nl nl false false

Halfgeleider aandelen

Gespreid beleggen in halfgeleider aandelen

De VanEck Semiconductor UCITS ETF biedt een relatief goedkope, gediversifieerde manier om blootstelling te verkrijgen aan halfgeleider aandelen. Het belegt in 25 halfgeleider aandelen van over de hele wereld, genoteerd in de VS.

VanEck Semiconductor UCITS ETF

  • Pure-play
  • Fysieke replicatie
  • Lopende kosten: 0,35%
  • Bevordert ecologische en sociale kenmerken (SFDR artikel 8)

ETF-details

ETF-details

Basisticker: SMH
ISIN: IE00BMC38736copy-icon
TER: 0,35%
AUM: $2,5 Mld (per 12-07-2024)
SFDR classificatie: Artikel 8

Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten
1
2
3
4
5
6
7

Halfgeleider aandelen profiteren van wereldwijd beperkt aanbod

Halfgeleiders zijn van vitaal belang voor de moderne economie. Halfgeleider aandelen vormen een manier waarop beleggers blootstelling aan de winsten van halfgeleiderproducenten kunnen krijgen, in een periode waarbij de productie van steeds geavanceerdere chips toeneemt.

Halfgeleiders zijn, simpel gezegd, het brein van moderne elektronica. Ze vormen de basis van moderne communicatiemogelijkheden, computers, gezondheidszorg, militaire systemen, transport, schone energie en talloze andere toepassingen. Ze zijn zelfs van vitaal belang geworden voor de economische groei, concurrentiepositie en de nationale veiligheid van een land.

En toch is er een aanbodtekort, wat heel erg duidelijk werd tijdens de pandemie toen er tekorten ontstonden in de automobielindustrie. Om de productiecapaciteit te stimuleren, verhogen de grote halfgeleideraandelen zoals TSMC, Samsung en Intel hun investeringen in productiefabrieken (bekend als 'fabs') en chipminiaturisatie aanzienlijk.1


1 https://www.eiu.com/n/chip-makers-increase-investment-for-2022-amid-shortage/

Halfgeleider aandelen R&D bereikt nieuw record

De uitgaven van halfgeleiderproducenten aan onderzoek en ontwikkeling nemen snel toe. Volgens de update van het tweede kwartaal van het McClean Report 2022 van IC Insights zullen deze in 2022 naar verwachting met 9% toenemen en een record van $ 80,5 miljard bereiken. In 2021 waren ze al met 13% toegenomen naar $ 71,4 miljard.2

Als we verder vooruit kijken, stelt het rapport dat de uitgaven door halfgeleider aandelen met een samengestelde jaarlijkse groei van 5,5% tussen 2022 en 2026 zullen toenemen tot $ 108,6 miljard.

De industrieleiders van halfgeleider aandelen verhogen hun uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling het meest. Uit de onderzoek en ontwikkelingsscore van IC Insights 2021 blijkt dat de top-10 samen de uitgaven met 18% heeft verhoogd naar $ 52,6 miljard, wat voor ongeveer 65% deel uitmaakte van het totaal van de industrie.

Deze hoge uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling creëren economische moats, beschermen de winsten van de grote halfgeleiderbedrijven en kunnen de prestaties van halfgeleider aandelen ondersteunen.


2 https://www.icinsights.com/news/bulletins/Industry-RD-Spending-To-Rise-9-After-Hitting-Record-In-2021/

Beleggen in halfgeleider aandelen

Met deze hoge toetredingsbarrières is het logisch om te beleggen in de grootste en meest liquide halfgeleider aandelen wereldwijd. Hieronder vallen niet alleen de grootste producenten van halfgeleiders, maar ook de bedrijven die de benodigde productieapparatuur leveren. Ook daar zijn aanbodtekorten en wordt er opnieuw gekeken naar chipontwerpen.

Halfgeleider aandelen zijn onder andere bekende, internationale bedrijven, zoals TSMC, Nvidia, ASML Holding, Advanced Micro Devices en Qualcomm.

Soorten halfgeleider aandelen

Er zijn verschillende soorten halfgeleider aandelen beschikbaar, wat ook de diversiteit van de industrie vertegenwoordigt. Ze worden vaak als volgt geclassificeerd:

Overwegingen bij beleggen in halfgeleider aandelen

Voorzichtigheid is geboden bij het selecteren van halfgeleideraandelen om in te beleggen. Hieronder een aantal overwegingen:

In periodes van marktchaos kan het lastiger zijn om kleinere aandelen te verkopen tegen de marktprijzen. Over het algemeen kan het liquiditeitsrisico worden beperkt door te beleggen in de grotere halfgeleiderproducenten.

Een belegger kan geneigd zijn om alleen halfgeleider aandelen te kopen op basis van het land waarin hij of zij woont. Maar dit risico kan beperkt worden door wereldwijd te diversifiëren.

Risico's van beleggen in halfgeleider aandelen

Alhoewel de sector de laatste jaren gestaag groeit, is er wel een cyclus waar te nemen. De vraag kan op een bepaald moment verzadigd raken wat (sterk) negatief op de koersen kan uitwerken. Door wereldwijd over de hele sector te beleggen, in plaats van te beleggen in slechts een paar halfgeleider aandelen kan dat risico beperkt worden.

Risico: U kunt maximaal 100% van uw inleg verliezen vanwege belangrijke risicofactoren zoals aandelenmarktrisico, valutarisico en risico van beleggen in de halfgeleidersindustrie. Deze risico's worden hieronder en in het prospectus beschreven.

Belangrijke documenten en links

Belangrijkste risicofactoren

Icon

De koersen van de door het fonds aangehouden halfgeleider aandelen zijn onderhevig aan risico's die zijn verbonden aan beleggen in de effectenmarkt, waaronder algemene economische omstandigheden en plotselinge en onvoorspelbare waardedalingen. U kunt geld verliezen als u in het fonds belegt.

Icon

De halfgeleider aandelen die in deze index zijn opgenomen, kunnen worden verhandeld in een andere valuta dan de valuta die de belegger gebruikt. Het gevolg is dat valutaverliezen een negatieve impact kunnen hebben op het beleggersrendement.

Icon

Het fonds is gevoelig voor de algemene economische situatie voor halfgeleiderbedrijven. Deze bedrijven zijn, naast andere factoren, in grote mate afhankelijk van de bescherming van patenten en intellectuele eigendomsrechten.

Neem contact met ons op voor meer informatie: