nl nl false false

Genomics ETF

Genomica inzetten om het menselijk leven te verbeteren

Technologie transformeert de toekomst van de gezondheidszorg. Genomica en digitale gezondheidszorg zetten verouderde gezondheidsstelsels op hun kop. VanEck's Genomics ETF belegt in de innovatieve bedrijven die wetenschappelijke vooruitgang benutten. Ze ontwikkelen baanbrekende behandelingen en geven patiënten meer controle over toegang tot zorg.

Genomics and Healthcare Innovators ETF - Fund Overview

VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF

  • Genomics ETF geeft in één transactie toegang tot toonaangevende genoom- en digitale gezondheidszorgbedrijven
  • Wees een vroege belegger in de technologische disruptie van de gezondheidszorg
  • Profiteer van de verschuiving naar proactieve, voorspellende en gepersonaliseerde geneeskunde
CURE

ETF-details

ETF-details

Basisticker: CURE
ISIN: IE000B9PQW54copy-icon
TER: 0,35%
AUM: $7,1 Mln (per 23-07-2024)
SFDR classificatie: Artikel 9

Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten
1
2
3
4
5
6
7

Risico's: U kunt met een Genomics ETF geld verliezen tot het totale verlies van uw belegging als gevolg van de Belangrijkste Risicofactoren zoals industrie- of sectorconcentratierisico en liquiditeitsrisico's die hieronder worden beschreven, in respectievelijk de KID en in het prospectus. Ontwikkeling van de markt is niet gegarandeerd.

Veel potentieel voor een Genomics ETF

De omvang van de markt voor gezondheidszorg is gigantisch. Alleen al in Amerika slokt het 18% van het BBP op, wat neerkomt op 3,6 biljoen dollar per jaar.1 In andere rijke landen is het aandeel lager, rond 10%, maar het neemt toe naarmate de bevolking veroudert. Zoals de wetenschap nieuwe gentherapieën ontwikkelt, zo heeft ook de pandemie de mensen vertrouwd gemaakt met digitale gezondheidszorg. Dat betekent dat de gezondheidszorg vatbaar is voor disruptie.


1 How health care is turning into a consumer product. The Economist. 15 jan 2022.

De wetenschappelijke vooruitgang belooft een revolutie in de gezondheidszorg teweeg te brengen. Niet alleen heeft gensequencing een enorm potentieel voor de behandeling van kanker, ouderdoms- en aangeboren ziekten, maar ook AI verbetert gebieden als de diagnostiek. Wat digitale gezondheidszorg betreft, worden digitale technologieën ingezet om de productiviteit van de gezondheidszorg te veranderen en zelfs voor preventieve wellness-apps.

In de toekomst zal de gezondheidszorg meer proactief, voorspellend en gepersonaliseerd zijn. Een scherpere focus op "wellness" is bedoeld om voorspellend te werken, bijvoorbeeld met wearables die goede gewoonten aanmoedigen en tegelijk de gezondheid in de gaten houden. Intussen maken enorme wetenschappelijke vorderingen het mogelijk behandelingen te personaliseren voor betere resultaten.

Technologie zorgt voor lagere kosten. In de genomica drukken nieuwere technologieën de kosten van de nieuwste behandelingen en maken deze die op ruimere schaal beschikbaar. Op het gebied van de telegeneeskunde is het zo dat naarmate de mensen meer bereid zijn om via het internet met een arts te spreken, ook dit de kosten drukt.

Genomics ETF biedt toegang tot disruptieve innovators

Door de bedrijven te volgen die de toekomst van de gezondheidszorg bepalen, wil de VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF rendement voor de beleggers genereren. De modernisering van de gezondheidszorg is van die aard dat ze ook duidelijke sociale voordelen met zich meebrengt door een betere medische zorg en een ruimere toegang tot behandelingen.

Belangrijke documenten en links

Belangrijkste risicofactoren van de Genomics ETF

Icon

Een Genomics ETF is onderhevig aan liquiditeitsrisico, een risico dat zich voordoet wanneer het moeilijk is om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen. Wanneer een markt illiquide is, dan kan het onmogelijk zijn om een transactie te initiëren of om een positie te liquideren tegen een gunstige of redelijke koers, of überhaupt te initiëren of liquideren.

Icon

De koersen van de door het Genomics ETF aangehouden effecten zijn onderhevig aan risico's die zijn verbonden aan beleggen in de effectenmarkt, waaronder algemene economische omstandigheden en plotselinge en onvoorspelbare waardedalingen. U kunt geld verliezen als u in het fonds belegt.

Icon

De beleggingen van een Genomics ETF kunnen geconcentreerd zijn in een of meer specifieke sectoren of subsectoren. Economische, politieke of andere omstandigheden die een negatief effect hierop hebben kunnen een nog nadeliger effect op de fondsrendementen hebben dan wanneer de fondsbeleggingen zouden zijn gespreid over een breder scala aan subsectoren of sectoren.

Neem contact met ons op voor meer informatie: