nl nl false false

Goud wankelt te midden van markteuforie

13 juli 2023

Leestijd 6 min

 

Deze keer niet de dollar…

Goud daalde in de maand met $ 43,38 per ounce of met 2,2% en sloot op 30 juni af op $ 1.919,35. De rente op staatsobligaties met een looptijd van twee en tien jaar stegen in juni naar een hogere waarde, maar de Amerikaanse dollar was dit keer niet de schuldige van de daling van het goud. De U.S. dollar index (DXY)1 daalde in juni ook (-1,4%.).

Goud stond in plaats daarvan onder druk door de niet-aflatende kracht van de Amerikaanse aandelenmarkten, die zich niet lieten afschrikken door de vooruitzichten voor meer renteverhogingen dit jaar, of door de recessiesignalen die ontstonden door de hoogste omgekeerde rentecurve van staatsobligaties in decennia. De S&P 5002 en de NASDAQ 1003 stegen in juni beide meer dan 6,5%, met winsten van dubbele cijfers voor het jaar, waarbij de technologisch zware NASDAQ maar liefst 39% steeg in de eerste helft van 2023. Apple sloot de maand af met een mijlpaal van $ 3 biljoen aan marktkapitalisatie. Daarmee is het 's werelds eerste bedrijf ooit een dergelijke waardering heeft bereikt.

Het optimisme werd waarschijnlijk gevoed door een opmerkelijke herziening van het bbp in het eerste kwartaal, dat zorgde voor een groei op jaarbasis van 1,3% naar 2%, evenals door andere, beter dan verwachte economische berichten (bijv. de detailhandelsverkopen in mei in de VS, de start van de bouw van huizen, de werkloosheid, het consumentenvertrouwen), een vertragende inflatie en opmerkingen van de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en de minister van Financiën, die het risico van een recessie bagatelliseerden.

De NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)4 en de MVIS Global Juniors Gold Miners Index (MVGDXJTR)5 voelden de druk van een dalende goudprijs, met een daling van respectievelijk 2,5% en 3,9% in de maand juni. Na een vreselijke maand voor goudaandelen in mei, waren we blij dat de aandelen in juni veel meer in lijn met onze verwachtingen presteerden. We verwachten dat de sterke fundamenten van de goudmijnsector, in een jaar waarin de gemiddelde goudprijs recordhoogten bereikt ($ 1934 in de eerste helft van 2023), zullen leiden tot een geleidelijke inkrimping van het waarderingsverschil tussen het metaal en de aandelen.

De stimulerende factoren van goud blijven dezelfde

Onze vooruitzichten voor hogere goudprijzen op de langere termijn blijven ongewijzigd. Dit stellen we op basis van de risico's die gepaard gaan met de aanhoudend hoge rentetarieven, de aanhoudende inflatie, de aanhoudende wereldwijde geopolitieke spanningen en een trend waarbij landen wereldwijd buiten de Amerikaanse dollar om diversifiëren en hun goudreserves te vergroten. Daarnaast is er nog het dreigende risico van een Amerikaanse en/of wereldwijde economische recessie. Beleggers blijven aan de zijlijn van de goudmarkt staan. Wereldwijde ETF-posities in fysiek goud, onze maatstaf voor de beleggingsvraag, daalden in juni met 1,64%, wat tot nu toe leidde tot een netto-uitstroom van 1,21%.

Goud bleef niet boven de $ 1950 per ounce. Het kan nu zijwaarts bewegen rond het niveau van $ 1900, totdat er een nieuwe katalysator opduikt. De Fed kondigde het einde van de verkrappingscyclus aan en verhoogde de rente deze ronde niet. Dit gaf geen impuls aan goud en trok ook geen beleggers aan. Maar naarmate het einde van de renteverhogingscyclus nadert, kunnen de redenen voor een pauze (angst om de economie in een recessie of in een diepere recessie te storten) en de implicaties voor de inflatie wel belangrijke factoren voor de goudprijs worden.

SPECIAAL – Lopen op goud: junior mijnwerkers in de regio Alaska/Yukon

We verdelen onze junior beleggingen in producenten, met de mijnbouwproductie tot 300.000 ounces per jaar, en ontwikkelaars, met eigendommen in ontwikkeling waarvan we denken dat ze een economische reserve van ten minste twee miljoen ounces kunnen bereiken. We beleggen niet in junior exploratieaandelen omdat we ze te speculatief vinden. Hoewel de meeste exploratiebedrijven beweren dat ze een ontdekking hebben gedaan, zullen er maar heel weinig ooit onze drempel van twee miljoen ounces halen.

We reizen vaak naar exploratie- en ontwikkelingslocaties om te bepalen of een object het potentieel heeft om aan ons beleggingscriterium te voldoen. We hebben onlangs tijd doorgebracht in Yukon en Alaska om verschillende veelbelovende projecten te bezoeken in de Tintina Gold Province (geel op de kaart), waar de meeste goudafzettingen plaatsvinden in en rond de granieten (145 tot 66 miljoen jaar oud) krijtopeningen, verspreid over de Tombstone Plutonic Belt (roze op de kaart). De Tombstone Belt is ongeveer 70 mijl breed en loopt van west naar noordwest door Yukon. Deze loopt langs de Tintina Fault, een grote breuklijn die 300 mijl langs het westelijke deel van de gordel naar het noordwesten naar Alaska voerde tijdens het Eoceen-tijdperk (55,8 tot 33,9 miljoen jaar geleden).

Kaart van de Tintina Gold Province (geel) en Tombstone Belt (roze) in Alaska

Kaart van de Tintina Gold Province (geel) en Tombstone Belt (roze) in Alaska. Bron: Apex Geoscience Ltd. (May 2016).

De Fort Knox-mijn van Kinross bevindt zich in het gouddistrict Fairbanks, Alaska, in het meest westelijke deel van de Tombstone Belt. Sinds 1996 heeft Fort Knox meer dan 8 miljoen ounce goud geproduceerd uit laagwaardige ertsen. We bezochten het district Fairbanks, waar Freegold Ventures actief is met het Golden Summit-project. In februari kondigde Freegold een bron aan van 20,6 miljoen ounces.iWe bezochten ook het eigendom van Banyan Gold van AurMac in het district Mayo Gold in Yukon. Banyan kondigde in mei een bron van 6,2 miljoen ounce aan.ii Beide eigendommen hebben een goede infrastructuur met wegen en stroom. Beide zijn echter van lage kwaliteit, met hulpbronnen van minder dan één gram per ton (0,029 ounces per ton). De bedrijven werken aan een verdere definitie van de hulpbronnen en hun metallurgie (goudproces/terugwinning) om de economische situatie volledig te kunnen beoordelen.

Aan het oostelijke uiteinde van de Tombstone Belt hebben we het Rogue-eigendom van Snowline Gold bezocht. Snowline kondigde de ontdekking van de Valley-afzetting in januari 2022 aan. Hoewel Snowline nog geen eerste bron heeft gepubliceerd, geven boringen tot nu toe aan dat Valley een afzetting van meerdere miljoenen ounce is, wat aan de oppervlakte te zien is. De foto toont de Valley-kern die is geboord met behulp van een granodioriet en is doorzeefd met goudhoudende, gelaagde kwartsaders. Dit is de klassieke gordelmineralisatie van Tombstone.

Goudhoudende kernmonsters van Snowline's eigendom Rogue

Goudhoudende kernmonsters van Snowline's eigendom Rogue. Bron: VanEck (juni 2023).

In tegenstelling tot Golden Summit en AurMac ligt Valley afgelegen. Het kamp is toegankelijk met vliegtuig en vanaf daar is de Valley-afzetting per helikopter te bereiken.

Een van de vele kleine vliegtuigen die nodig zijn om Snowline's afgelegen Valley-afzetting te bezoeken

Een van de vele kleine vliegtuigen die nodig zijn om Snowline's afgelegen Valley-afzetting te bezoeken. Bron: VanEck (juni 2023).

Valley heeft hogere niveaus dan de meeste afzettingen in Tombstone, maar het zal een uitdaging zijn om wegen en stroom naar de locatie te krijgen. Snowline werkt aan deze uitdagingen, terwijl ze doorgaan met het afbakenen van Valley en het verkennen van andere doelen op het terrein van Rogue.

We schatten dat we tijdens onze reis ongeveer 30 miljoen ounce onontwikkeld goud hebben gezien. Junior exploratiebedrijven en ontwikkelaars zijn het levensbloed van de goudindustrie. exploratiebedrijven nemen de risico's en ontwikkelaars doen het werk: van ontdekking tot reserves en van vergunning tot productie. Kwaliteitsprojecten worden gaandeweg vaak overgenomen door een grotere producent. Junior producent Victoria Gold en middelgrote producent B2Gold hebben strategische aandelenbelangen genomen in respectievelijk Banyan en Snowline. Deze reis heeft ons ervan overtuigd dat er zeker nog een grote mijn zal worden gebouwd langs de Tombstone Belt.

Belangrijke kennisgevingen

i Freegold Extends Mineralization 400 Metres To The North At Golden Summit.

ii Banyan Gold increases AurMac inferred ounces by over 50%.

1 De U.S. Dollar Index meet de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mandje buitenlandse valuta's, vaak een mandje valuta's van Amerikaanse handelspartners genoemd.

2 De S&P 500 Index is een naar marktkapitalisatie gewogen index van 500 toonaangevende, beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten.

3 De NASDAQ 100 Index is een aangepaste, naar marktkapitalisatie gewogen index die bestaat uit de 100 grootste, meest actief verhandelde Amerikaanse bedrijven die genoteerd zijn aan de Nasdaq.

4 NYSE Arca Gold Miners Index is een servicemerk van ICE Data Indices, LLC of aan ICE Data Indices, LLC gelieerde ondernemingen ('ICE Data') en is in licentie genomen door VanEck UCITS ETF plc. (het "Fonds") in verband met VanEck Gold Miners UCITS ETF (het "Subfonds"). Noch het fonds, noch het subfonds worden gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door ICE Data. ICE Data doet geen uitspraken over en geeft geen garanties met betrekking tot het fonds, het subfonds of het vermogen van de NYSE Arca Gold Miners Index om het rendement van de algemene aandelenmarkt te volgen. ICE DATA GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES EN WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GERELATEERD AAN DE NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX OF DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL IS ICE DATA AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, BIJKOMENDE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF GEDERFDE WINSTEN), ZELFS NIET ALS ICE DATA IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ICE Data Indices, LLC en zijn gelieerde ondernemingen ('ICE Data'), hun indices en de daaraan gerelateerde informatie, de naam 'ICE Data' en de aan deze onderneming gerelateerde handelsmerken zijn intellectueel eigendom van en in licentie gegeven door ICE Data, en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt, of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICE Data. Het fonds is niet doorgegeven op grond van zijn rechtmatigheid of geschiktheid en wordt niet gereglementeerd, uitgegeven, goedgekeurd, verkocht, gegarandeerd of aangeprezen door ICE Data.

5 MVIS®️ Global Junior Gold Miners Index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH (een volledige dochtermaatschappij van VanEck Associates Corporation). MVIS heeft Solactive AG gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. Solactive AG doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector Indexes GmbH ('MarketVector') heeft Solactive AG geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index. De VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door MarketVector. MarketVector doet geen uitspraken over de wenselijkheid om in het fonds te beleggen.

Belangrijke kennisgeving

Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH