Dividend aandelen

  • Dividend aandelen kunnen een bron van inkomsten zijn in tijden van lage rentes 
  • Dividend aandelen kunnen mogelijk hun uitkeringen verhogen in een inflatoire markt
  • Een dividend ETF biedt gespreide blootstelling aan hoog dividend aandelen

Dividend aandelen zijn populair

In een tijdperk van lage rentes zijn hoog dividend aandelen bij veel beleggers populair. Ze kunnen een van de betere opties zijn voor beleggers die op zoek zijn naar regelmatige inkomsten uit hun beleggingen.

Dividenden zijn betalingen waarbij bedrijven een deel van hun winst uitkeren aan aandeelhouders. Dividenden kunnen elk jaar, half jaar of kwartaal worden uitgekeerd.

Soorten dividend aandelen

Alhoewel dividenduitkerende bedrijven in verschillende sectoren van de economie terug te vinden zijn, worden de hoogste dividendrendementen veelal uitbetaald door financiële bedrijven, energie- en gezondheidszorgbedrijven en bedrijven voor consumentengoederen. Daarentegen betalen veel technologiebedrijven zeer weinig tot geen dividend uit.

Valkuilen voor dividend aandelen

Sommige aandelen kunnen een hoog dividendrendement hebben, omdat hun aandelenprijs ineens is gedaald, terwijl de dividenden nog niet zijn aangepast. Dat is een zogenaamde 'dividendwaardeval'. Dit soort bedrijven lopen het risico dat het dividend in de toekomst wordt verlaagd. Er is dan een zorgvuldige analyse nodig om het risico te beperken. Dit kan worden gedaan door te beoordelen welk deel van de winst wordt uitbetaald in de vorm van dividend (de zogenaamde 'uitkeringsratio'). Door een kleiner deel van de winst uit te betalen in de vorm van dividenden is de kans groter dat het dividend in de toekomst behouden kan blijven.

Gediversifieerd beleggen in dividend aandelen

U kunt het beleggingsrisico verminderen door een dividend ETF te kopen in plaats van verschillende, individuele hoog dividend aandelen. De VanEck Vectors Morningstar Developed Market Dividend Leaders ETF beoordeelt dividend aandelen op robuustheid. De aandelen die mogelijk uitkeringen overslaan worden vermeden. Dit wordt bepaald op basis van 3 criteria:

Dividend is in de afgelopen 12 maanden uitgekeerd
U belegt alleen in bedrijven die hebben bewezen daadwerkelijk dividend te hebben uitgekeerd.

Gedurende de afgelopen 12 maanden was het dividend per aandeel niet lager dan 5 jaar geleden
Dit duidt op een gerealiseerde dividendgroei.

De verwachte dividenduitkeringsratio is minder dan 75%
Situaties vermijden waarin bedrijven onhoudbaar hoge dividenden uitkeren.

De ETF is ook breed gediversifieerd over 100 van de grootste dividendspelers wereldwijd.

Risico: beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Beleggers moeten zich bewust zijn van de belangrijkste risicofactoren, zoals valutarisico en aandelenmarktrisico. Deze risico's worden hieronder en in het prospectus beschreven.

Dividend aandelen hebben solide prestaties laten zien

De VanEck Vectors Morningstar Developed Market Dividend Leaders ETF heeft in het verleden solide rendementen gerealiseerd.

x
x

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Bron: VanEck.

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

ISIN: NL0011683594


  • Blootstelling aan honderd hoog dividend aandelen
  • Geselecteerd op hoogte en robuustheid van dividend
  • Wereldwijde spreiding over bedrijven en sectoren
  • 0,38% TER
Risk indication: 4 out of 7

Belangrijkste risicofactoren

Icon

De dividend aandelen die in deze index zijn opgenomen, kunnen worden verhandeld in een andere valuta dan de valuta die de belegger gebruikt. Het gevolg is dat valutaverliezen een negatieve impact kunnen hebben op het beleggersrendement.

Raadpleeg voor meer informatie over risico's het hoofdstuk over risicofactoren in het prospectus van het desbetreffende fonds. Het prospectus kunt u vinden op www.vaneck.com.

Ontdek meer ETFs

Meer ETFs

Waarom ETFs van VanEck?

  • Al sinds onze oprichting in 1955 lopen we continu voorop in innovatie en bieden u toegang tot nieuwe beleggingskansen, zoals goudfondsen, opkomende-marktfondsen en ETFs.
  • Wij zijn een private onderneming, waardoor we ons kunnen richten op de langetermijnbelangen van onze klanten.
  • Onze ETFs zijn transparant: de onderliggende effecten worden daadwerkelijk gekocht (geen synthetische replicatie). De effecten worden niet uitgeleend.*
* Dit geldt alleen voor de Europese ETFs van VanEck.
click-to-view-youtube-video
Neem contact met ons op voor meer informatie: