nl nl false false

ESG ETF

Beleggen voor een betere wereld

Impact realiseren met een ESG ETF

Groei uw vermogen met een ESG ETF: een ETF die de mogelijkheid bieden om op verantwoorde wijze in de toekomst te beleggen. Draag bij aan de verbetering van de wereld door te beleggen in fondsen die slechte bedrijven uitsluiten.

Onze milieubewuste ESG ETFs

VanEck biedt vier regionale ETFs die op ESG gebaseerde criteria in hun selectie bevatten:

Wat is ESG-beleggen?

 • ESG is een acroniem dat staat voor 'Environmental, Social and Governance' (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur) (ESG).
 • In de financiële wereld wordt dit vaak gebruikt om aan te geven dat een fonds duurzaamheidsoverwegingen opneemt in het beleggingsproces.

Milieufactoren houden rekening met activiteiten die een negatief effect hebben op de natuur.

Voorbeelden:

 • CO₂-uitstoot
 • Watervervuiling
 • Gevaarlijk afval

Maatschappelijke factoren omvatten verschillende schendingen van mensenrechten en werknemersrechten, evenals activiteiten die negatief bijdragen aan de levenskwaliteit van stakeholders.

Voorbeelden:

 • Productveiligheid
 • Gezondheid en veiligheid van werknemers
 • Impact op de lokale gemeenschap

De factoren voor Ondernemingsbestuur omvatten schendingen van aanvaarde managementnormen, plichten tegenover aandeelhouders en betrokkenheid bij corruptiepraktijken.

Voorbeelden:

 • Witwassen van geld
 • Omkoping
 • Eerlijke bestuurspraktijken
Social
Governance

Duurzaamheidskenmerken van een ESG ETF

De selectie van bedrijven voor de vier ESG ETFs van VanEck is gebaseerd op bepaalde ESG-criteria. ESG-screening maakt het mogelijk om bepaalde bedrijven uit te sluiten van die VanEck-fondsen.

Belangrijkste risicofactoren van ESG ETF

Icon

Doordat het fonds geheel of gedeeltelijk is belegd in effecten die zijn uitgegeven in buitenlandse valuta's, kunnen de blootstelling van een ESG ETF aan buitenlandse valuta's en waardeschommelingen ten opzichte van de basisvaluta leiden tot lagere fondsrendementen. Bepaalde buitenlandse valuta's kunnen onderhevig zijn aan grote waardeschommelingen.

Icon

Beleggingen in opkomende markten zijn onderhevig aan specifieke risico's en de effecten zijn doorgaans minder liquide en minder efficiënt. Bovendien kunnen de effectenmarkten minder goed gereguleerd zijn. Specifieke risico's kunnen hoger zijn ten gevolge van wisselkoersschommelingen en deviezencontroles, beperkingen ten aanzien van repatriëring van fondsen of andere assets, overheidsingrijpen, hogere inflatie, en sociale, economische en politieke onzekerheden. Een ander risico van beleggen in een China ETF is dat de beoordeling van de Chinese financiële verslagen door de betrokken toezichthouders mogelijk ontoereikend is.

Icon

Effecten van kleinere bedrijven kunnen volatieler en minder liquide zijn dan die van grotere bedrijven. Kleinere bedrijven kunnen, in vergelijking met grotere bedrijven, minder lang actief zijn, minder financiële middelen hebben, een minder goede concurrentiepositie hebben, een minder gediversifieerd productaanbod hebben, meer onderhevig zijn aan marktdruk en een kleinere markt voor hun effecten hebben.

Icon

Een ESG ETF kan een relatief hoog percentage van het fondsvermogen beleggen in een kleiner aantal uitgevers, of kan een groter deel van het fondsvermogen beleggen in één uitgever. Het gevolg is dat de winsten en verliezen op één belegging een grotere impact kunnen hebben op de intrinsieke waarde van het fonds. Daardoor kan het fonds volatieler zijn dan fondsen met een grotere diversificatie. Dit is nog een factor waarmee u rekening moet houden als u wilt beleggen in een ESG ETF.

Icon

De waarde van een belegging in een ESG ETF kan nadelig worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. De koers van de euro kan stijgen ten opzichte van de valuta van de belegging. Dit is dus een van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden voordat in een ESG ETF wordt belegd.

Icon

De waarde van de door een ESG ETF aangehouden effecten kunnen plotseling en onvoorspelbaar in waarde dalen als gevolg van algemene marktomstandigheden en economische omstandigheden in markten waarin emittenten of de door het fonds aangehouden effecten actief zijn. Dit is dus een extra factor om rekening mee te houden bij het beleggen in een ESG ETF.

Neem contact met ons op voor meer informatie: