Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF

Indexbeschrijving

De MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index volgt de prestaties van het wereldwijde segment van zeldzame aardmetalen en strategische metalen. De Index omvat bedrijven met ten minste 50% (25% voor huidige componenten) van hun omzet uit zeldzame aardmetalen/strategische metalen of met mijnbouwprojecten die het potentieel hebben om tenminste 50% van hun inkomsten te genereren uit zeldzame aardmetalen/strategische metalen.

Belangrijkste kenmerken van de index

Onderliggende index
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index (MVREMXTR)

Indexsamenstelling

De MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index volgt de rendementen van de wereldwijde sector zeldzame strategische en aardmetalen. De index bestaat uit bedrijven die ten minste 50% (25% voor bestaande indexcomponenten) van hun omzet halen uit zeldzame strategische en aardmetalen of uit mijnbouwprojecten die het potentieel hebben om na ontwikkeling ten minste 50% van hun omzet uit de sector zeldzame strategische en aardmetalen te halen.

 

De volgende elementen worden beschouwd als kleine metalen en mineralen: antimoon, arseen, beryllium, bismut, cadmium, chroom, gallium, germanium, hafnium, indium, kobalt, lithium, magnesium, mangaan, molybdeen, niobium = columbium, renium, seleen, strontium, tantaal, telluur, thallium, titanium, vanadium, wolfraam, zirkonium en zirkoon.

 

De volgende elementen worden beschouwd als zeldzame aardmetalen en mineralen: cerium, dysprosium, erbium, europium, gadolinium, holmium, lanthaan, lutetium, neodymium, praseodymium, promethium, samarium, scandium, terbium, thulium, ytterbium en yttrium.

 

In de MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index zijn bedrijven opgenomen die zich bezighouden met het raffineren, recyclen en winnen van zeldzame strategische en aardmetalen en -mineralen.

 

Belangrijkste punten met betrekking tot de methodiek

 • Alle bedrijven binnen het belegbare universum worden op basis van hun voor free-float gecorrigeerde marktkapitalisatie in aflopende omvang gerangschikt.
 • Aandelen in deze lijst die behoren tot de eerste 85% van de voor free-float gecorrigeerde marktkapitalisatie van het belegbare universum, komen voor selectie in aanmerking.
 • Bestaande indexcomponenten tussen het 85e en 98e percentiel worden niet uit de index verwijderd.
 • Wanneer de dekking minder is dan 90% of wanneer het aantal indexcomponenten minder is dan 20, worden de eerste aandelen uit de resterende rangschikking van aandelen geselecteerd totdat een dekking van ten minste 90% is bereikt en het aantal aandelen gelijk is aan 20.
 • Wanneer het aantal in aanmerking komende bedrijven minder is dan 20, voegt de indexeigenaar naar eigen goeddunken bedrijven toe tot het aantal van 20 is bereikt.

 

Als er bedrijfsgebeurtenissen plaatsvinden waardoor een aandeel uit de index moet worden verwijderd en het aantal indexcomponenten onder de 20 uitkomt, wordt het verwijderde aandeel onmiddellijk vervangen door het aandeel dat het hoogst staat in de meest actuele lijst van aandelen die niet in de index zijn opgenomen. Het vervangende aandeel krijgt dezelfde weging als het verwijderde aandeel. Alleen wanneer het aantal indexcomponenten onder het minimumaantal komt vanwege een fusie tussen een of meer indexcomponenten, wordt het vervangende aandeel opgenomen met een niet-gemaximaliseerde weging op basis van zijn voor free-float gecorrigeerde marktkapitalisatie. Wanneer er na verwijdering geen vervanging plaatsvindt, wordt de vrijgekomen weging proportioneel verdeeld over alle resterende indexcomponenten.

 

Om voldoende diversificatie te waarborgen hanteert de index een maximeringssysteem. Alle bedrijven worden gerangschikt op basis van hun voor free-float gecorrigeerde marktkapitalisatie. De maximumweging per aandeel is 8%.

 

Wanneer een aandeel de maximumweging overschrijdt, wordt de weging gereduceerd tot de maximumweging. Het vrijgekomen deel van de weging wordt proportioneel verdeeld over alle resterende indexcomponenten.

 

Deze procedure wordt herhaald tot er geen aandelen meer zijn die de maximumweging overschrijden.

 

Indexmethodiek downloaden

Indexinformatie
 

 • Indexaanbieder

  MarketVector Indexes
 • Type index

  Totaalrendement
 • Valuta

  USD
 • Introductiedatum

  13 okt 2010
 • Herwegingsfrequentie

  Elk kwartaal
 • Bloomberg-ticker

  MVREMXTR
 • Reuters-ticker

  --

Top 10 indexcomponenten (%) per 31 jul 2022

Totaal componenten: 23
Naam component
Ticker
Wegingen (%)
Zhejiang Huayou Cobalt Co -A
603799 C1
8,78
Pilbara Minerals Ltd
PLS AU
7,22
China Northern Rare Earth -A
600111 C1
6,87
Orocobre Ltd
AKE AU
6,63
Lynas Rare Earths Ltd
LYC AU
6,62
Shenghe Resources Holdings-A
600392 C1
6,29
Xiamen Tungsten Co Ltd-A
600549 C1
6,12
Liontown Resources Ltd
LTR AU
5,16
Lithium Americas Corp
LAC US
5,11
Mp Materials Corp
MP US
4,64
Top 10 totaal (%) 63,44
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren.

Landenwegingen index (%) per 31 jul 2022

 • Land

  Wegingen (%)
 • Australië

  38,9
 • China

  32,4
 • Verenigde Staten

  14,9
 • Canada

  7,7
 • Frankrijk

  3,4
 • Nederland

  2,7

Sectorwegingen index (%) per 31 jul 2022

 • Sector

  Wegingen (%)
 • Materialen

  99,9
 • Overig

  0,1