nl nl false false

Beleggen in goud via goud aandelen

Beleggers weten dat er twee hoofdmethoden zijn om blootstelling aan goud te krijgen. De eerste bestaat uit het rechtstreeks verwerven van het edelmetaal zelf door de aankoop van goudbullions, juwelen en andere uit goud vervaardigde voorwerpen. Bij de tweede methode wordt belegd in bedrijven die zich bezighouden met de winning en verwerking van goud.

Beide goud aandelen ETFs van VanEck bieden beleggers de mogelijkheid om tegen relatief lage kosten en op gediversifieerde wijze toegang te krijgen tot de goudmijnsector. Ze bieden pure play blootstelling aan bedrijven die betrokken zijn bij de exploratie, winning en raffinage van goud.

VanEck biedt beleggers de volgende twee opties:

x
x

Bron: Bloomberg, VanEck.

Alle vermelde rendementsgegevens hebben betrekking op het verleden en vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige rendementen kunnen beter of slechter zijn dan de huidige rendementen. Rendementen van beleggingen kunnen fluctueren. Daarom kunnen de aandelen van beleggers bij terugbetaling een hogere of lagere waarde hebben dan hun oorspronkelijke inleg.

Voordelen en risico's van beleggen in goud aandelen

Beleggen in goud aandelen kan een goede zet zijn om een gediversifieerde portefeuille op te bouwen en u tegelijkertijd te beschermen tegen inflatie, een onderwerp dat de laatste tijd bijzonder actueel is.

Goud heeft beleggers altijd beschermd tegen inflatie. In deze tijd heeft een combinatie van factoren geleid leid tot ongekende prijsstijgingen. Het edelmetaal goud heeft zijn waarde goed behouden in het licht van aanzienlijke dalingen onder andere beleggingscategorieën en het verlies van koopkracht onder consumenten. Toch is het belangrijk op te merken dat er geen garantie is dat wat in het verleden is gebeurd, zich in de toekomst zal voortzetten.

Bedrijven in de goudmijnsector betalen dividend. Naast een mogelijk rendement op de prijs van de aandelen biedt een belegging in goud aandelen u dus ook de mogelijkheid om een regelmatig inkomen te ontvangen via dividenden. Met name voor de VanEck Gold Miners UCITS ETF, die bestaat uit de meest volwassen en stabiele bedrijven, lag het dividendrendement het afgelopen jaar altijd rond of boven de 2%. Deze yield (of ueberhaupt een yield boven nul) kan in de toekomst niet worden gegarandeerd.

Vergelijking dividendrendement (per kwartaal)

Bron: Bloomberg, VanEck, Gegevens bijgewerkt op 19/08/22.

In periodes waarin goud in waarde is gestegen, hebben bedrijven in de goudmijnsector traditioneel een hoger rendement geboden dan het goud zelf. Dat komt omdat de financiële hefboomwerking die zij benutten, werkt als een vermenigvuldigingsfactor op het rendement. Dit geldt uiteraard voor zowel haussemarkten als baissemarkten en geldt vooral voor jonge bedrijven.

De goudmijnsector en de bedrijven die voorkomen in de goud ETFs van VanEck bieden goede financiële kenmerken en aantrekkelijke waarderingen vergeleken met vroegere niveaus. De volgende grafieken tonen de ontwikkeling van twee waarderingsprijsmetrieken: P/E en P/CF van 2017 tot vandaag voor beide goud ETFs. Hoewel de waarderingen relatief aantrekkelijk zijn in vergelijking met vroegere niveaus, betekent dit niet noodzakelijk dat ze tegen een faire of lage prijs worden verhandeld.

Historische P/E van Gold Miners ETF

Bron: Bloomberg, VanEck, Gegevens bijgewerkt op 24/08/22.

Historische P/CF van Gold Miners ETF

Bron: Bloomberg, VanEck, Gegevens bijgewerkt op 24/08/22.

Belangrijkste risicofactoren

Icon

De fondsen zijn gevoelig voor veranderingen in de algemene situatie van goud- en zilvermijnbouwbedrijven; de fondsrendementen zijn daar grotendeels afhankelijk van.

Icon

Effecten van kleinere bedrijven kunnen volatieler en minder liquide zijn dan die van grotere bedrijven. Kleinere bedrijven kunnen minder lang actief zijn dan grotere bedrijven, minder financiële middelen hebben, een minder goede concurrentiepositie hebben, een minder gediversifieerd productaanbod hebben, gevoeliger zijn voor marktdruk en een kleinere markt hebben voor hun effecten.

Icon

Bedrijven die actief zijn in de productie en distributie van basismaterialen kunnen hinder ondervinden van internationale gebeurtenissen, veranderingen in politieke en economische omstandigheden, energiebesparings- en milieumaatregelen, volatiliteit van grondstoffenprijzen, wisselkoersschommelingen, importbeperkingen, concurrentietoename, uitputting van hulpbronnen, en arbeidsconflicten.

Icon

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit, en daarmee de waarde van en de inkomsten uit de fondsaandelen, kunnen zowel dalen als stijgen, en beleggers krijgen het belegde bedrag mogelijk niet terug. De blootstelling van ETFs is gebaseerd op het rendement van de indexeffecten, die op hun beurt zijn blootgesteld aan algemene marktbewegingen (die zowel negatief als positief kunnen zijn). De koersen van de door de fondsen aangehouden effecten zijn onderhevig aan de risico's die zijn verbonden met beleggen in de effectenmarkt, waaronder algemene marktomstandigheden en plotselinge en onvoorspelbare waardedalingen. U kunt geld verliezen als u in een van de fondsen belegt.

Neem contact met ons op voor meer informatie: