Skip directly to Accessibility Notice

Multi-Asset ETFs in drie smaken

Via onze Multi-Asset ETFs kunt u met één enkele aankoop blootstelling krijgen aan aandelen, bedrijfs- en staatsobligaties en beursgenoteerd vastgoed. We bieden ze aan in drie varianten, met verschillende risicoprofielen.

Wat is multi-assetbeleggen?

Via multi-assetbeleggen kunt u beleggen in verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en vastgoedaandelen. Hiermee kunt u risico verminderen, zonder dat het ten koste hoeft te gaan van rendement. Multi-asset beleggen wordt toegepast door de meeste professionele beleggers. Onze ETFs maken multi-assetbeleggen eenvoudig en voor iedereen toegankelijk.

Multi-asset beleggen kan worden vergeleken met communicerende vaten. Als de ene beleggingscategorie daalt, kan een andere stijgen en daarmee compenseren.

Waarom multi-assetbeleggen?

Bron: VanEck.

De verwachte rendementen zijn gewoonlijk minder volatiel dan bij beleggen in één beleggingscategorie.

Fictief voorbeeld

Rendementen stabiliseren

Bron: VanEck, Uitsluitend ter illustratie.

De meeste professionals maken gebruik van deze kennis en beleggen in meerdere beleggingscategorieën.

Voorbeeld van de verdeling over beleggingscategorieën door de 130 grootste Amerikaanse publieke pensioenregelingen in 2022

Bron: publicplansdata.org, Per 2022.

Waarom de multi-asset ETFs van VanEck?

Als u belegt in onze VanEck Multi-Asset Allocation ETFs krijgt u met één aankoop blootstelling aan verschillende beleggingscategorieën. De allocaties naar de beleggingscategorieën worden eenmaal per jaar herwogen en afgestemd op een vooraf bepaald risicoprofiel. De multi-asset ETFs beleggen in aandelen en obligaties van zo'n 200 bedrijven en overheden. Momenteel bedragen de all-inkosten niet meer dan 0,32% per jaar. Dit steekt tot dusver gunstig af ten opzichte de kosten van andere beleggingsoplossingen, zoals actief beheerde multi-assetfondsen.

VanEck Multi-asset ETFs beleggen in vier beleggingscategorieën

Om tot een hoog spreidingsniveau te komen, beleggen onze multi-asset-ETFs in vier beleggingscategorieën. Historisch gezien lopen de koersstijgingen en -dalingen van deze beleggingscategorieën niet met elkaar in de pas. Professionals spreken dan van een beperkte correlatie. Het gaat om de volgende beleggingscategorieën:

Euro Government Bonds

Obligaties in euro, uitgegeven door landen uit de eurozone, zoals Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland.

Corporate Bonds

Obligaties uitgegeven door bedrijven met een investment grade-rating, zoals Anheuscher-Busch, Daimler, JPMorgan en Siemens. Om valutarisico te vermijden worden alle obligaties uitgegeven in euro.

Global Equities

Aandelen van de 250 grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld.

Real Estate Stocks

Wereldwijde aandelen van vastgoedbedrijven die beleggen in subsectoren als kantoren, logistiek vastgoed en appartementen.

Kies hoe defensief u wilt beleggen

Met onze multi-asset ETFs kunt u zelf kiezen hoeveel risico u wilt nemen. U kunt kiezen uit drie risico-rendementsniveaus: 'Conservative' (conservatief), 'Balanced' (evenwichtig) en 'Growth' (groei). Hoe hoger het risico, hoe hoger het verwachte rendement. Hoe lager het risico, hoe lager het verwachte rendement. In de grafiek hieronder tonen we hoe de drie opties in de afgelopen dertien jaar hebben gerendeerd.

x
x

Bron: VanEck. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De rendementen worden inclusief brutodividenduitkeringen weergegeven, omdat Nederlandse beleggers de ingehouden dividendbelasting van 15% terugkrijgen. Andere typen beleggers en beleggers uit andere rechtsgebieden kunnen mogelijk niet dezelfde rendementen behalen vanwege hun belastingstatus en lokale belastingregels. Zie de disclaimers aan het eind van deze website.

Risico: beleggers moeten zich verdiepen in de risico's voordat ze gaan beleggen. Raadpleeg de sectie over risicofactoren op deze website.

Belangrijkste risicofactoren multi-asset ETFs

Hoewel de diversificatie in een multi-assetstrategie zorgt voor risicovermindering, is het belangrijk te beseffen dat beleggen altijd risico met zich meebrengt. Onze multi-asset ETFs zijn onderhevig aan de onderstaande vier risico's:

Icon

Beleggingen in vastgoedeffecten kunnen nadelig worden beïnvloed door algemene ontwikkelingen op de aandelenmarkt en in de vastgoedsector. Met name rentewijzigingen kunnen een negatieve impact hebben.

Icon

Renteverhogingen kunnen een aanzienlijke impact hebben op de waarde van sommige vastrentende effecten die door overheden en bedrijven worden uitgegeven. Ook potentiële of feitelijke verlagingen van kredietratings kunnen de koersen nadelig beïnvloeden.

Icon

De waarde van aandelen is afhankelijk van dagelijkse marktfluctuaties. Ook andere factoren, zoals politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke bedrijfsgebeurtenissen, kunnen van invloed zijn.

Icon

Als de uitgever van een obligatie niet in staat is om rente uit te keren of om de hoofdsom af te betalen, gaat de waarde van de desbetreffende obligatie omlaag.

Neem contact met ons op voor meer informatie: