen bedoeld om algemene en voorlopige informatie aan beleggers te verstrekken en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies VanEck (Europe) GmbH en hun geassocieerde en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige investerings-, desinvesterings- of retentiebeslissing die de investeerder op basis van deze informatie neemt. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in dit artikel kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Er kunnen broker- of transactiekosten in rekening worden gebracht.

Alle rendementsinformatie is gebaseerd op historische gegevens en voorspelt geen toekomstige rendementen. beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH