Green ETF

Beleg via een green ETF in de innovatieve bedrijven die de duurzame economie van morgen helpen vormgeven.

Risico: beleggen brengt risico's met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom.