Goud ETF

Schittert in zowel goede als slechte tijden

Door te beleggen in een Goud ETF van VanEck krijgt u brede blootstelling aan goud- en zilvermijnbouwbedrijven van over de hele wereld. Goud is een van oudsher bekende inflatiebescherming en veilige haven voor beleggers in tijden van onrust.  

Een reguliere en een junior Goud ETF

Met onze Gold Miners ETF en Junior Gold Miners ETFs bieden we u twee Goud ETF beleggingsmogelijkheden. Met de eerste belegt u in een aantal van de grootste, gevestigde goudmijnbouwbedrijven ter wereld. De laatste biedt u grotere blootstelling aan jonge mijnbouwbedrijven die nog overwegend in de exploitatie-fase zitten en daarom een grotere gevoeligheid voor de goudprijs hebben.

Kan een Goud ETF een veilige haven zijn voor beleggers?

Goud heeft zichzelf in de afgelopen 50 jaar bewezen als een bescherming tegen dalingen op de aandelenmarkt en black swan gebeurtenissen. Tijdens de zes grote crashes op de aandelenmarkten is de goudprijs in die periodes steeds gestegen of relatief stabiel gebleven. Met een Goud ETF kunnen beleggers profiteren van deze eigenschappen van het edelmetaal. Let op: onze Goud ETFs beleggen in aandelen van goudmijnbouwbedrijven. Deze zijn in het verleden ook vaak gedaald tijdens marktonrust.   

Waardereserve

Goud fungeert al duizenden jaren als waardereserve. Zo ook in de afgelopen honderd jaar. De Amerikaanse dollar, de reservevaluta van de wereld, heeft sinds 1913 96% van zijn waarde verloren als gevolg van inflatie. Daar staat tegenover dat goud tot nu toe alleen maar in waarde is toegenomen.

Bron: Bloomberg, Federal Reserve Bank of St. Louis, VanEck. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.

Goud heeft in het verleden als veilige haven gefungeerd

De zes grootste waardedalingen van aandelen sinds 1970

Aandelen van goudmijnbouwbedrijven hebben in het verleden forse klappen opgelopen tijdens dalende aandelenmarkten.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Bron: VanEck-analyse op basis van gegevens van Bloomberg. Gegevens over de periode van 1 januari 1970 t/m 16 april 2024. Aandelen worden vertegenwoordigd door de MSCI Net Total Return USD Index. Goud door de LBMA Gold Price PM USD Index.

Goud heeft in het verleden gefungeerd als inflatiehedge

Het verband tussen de goudprijs en de reële rente is negatief geworden. Dit houdt verband met inflatieverwachtingen.

Goudprijs versus reële rente

Bron: Bloomberg, Federal Reserve Bank of St. Louis, VanEck. Gegevens over de periode 01 januari 1982 t/m 01 maart 2024. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.

Goud vertoont van oudsher een beperkte correlatie met andere beleggingscategorieën, wat de diversificatiefunctie ervan binnen een portefeuille versterkt.


Goudcorrelatie met andere beleggingscategorieën

Bron: World Gold Council.

Goud vertegenwoordigd door de LBMA Gold Price PM USD Index, Amerikaanse aandelen vertegenwoordigd door de MSCI US Total Return Index, aandelen uit opkomende markten vertegenwoordigd door de MSCI EM Total Return Index, grondstoffen vertegenwoordigd door de Bloomberg Commodities Total Return Index, aandelen uit ontwikkelde markten exclusief de VS vertegenwoordigd door de MSCI World ex US Total Return Index, Amerikaanse obligatiemarkt vertegenwoordigd door de Bloomberg Barclays US Bond Aggregate, wereldwijde staatsobligaties exclusief de VS vertegenwoordigd door de Bloomberg Barclays Global Treasury ex US.

Correlatie berekend op basis van wekelijkse rendementen van 28/03/2014 tot 31/03/2024.

Goud ETF als beleggingskans

Door middel van een allocatie naar een Goud ETF kunnen beleggers profiteren van het groeipotentieel van goudmijnbouwbedrijven. Dit komt voort uit nieuwe exploraties en goudontdekkingen, maar ook uit een gediversifieerde en stabiele vraag.

De vraag naar goud komt vanuit verschillende kanten. Goud wordt veel gebruikt in juwelen en technologische apparaten en wordt ook door veel centrale banken wereldwijd als reserve aangehouden. Bovendien beschouwen veel beleggers goud als een veilige haven en inflatiebescherming voor hun portefeuilles. Al deze factoren onderbouwen de vraag naar goud. Dit kan positief uitwerken op de waarde van een Goud ETF.


Gediversifieerde vraag naar goud

Bron: World Gold Council, vraag gemeten in tonnen.

Goudminer Premie/korting op goud

Aandelen van goudmijnbedrijven worden verhandeld tegen aanzienlijke korting ten opzichte van de goudprijs, ondanks het feit dat hun balansen, kasstroomgeneratie en kapitaalallocatiestrategieën nog nooit zo robuust zijn geweest.

Bron: Scotiabank. Gegevens per maart 2024. "Premium/Discount" is het gemiddelde procentuele verschil tussen de huidige goudprijs en de prijs die volgens Scotiabank's bedrijfsmodellen nodig is om een intrinsieke waarde per aandeel te bereiken gelijk aan de huidige aandelenprijs van het bedrijf. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.

Een Goud ETF biedt het beste van twee werelden

Met een Goud ETF koopt u u niet het fysieke edelmetaal, maar krijg u blootstelling aan toonaangevende goud- en zilvermijnbouwbedrijven van over de hele wereld. De aandelenkoersen van deze bedrijven correleren met de goud- en zilverprijs. Daarnaast bieden aandelen in dergelijke bedrijven de volgende voordelen:

Belangrijkste risicofactoren van een Goud ETF

Icon

Het goudmijnbouwfonds zal gevoelig zijn voor veranderingen in de algehele toestand van goud- en zilvermijnbouwbedrijven. De prestaties zullen daar ook in grote mate van afhangen.

Icon

Effecten van kleinere bedrijven kunnen volatieler en minder liquide zijn dan die van grotere bedrijven. Kleinere bedrijven kunnen, in vergelijking met grotere bedrijven, minder lang actief zijn, over minder financieringsmiddelen beschikken, een minder goede concurrentiepositie hebben, een minder gediversifieerd productaanbod hebben, in grotere mate onderhevig zijn aan marktdruk en een kleinere markt voor hun effecten hebben. Dit is een van de factoren waarmee u rekening moet houden als u wilt beleggen in een goudmijnbouw-ETF.

Icon

Bedrijven die zich bezighouden met de productie en distributie van basismaterialen kunnen nadelig worden beïnvloed door veranderingen in gebeurtenissen wereldwijd, door politieke en economische omstandigheden, door energiebesparingen, het milieubeleid, de volatiliteit van grondstoffenprijzen, door veranderingen in wisselkoersen, importcontroles, toegenomen concurrentie en door een tekort aan middelen en medewerkers.

Icon

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit, en daarmee de waarde van en de inkomsten uit de fondsaandelen, kunnen zowel dalen als stijgen, en beleggers krijgen het belegde bedrag mogelijk niet terug. De blootstelling van ETFs is gebaseerd op het rendement van de indexeffecten, die op hun beurt zijn blootgesteld aan algemene marktbewegingen (die zowel negatief als positief kunnen zijn). De koersen van de in een goudmijn-ETF opgenomen effecten zijn onderhevig aan risico's die zijn verbonden aan beleggen in de effectenmarkt, waaronder algemene economische omstandigheden en plotselinge en onvoorspelbare waardedalingen.

Neem contact met ons op voor meer informatie: