nl nl false false

Nucleaire ETF

De ruggengraat van hernieuwbare energie

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

  • De Nucleaire ETF geeft blootstelling aan uraniummijnen en nucleaire technologiebedrijven
  • Beleg in het klimaatneutraal maken van de wereldwijde elektriciteitsvoorziening
  • Gespreid over ten minste 25 bedrijven
NUCL

ETF-details

ETF-details

Basisticker: NUCL
ISIN: IE000M7V94E1copy-icon
TER: 0.55%
AUM: $117,1 Mln (per 16-07-2024)
SFDR classificatie: Artikel 6

Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten
1
2
3
4
5
6
7

Risico: U kunt maximaal 100% van uw inleg verliezen vanwege het risico van beleggen in bedrijven die natuurlijke hulpbronnen ontginnen en het sectorconcentratierisico zoals beschreven in de Belangrijke risicofactoren, Essentiële beleggersinformatie en prospectus.

De Nucleaire ETF is een toegangspoort tot een cruciale CO2-arme energiebron

Kernenergie is een betrouwbare en efficiënte bron van CO2-neutrale elektriciteit. In tegenstelling tot energieopwekking uit fossiele brandstoffen stoten kerncentrales tijdens hun verwerkingsprocessen geen CO² uit. Bovendien neemt kernenergie veel minder ruimte in beslag dan hernieuwbare elektriciteitsbronnen zoals zonne- en windenergie. Ook zijn er veel minder hulpbronnen voor nodig.

Beleg in kernenergie met onze Nucleaire ETF, VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF.

De toekomst van nucleaire energie

Ondanks de duidelijke voordelen zien velen kernenergie als een riskante en dure technologie die aanzienlijke milieu- en veiligheidsrisico's met zich meebrengt. Daarom werken wetenschappers aan technologieën waarmee nucleaire energie efficiënter en milieuvriendelijker kan worden ingezet. VanEcks Nucleaire ETF geeft blootstelling aan bedrijven die goed zijn gepositioneerd om voorop te lopen in die technologieën.

Help de klimaatverandering te bestrijden met onze Nucleaire ETF

Sinds eind 1800 is de gemiddelde temperatuur van de aarde met ongeveer 1 graad gestegen, waarbij de afgelopen 8 jaar de 8 warmste waren die ooit zijn gemeten1. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen, waarbij grote hoeveelheden CO² en andere gassen in de atmosfeer terechtkomen2.


1 Bron: World Meteorological Oranization, 2023.
2Bron: Verenigde Naties

De opwarming van de planeet veroorzaakt een reeks veranderingen in het klimaat, wat leidt tot meer extreme weersomstandigheden, een stijgende zeespiegel en veranderingen in neerslagpatronen. Klimaatverandering heeft ook aanzienlijke gevolgen voor de ecosystemen in de wereld, waarbij veel diersoorten met uitsterven worden bedreigd door de veranderingen in hun habitat.

Om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen, is het noodzakelijk de hoeveelheid CO² die in de atmosfeer vrijkomt te verminderen, door over te schakelen op koolstofarme energiebronnen. Samen met wind- en zonne-energie heeft kernenergie verreweg de laagste CO²-voetafdruk onder de traditionele energiebronnen, meer dan 250 keer lager dan die van steenkool en meer dan 160 keer lager dan die van aardgas2.


2 Bron: Our World in Data, 2021.

Kernenergie kan ook gunstig zijn voor de energiezekerheid van een land. Staten die voor hun energieproductie op uranium vertrouwen, kunnen hun afhankelijkheid van ingevoerde olie en aardgas, die onderhevig kunnen zijn aan prijsschommelingen en verstoringen in de toeleveringsketen, verminderen. Onze Nucleaire ETF bevat bedrijven die vooroplopen bij de overgang van fossiele brandstoffen naar kernenergie.

Rendement Nucleaire ETF

Top 10 Posities

Naam positie Aandelen % van beheerd
vermogen
Cameco Corp 286.863 13,83
Bwx Technologies Inc 112.040 10,43
Nexgen Energy Ltd 1.160.732 7,94
Sprott Physical Uranium Trust 347.431 6,31
Ihi Corp 203.000 5,94
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 543.100 5,70
Samsung C&T Corp 50.925 5,15
Hitachi Ltd 229.000 5,02
Jacobs Solutions Inc 35.863 4,91
Fuji Electric Co Ltd 82.100 4,58
Top 10 totaal (%) 69,81

Belangrijke documenten en links

Belangrijkste risicofactoren van een Nucleaire ETF

Icon

Beleggingen in natuurlijke hulpbronnen en in bedrijven binnen de sector natuurlijke hulpbronnen, waaronder bedrijven die actief zijn op het gebied van landbouw en alternatieve hulpbronnen (zoals water en alternatieve energie), basis- en industriële metalen, energie, bosbouwproducten en edelmetalen, zijn sterk afhankelijk van vraag, aanbod en prijzen. Deze beleggingen kunnen aanzienlijke nadelige impact ondervinden van factoren zoals internationale politieke en economische ontwikkelingen, embargo's, instelling van handelstarieven, inflatie, weersomstandigheden, natuurrampen, veeziekten, exploratiebeperkingen, veelvuldige fluctuaties in vraag en aanbod en diverse andere gebeurtenissen en ontwikkelingen.

Icon

Er is sprake van liquiditeitsrisico wanneer het moeilijk is om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen. Wanneer de desbetreffende markt illiquide is, kan het onmogelijk zijn om een transactie te initiëren of om een positie te liquideren tegen een gunstige of redelijke koers, of überhaupt te initiëren of liquideren. Dit is een factor waarmee rekening moet worden gehouden bij het beleggen in een Nucleaire ETF.

Icon

De beleggingen van het fonds kunnen geconcentreerd zijn in een of meer specifieke sectoren of subsectoren. Economische, politieke of andere omstandigheden die een negatief effect hebben op deze sectoren of subsectoren, kunnen een nadeliger effect op de fondsrendementen hebben dan wanneer de fondsbeleggingen zouden zijn gespreid over een breder scala aan sectoren of subsectoren

Neem contact met ons op voor meer informatie: