Dagelijkse prijs per 29-11-21

BLOOMBERGIWDAGELIJKSE VERANDERING
VAGUR1A $78,82 $-0,32-0,4%
VAGUI1A $85,15 $-0,34-0,4%

Details

DOMICILIE FONDSSTRUCTUUR
Ierland       ICAV
 

Minimuminleg

SHARE CLASS minimale initiële investering VERVOLG-
BELEGGINGEN
USD R1 Acc $100 $100
USD I1 Acc $1.000.000 N/A

Lopende kosten*

USD R1 Acc 1,10%
USD I1 Acc 0,90%

*De hierboven weergegeven lopende kosten zijn inclusief de som van alle beheervergoedingen (beheerloon voor de beheermaatschappij en de vermogensbeheerder en de totale distributiekosten) en de FROC (fixed rate of operating costs, vast tarief voor operationele kosten), plus alle eventueel van toepassing zijnde afdekkingskosten. Afdekkingskosten zijn alleen van toepassing op share classes die niet luiden in USD. De vermelde lopende kosten zijn de geraamde maximumkosten voor 2020. De lopende kosten zijn exclusief portefeuilletransactiekosten en buitengewone kosten en uitgaven zoals nader omschreven in het Prospectus.

Bijkomende vergoedingen en kosten

Aankoopvergoeding Terugkoopvergoeding
USD R1 Acc tot 5% Geen
USD I1 Acc Geen Geen