nl nl false false

Crypto Leaders ETN

Gediversifieerde mand van cryptocurrencies

Crypto Leaders ETN - Header

VanEck Crypto Leaders ETN

 • Beleg in de grootste en meest liquide cryptovaluta's
 • Herweging op dynamische wijze om bij te blijven met de veranderende markt
 • Als een ETF verhandelbaar op gereguleerde aandelenbeurzen
 • Volledig met onderpand gedekt
VTOP

ETN-details

ETN-details

Basisticker: VTOP
ISIN: DE000A3GWEU3copy-icon
TER: 1.50%
AUM: $31,7 Mln (per 12-07-2024)

Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten
1
2
3
4
5
6
7

Risico: u kunt uw geld verliezen tot de volledige inleg vanwege de extreme volatiliteit van deze beleggingscategorie, de Belangrijkste risicofactoren die hieronder worden beschreven en aanvullende risico's die worden beschreven in het verkoopprospectus.

Wat zijn de Crypto Leaders?


De digitale toekomst van geld en financiën.

Cryptovaluta's zijn digitale valuta's die worden ondersteund door beveiligde cryptografische systemen. Ze nemen snel toe in aantal en in gebruik, waardoor goedkopere en snellere waardeoverdrachten mogelijk zijn. Cryptovaluta's worden ondersteund door blockchaintechnologie, dezelfde technologie die het metaversum en Web3 mogelijk maakt. Ze zullen sectoren, zoals de traditionele financiële sector en de social mediasector verstoren. De Crypto Leaders ETN van VanEck geeft u een manier om te investeren in de cryptovaluta's van morgen.

Componenten van de VanEck Crypto Leaders ETN

 

Bron: VanEck.com, gegevens per 31 maart 2023. Samenstelling is onderhevig aan veranderingen.

Ondersteuning van het volledige scala aan toonaangevende crypto-valuta's

Bent u een expert in cryptovaluta? En heeft u een duidelijk idee over welke cryptovaluta breed gebruikt zullen gaan worden? Zo niet, dan kunt u in deze ETN beleggen, waarmee u toegang hebt tot een groot aantal toonaangevende cryptovaluta's en die op dynamische wijze wordt herzien zodat de toekomstige winnaars erin zijn opgenomen. Zo kunt u de groei van de brede cryptovalutamarkt steunen, in plaats van de ups en downs van één munt.

Waarom beleggen?


Het gebruik van cryptovaluta neemt toe en staat op het punt mogelijk massaal ingezet te worden. Onze ETN biedt een manier om te beleggen over de hele breedte van de markt, nu nieuwere valuta's terrein winnen ten opzichte van Bitcoin, de oorspronkelijke valuta.

Nieuwe cryptovaluta's nemen marktaandeel over van Bitcoin

Bron: Coinmarketcap. Gegevens per 26 november 2023.

Voor beleggers die willen profiteren van de ontwikkeling van cryptovaluta's biedt onze ETN drie duidelijke voordelen:

Waarom beleggen in crypto?

Cryptovaluta's bieden een groot aantal gebruikstoepassingen

Mensen die de noodzaak voor cryptovaluta's niet zien, weten meestal niet hoe ze deze kunnen gebruiken. Waar kunt u cryptovaluta's nog meer voor inzetten behalve voor het verhandelen van waarde en gegevens op wereldschaal?

Icon
 • Cryptovaluta's zijn meestal nodig om het netwerk te gebruiken, wat een doorlopende vraag naar die valuta creëert. De transactiekosten worden uitgekeerd aan degenen die de transacties valideren. Cryptovaluta is de snelweg, de transactievergoeding is de tol.
 • Bovendien kunnen eigenaars van cryptovaluta's via stakingprogramma's rendement verdienen, door infrastructuur te leveren aan netwerkgebruikers.
 • De waarde van de cryptovaluta is de verdisconteerde waarde van de toekomstige kasstromen.
Icon
 • Net als goud, valuta of andere activa kunnen cryptovaluta's in de toekomst worden teruggehaald en uitgewisseld, waardoor de waarde op lange termijn behouden blijft.
 • In tegenstelling tot goud hebben cryptovaluta's een maximale voorraad, wat suggereert dat ze een betere waardeopslag kunnen zijn dan goud.
 • In tijden van (hyper)inflatie kunnen cryptovaluta's een veilige haven worden. Het bewijs hiervan is te vinden in landen die momenteel met inflatie te maken hebben.
Icon
 • Bij op proof-of-stake gebaseerde cryptovaluta's vertegenwoordigt het native token het eigendom van het netwerk. Tokenhouders kunnen deelnemen aan het ondernemingsbestuur door te stemmen voor voorstellen en de koers van het netwerk te sturen.
 • Eigendomsrechten kunnen worden uitgeoefend, gedelegeerd of gekapitaliseerd door middel van in het netwerk ingebouwde ondernemingsbestuursmechanismes. Een actieve deelname wordt meestal beloond, wat de vorming van een sterke gemeenschap stimuleert.
Icon
 • Het model achter cryptovaluta's zorgt ervoor dat alles wat eigendom kan zijn van één persoon, zowel digitaal als fysiek, nu eigendom kan zijn van een groter aantal mensen.
 • Het token vertegenwoordigt een claim op een deel van het eigendom, de inkomsten of de rente die het object genereert.
 • Tokenisering creëert liquiditeit in sectoren die te maken hebben met liquiditeitsproblemen, waardoor die sectoren nieuwe groeikansen krijgen.
Icon
 • Cryptovaluta's hebben het potentieel om, zonder tussenpersonen, centrale banken of traditionele fiatvaluta, een wereldwijde reservemunt te worden.
 • Cryptovaluta's bezitten kwaliteiten die een snellere afwikkeling mogelijk maken, zelfs in een grensoverschrijdende en valuta-overschrijdende omgeving.
 • Cryptovaluta's hebben een voorspelbaar en transparant monetair beleid, dat wordt gecontroleerd door het protocol en niet door centrale banken.
 • Dit levert de mogelijkheid op om zonder censuur op wereldschaal op contant geld lijkende privacy te bieden in digitale vorm.

