• Trends with Benefits

  Hoe denkt u over rijkdom?

  Ed Lopez, Head of ETF Product
   

  'Trends with Benefits' is een podcast van VanEck met een toekomstgericht perspectief. De podcast verkent nieuwe manieren van denken over de markten, investeren, werk en leven.

  Luister naar Podcast


  Nu aanmelden

  Apple Podcasts

  Apple Podcasts |

  Google Play

  Google Play |

  Spotify Spotify |

  Stitcher Stitcher|

  Sound Cloud SoundCloud  Hoe denkt u over rijkdom? Stel uzelf die vraag en ga na of uw portefeuille in overeenstemming is met uw antwoord. In onze tweede aflevering van Trends with Benefits, praat ik bij met Steve Blumenthal, Executive Chairman en Chief Investment Officer van CMG Capital Management, op de conferentie 'Inside ETFs' van 2020 n stel hem dezelfde vraag. Ons gesprek ging over de toestand van de huidige markten, de "moeder van alle schuldzeepbellen" en de implicaties voor beleggersportefeuilles in de komende jaren.

  De regels voor de opbouw van portefeuilles heroverwegen

  Wat mij bij ons gesprek opviel, is dat oude vuistregels over de opbouw van levenscyclusportefeuilles aan herziening toe zijn. In normale markten bestaat de basisaanpak erin uw portefeuille te richten op aandelen wanneer u jong bent. En dan, naarmate men ouder wordt en dichter bij de pensioenleeftijd komt, de portefeuille te verschuiven naar obligaties. Obligaties zijn over het algemeen minder volatiel dan aandelen en geven u over het algemeen een betere kans om de waarde van het geld dat u hebt opgebouwd te beschermen. Bovendien is de opname van obligaties doorgaans bedoeld om inkomen te verschaffen tijdens de pensionering. Maar dit zijn geen normale tijden.

  De yield op de 10-jarige obligaties is deze maand tot onder de 1,0% gedaald en de inflatie bedroeg laatst 2,5%.Een langdurige belegging in zogenaamde "risicovrije" Amerikaanse obligaties vreet gewoon de toekomstige koopkracht weg. Maar het risico van stijgende rentevoeten is erger. Als de rentevoeten stijgen, dalen de obligatiekoersen en vice versa. Voor elk procentpunt dat de rente stijgt, zouden de Amerikaanse Treasuries op 10 jaar met ongeveer 8% in prijs kunnen dalen.Hoewel er geen gevaar lijkt te zijn dat de rentevoeten in de nabije toekomst zullen stijgen, bevinden inkomstenbeleggers zich in een lastig parket. Deze dynamiek heeft veel beleggers naar andere hoeken van de obligatiemarkt gedreven, zoals high yield en obligaties uit opkomende markten, en naar dividendgeoriënteerde aandelenstrategieën.

  Kijk uit naar de “Epic Opportunity”

  Naast het typische voorschrift van diversificatie van beleggingscategorieën voor risicobeheer, kan diversificatie ook de vorm aannemen van de gebruikte soorten strategieën. Steve bespreekt zijn gebruik van tactische strategieën als een vorm van risicobeheer. Het voordeel van dergelijke strategieën is dat ze u in staat stellen emotie uit de besluitvorming te halen en door het gebruik van welomschreven regels verkoop- en koopkansen te helpen identificeren.

  De angst voor virussen beheerst momenteel de financiële media, maar als we verder kijken, hebben we nog steeds te maken met een enorme schuldenzeepbel, en volgens Steve ligt er een "epische kans" om de hoek voor beleggers die hun rijkdom hebben verdedigd.

  Trend of modegril?

  Luister naar Steve's mening over nepvlees, ESG, digitale valuta en de sharing economy.

  1Bron: FactSet per 6 maart 2020.

  2Duration meet de gevoeligheid van obligatiekoersen voor rentewijzigingen. Deze wordt beïnvloed door de looptijd en de couponrente van een obligatie. Hoe hoger de duration, hoe meer de koers van een obligatie negatief zal worden beïnvloed als de rente stijgt. In het algemeen zal een obligatie voor elk punt dat de rente stijgt, in prijs dalen met het bedrag van haar duration.


 • Belangrijke kennisgeving

  Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.

  Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH. VanEck (Europe) GmbH is aangesteld als distributeur van VanEck-producten in Europa door VanEck Asset Management B.V., een beheermaatschappij onder Nederlands recht en geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). VanEck (Europe) GmbH, met als vestigingsadres Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, is een financiële dienstverlener die onder toezicht staat van BaFin, de Duitse toezichthouder voor de financiële markten. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck (Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck") wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen. De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van VanEck. De meningen zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in deze bijdrage kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Wij achten de informatie die afkomstig is van derden, betrouwbaar. Deze informatie is echter niet onafhankelijk gecontroleerd. De nauwkeurigheid en volledigheid ervan kunnen daarom niet worden gegarandeerd. Alle indices die worden vermeld, zijn maatstaven voor het vergelijken van algemene marktsectoren en rendementen. Het is niet mogelijk om rechtstreeks in een index te beleggen.

  Alle rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Lees het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voordat u gaat beleggen.

  Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck.

  © VanEck (Europe) GmbH

   

 • Authored by

  Ed Lopez
  Head of ETF Product

  Ontdek mijn artikelen