Voordelen van Crypto Leaders ETN


Crypto Leaders ETN is eenvoudig en betrouwbaar

VanEck biedt u blootstelling aan Crypto ETN zonder het gedoe en de operationele risico's die gepaard gaan met private keys en niet-gecontroleerde beurzen. Kortom, de Ethereum ETN van VanEck biedt een aantal aanzienlijke voordelen:

 • Crypto wordt opgeslagen in een geavanceerde cold storage.1
 • De cold storage wordt beheerd door Bank Frick & Co. AG, een custodian die is gereguleerd onder de blockchainwet inzake 'Tokens and Trusted Technology Service Providers' (TTTL) en houder is van de licentie 'TT Token Depositary'.
 • Verzekerd (tot een bepaald niveau)

In een cold storage worden private keys opgeslagen in een omgeving die niet met internet is verbonden, om zo het risico op hacken te verminderen.

Elke euro die in een Crypto ETN van VanEck wordt belegd, wordt gebruikt om de onderliggende cryptovaluta van het mandje te kopen.

 • Volledig met onderpand gedekt door fysieke aankoop van toonaangevende cryptovaluta's
 • Geen uitleen van crypto
 • Geen gebruik van derivaten.

De Crypto ETN kan als een aandeel worden gekocht en verkocht. Dat biedt de volgende voordelen:

 • Minder tegenpartijrisico bij de afwikkeling van transacties dankzij centrale clearing
 • Transparantie over de uitgever en beleggersinformatie
 • Indicatieve intrinsieke waarden (zonder uitzonderlijke premies of kortingen ten opzichte van de IW)
 • Betere handelsliquiditeit dankzij sponsoren/market makers
 • Geen private keys nodig voor het opslaan van digitale assets in een wallet.
 • Kan in uw beleggingsportefeuille worden geïntegreerd.

Met een all-in-vergoeding van slechts 1.5% per jaar is de ETN een van de voordeligste beleggingsproducten in zijn soort.

Belangrijke documenten en links

Belangrijkste risicofactoren van de Crypto Leaders ETN

Hoewel digitale assets momenteel volop in de belangstelling staan, vormen ze een zeer riskante belegging. Hieronder vindt u de risicofactoren die in acht moeten worden genomen voordat u gaat beleggen in Crypto Leaders ETN.

Icon

De handelskoersen van veel digitale assets waren in de afgelopen tijd extreem volatiel en het is goed mogelijk dat dit zo blijft. Het is nog geen tien jaar geleden dat digitale assets werden geïntroduceerd en in veel rechtsgebieden is de regelgeving nog steeds onduidelijk. De waarde van digitale assets is niet alleen afhankelijk van het gunstig blijven van die regelgeving, maar ook van technologische mogelijkheden, de ontwikkeling van protocolnetwerken, concurrentie van andere netwerken voor digitale assets en van vorken. De volatiliteit kan fors worden versterkt door transacties van speculatieve beleggers, hedgefondsen en andere grote beleggers. U kunt verlies lijden wanneer u uw Aandelen moet verkopen op een moment dat de koers van de onderliggende digitale asset lager is dan toen u de Aandelen kocht. Ook wanneer u uw Aandelen voor de lange termijn aanhoudt, kan het zijn dat deze nooit winst genereren. Dit is een risicofactor waarmee u rekening moet houden voordat u belegt in een Crypto Leaders ETN.

Icon

Als de valuta van het Product afwijkt van de valuta waarmee u belegt, is uw eindrendement mede afhankelijk van de wisselkoers tussen uw beleggingsvaluta en de valuta van het Product. Dit is nog een factor waarmee u rekening moet houden voordat u belegt in een Crypto Leaders ETN.

Icon

Handelsplatformen en -systemen die door marktdeelnemers worden gebruikt om in cryptovaluta's te handelen, kunnen worden gehackt, wat kan leiden tot verlies van cryptovaluta's. Dit is nog een andere risicofactor waarmee u rekening moet houden voordat u belegt in een Crypto Leaders ETN.