Skip directly to Accessibility Notice

Privacybeleid

Onze verplichtingen aan u

VanEck doet er alles aan om de privacy en vertrouwelijkheid te beschermen van de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Deze online privacyverklaring voor klanten is van toepassing op de activiteiten van VanEck Associates Corporation, haar dochterondernemingen en fondsen die worden gesteund of beheerd door VanEck (gezamenlijk "VanEck", "wij" of "ons"). Het omvat de verwerking van persoonsgegevens door VanEck met betrekking tot bezoekers van onze website, onze klanten, aandeelhouders, leveranciers en andere personen die niet onze werknemers zijn. Op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website van VanEck Asset Management B.V., een dochtermaatschappij van VanEck Associates Corporation, is een apart privacybeleid van toepassing. Dit kunt u vinden op https://vanecketfs.nl/privacy.

Onze websites kunnen koppelingen naar websites van derden bevatten. Als u een koppeling naar een website van derden volgt, moet u er rekening mee houden dat dergelijke websites een eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor het beleid van of de verwerking van uw persoonsgegevens door dergelijke sites. Controleer dit beleid voordat u persoonsgegevens indient bij dergelijke websites van derden.

In dit privacybeleid worden onze verplichtingen aan u beschreven.

1. Verantwoording

Wij hanteren strikte beleidsregels en procedures voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Al onze werknemers hebben de verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens waartoe werknemers toegang hebben te respecteren en te beschermen.

Ons management ziet toe op het beheer van privacy, waaronder het beleid, de afhandeling van geschillen, opleidingen, communicatieactiviteiten en rapportage van privacykwesties aan onze raad van bestuur. Raadpleeg Contact opnemen voor meer informatie.

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen

We verzamelen uitsluitend de persoonsgegevens waarvan we hebben vastgesteld dat deze vereist zijn voor de doeleinden die worden beschreven in Beginsel 2, Identificatiedoeleinden.

We verzamelen:

 • Informatie die u ons verstrekt: persoonsgegevens die u ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u het contactformulier op onze websites gebruikt, zoals uw naam, e-mailadres en andere contactgegevens.
 • Onze correspondentie: als u contact met ons opneemt, bewaren we doorgaans een verslag van deze correspondentie.
 • Informatie over marketingvoorkeuren: details van uw marketingvoorkeuren (bijvoorbeeld communicatievoorkeuren) en gegevens om u de juiste producten en diensten aan te kunnen bieden.
 • Apparaatgegevens: zoals informatie over uw besturingssysteem, browser, softwareapplicaties, IP-adres, geolocatie, beveiligingsstatus en andere apparaatgegevens om uw gebruikerservaring te verbeteren, bescherming tegen fraude te bieden en risico's te beheersen.
 • Gebruik voor websites en communicatie: details van uw bezoeken aan websites en gegevens die worden verzameld via cookies en andere traceringstechnologieën, waaronder uw IP-adres en domeinnaam, uw browserversie en besturingssysteem, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogbestanden en andere communicatiegegevens, alsmede de bronnen die u gebruikt.
 • Informatie voor e-mailtracering: VanEck of onze dienstverleners kunnen ook cookies, webserverlogbestanden, webbeacons of andere elektronische hulpmiddelen gebruiken voor het verzamelen of compileren van statistische of andere niet-persoonlijke gegevens over uw gebruik van de websites en de diensten die worden geleverd op de websites. Aanvullende informatie over het gebruik van cookies door VanEck vindt u onder de kop Verzameling van informatie via cookies en andere hulpmiddelen. Onze e-mails bevatten één 'webbeaconpixel' die uniek is voor de campagne. Hierdoor ontvangen we een melding wanneer onze e-mails worden geopend en kunnen we, in combinatie met andere technologie, zien of er op de links in de e-mail wordt geklikt. We kunnen deze informatie gebruiken om bijvoorbeeld te bepalen welke van onze e-mails interessanter voor u zijn en te onderzoeken of gebruikers die onze e-mails niet openen deze willen blijven ontvangen. De pixel wordt verwijderd wanneer u de e-mail verwijdert. Als u niet wilt dat de pixel wordt gedownload op uw apparaat, moet u zich afmelden voor onze e-mails. Deze informatie kan persoonsgegevens omvatten.
 • Gespreksopnamen: we kunnen onze inkomende of uitgaande telefoongesprekken met u registreren om zorg te dragen voor de nauwkeurigheid, de veiligheid of de kwaliteit van de dienstverlening, alsmede voor trainingsdoeleinden en om een verslag van onze communicatie bij te houden. Als u niet wilt dat uw gesprek wordt opgenomen, beschikt u over andere opties om zaken met ons te doen, bijvoorbeeld online of door schriftelijk contact met ons op te nemen:
 • Informatie voor misdaad- en fraudepreventie: informatie met betrekking tot uw financiële situatie, uw kredietwaardigheid of eventuele criminele of frauduleuze activiteiten die door u of derden aan ons zijn verstrekt, waaronder begrepen identificerende informatie, zoals paspoorten en/of andere officiële documenten; informatie over transacties, kredietratings van kredietinformatiebureaus of informatie-uitwisselingsgroepen; lijsten met fraudezaken, overtredingen, verdachte transacties, politiek prominente personen en sancties waarin uw gegevens staan.
 • Uw transacties en bezittingen: details van transacties die u met ons hebt uitgevoerd of bezittingen die u bij ons hebt verzameld.
 • Enquêtegegevens: we kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen die we voor onderzoeksdoeleinden gebruiken. In die gevallen verzamelen we de in de enquête verstrekte gegevens.

 

VanEck-websites zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar en VanEck verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder die leeftijd. Als wij vaststellen dat we persoonsgegevens van een kind jonger dan 13 jaar hebben verzameld of ontvangen zonder ouderlijke toestemming te controleren, zullen we deze informatie verwijderen. We verzoeken u ons daar zo nodig op te wijzen.

3. Doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

Als we uw persoonsgegevens verzamelen, kunnen we deze gebruiken of bekendmaken voor de volgende doeleinden. Onder elk doeleinde vermelden we de 'rechtsgrond' op basis waarvan het gebruik van uw persoonsgegevens is toegestaan. Uitleg over de reikwijdte van de 'rechtsgronden' vindt u in bijlage B.

 • Om u op de hoogte te stellen van producten en diensten waarvoor u belangstelling kunt hebben: om uw bedrijf en u updates en aanbiedingen te sturen, als u ervoor hebt gekozen om deze te ontvangen. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor de marketing van onze eigen producten en diensten en die van onze geselecteerde zakelijke partners, per post, e-mail, telefoon, sms of met reclame op internet of op sociale media. Indien wettelijk verplicht zullen we uw toestemming vragen op het moment dat we uw gegevens verzamelen voor deze vormen van marketing. We bieden u een optie om u af te melden of uit te schrijven voor aanvullende elektronische marketingberichten die aan u worden verzonden en u kunt dit ook doen door naar Contact opnemen te gaan.

  Rechtvaardigingen voor het gebruik: toestemming, legitieme belangen (om u op de hoogte te houden van nieuws over onze producten en diensten)

  .
 • Om effectief met u te communiceren en onze activiteiten uit te voeren: onze activiteiten uit te voeren, zoals het beantwoorden van uw vragen, anderszins met u te communiceren of aan de verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit overeenkomsten die zijn aangegaan tussen u of uw bedrijf en ons.

  Rechtvaardigingen voor het gebruik: uitvoering van contracten, legitieme belangen (om ons in staat te stellen aan onze verplichtingen te voldoen en onze diensten aan u te verlenen)

 • Om inzicht in onze klanten te verkrijgen en onze producten en diensten te ontwikkelen en aan te passen: we kunnen de persoonsgegevens waarover we beschikken analyseren om meer inzicht te verkrijgen in de behoeften van onze klanten op het gebied van diensten en marketing, meer inzicht te verkrijgen in ons bedrijf en om onze producten en diensten te ontwikkelen. Om de presentatie van de inhoud van onze website te optimaliseren voor uw situatie en uw apparaat, kunnen we uw gegevens doorgeven aan zakelijke partners, leveranciers en/of dienstverleners.

  Rechtvaardigingen voor het gebruik: legitieme belangen (om zorg te dragen voor de kwaliteit en wettigheid van onze diensten, om onze diensten te verbeteren en ons in staat te stellen u de inhoud en diensten op de website te leveren)

 • Om producten en diensten te leveren en te beheren: om onze diensten te beheren, zoals voldoen aan onze verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten die u of uw bedrijf met ons bent aangegaan, of u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten en producten.

  Rechtvaardigingen voor het gebruik: uitvoering van contracten, toestemming, legitieme belangen (om ons in staat te stellen aan onze verplichtingen te voldoen en onze diensten aan u te verlenen of u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze dienstverlening)

 • Om uw identiteit te controleren, bescherming tegen fraude te bieden en risico's te beheersen: wij en andere organisaties kunnen op enig moment toegang verkrijgen tot bepaalde informatie en deze gebruiken om fraude, witwassen en terrorisme te voorkomen indien dit wordt voorgeschreven door wet- en regelgeving of aanbevolen werkwijzen, waaronder begrepen natrekking van gegevens in databases voor sancties, politiek prominente personen en fraude of misdaden. Als er onjuiste of onnauwkeurige informatie wordt verstrekt en fraude wordt vastgesteld of vermoed, kunnen gegevens worden doorgegeven aan fraudebestrijdingsdiensten en door ons of door hen worden vastgelegd.

  Rechtvaardigingen voor het gebruik: wettelijke verplichtingen, rechtsvorderingen, legitieme belangen (om misdaad te bestrijden en onze activiteiten te beschermen)

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of indien dit anderszins wettelijk is toegestaan: we kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan regelgeving, te overleggen met regelgevende instanties, ons te verweren tegen vorderingen of vorderingen in te dienen waarbij uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, de rechtbank, regelgevende instanties of wetshandhavingsdiensten in verband met onderzoeken of procedures door dergelijke partijen over de gehele wereld. Waar toegestaan, zullen we een dergelijk verzoek aan u richten of u in kennis stellen alvorens te antwoorden, tenzij dit bestrijding of opsporing van een misdaad zou schaden.

  Rechtvaardigingen voor het gebruik: wettelijke verplichtingen, rechtsvorderingen, legitieme belangen (om samen te werken met wetshandhavings- en regelgevingsinstanties)

 • Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen: om u in kennis te stellen van wijzigingen in onze diensten en producten.

  Rechtvaardiging voor het gebruik: legitieme belangen (om u in kennis te stellen van wijzigingen in onze dienst)

 • Om bepaalde activiteiten te bewaken: voor bewaking van informatieaanvragen en transacties om zorg te dragen voor de servicekwaliteit, naleving van procedures en fraudebestrijding.

  Rechtvaardigingen voor het gebruik: wettelijke verplichtingen, rechtsvorderingen, legitieme belangen (ten behoeve van de kwaliteit en wettigheid van onze diensten)

 • Om onze activiteiten te reorganiseren of te wijzigen: wanneer we (i) betrokken zijn bij onderhandelingen over de verkoop van onze activiteiten of een deel daarvan aan een derde, (ii) worden verkocht aan een derde of (iii) een reorganisatie ondergaan, moeten wij mogelijk enige of alle persoonsgegevens doorgeven aan de betrokken derde (of diens adviseurs) als onderdeel van zorgvuldigheidsprocedures om een voorgestelde verkoop of reorganisatie te analyseren. Deze doorgifte vindt plaats in zoverre deze vereist is voor dit doeleinde en uitsluitend voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Mogelijk moeten we uw persoonsgegevens ook doorgeven aan die gereorganiseerde entiteit of derde na de verkoop of reorganisatie, zodat zij deze gegevens kunnen gebruiken voor de in dit beleid omschreven doeleinden.

  Rechtvaardigingen voor het gebruik: legitieme belangen (zodat wij onze activiteiten kunnen wijzigen)

 

4. Toestemming en uw keuzes

De verwerking van uw persoonsgegevens is grotendeels toegestaan op basis van 'rechtsgronden' en is niet afhankelijk van uw toestemming (zie sectie 2 hierboven). Met betrekking tot direct marketing zullen we, indien we daartoe verplicht zijn, om uw toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens voor dit doel gebruiken. Als u geen direct-marketing berichten wilt ontvangen, kunt u uw naam laten verwijderen uit onze lijsten voor direct marketing en/of gedeelde informatie. Als u uw privacyvoorkeuren wilt wijzigen, ga naar Contact opnemen.

Met betrekking tot gegevens over criminele veroordelingen en politiek prominente personen om te kunnen voldoen aan antiwitwasverplichtingen en fraudebestrijding, stellen we dat onze verwerking toegestaan is op basis van het wezenlijke publieke belang (om misdaad te voorkomen of op te sporen).

5. Uitwisseling van uw persoonsgegevens (en doorgifte naar een ander land)

We zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken of bekendmaken voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins zoals wordt beschreven in dit privacybeleid.

 • Uitwisseling binnen de VanEck-groep: we kunnen uw persoonsgegevens delen binnen de VanEck-groep, waaronder begrepen locaties buiten de Europese Economische Ruimte waar wij zakendoen, voor marketingdoeleinden, voor regelgevings- en wettelijke doeleinden, voor beheer van krediet- en andere bedrijfsrisico's, om te zorgen dat wij beschikken over correcte en actuele informatie over u, en om uw relatie met ons beter te beheren.
 • Uitwisseling buiten de VanEck-groep: Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derden, waaronder begrepen fraudebestrijdingsorganisaties, juridische, regelgevende of wetshandhavingsinstanties, in geval van vermoede criminele activiteit of overtreding van de wet, om fraude op te sporen of te voorkomen of te voldoen aan de regelgevings- of wettelijke verplichtingen van overheden, regelgevende instanties of andere zelfregulerende organisaties of te voldoen aan een gerechtelijk bevel of ter bescherming van onze activa (bijvoorbeeld het innen van achterstallige rekeningen).
 • Verkoop van activiteiten of reorganisatie: te zijner tijd kunnen we bedrijven overnemen of een gedeelte van onze activiteiten afstoten. De persoonsgegevens met betrekking tot alle rekeningen, producten of diensten van het bedrijf dat wordt overgenomen of verkocht, zullen worden geëvalueerd als onderdeel van het zorgvuldigheidsonderzoek en vervolgens als een bedrijfsactivum worden overgedragen aan de nieuwe bedrijfseigenaar. We kunnen ook persoonsgegevens overdragen als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie of een andere wijziging in het bedrijfsbeheer.
 • Subcontractanten en tussenpersonen: We kunnen gelieerde of andere bedrijven inzetten om namens ons diensten te leveren, zoals gegevensverwerking, rekeningbeheer, fraudebestrijding en -opsporing, en marketing. Dergelijke bedrijven ontvangen uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor uitvoering van deze diensten en we verlenen hen geen toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken of bekend te maken voor hun eigen marketingdoeleinden. We hebben contracten met deze bedrijven afgesloten om hen te binden aan normen inzake vertrouwelijkheid die gelijkwaardig zijn aan de onze.
 • Doorgifte naar andere landen: uw persoonsgegevens kunnen toegankelijk zijn voor werknemers, leveranciers of andere personen in bestemmingen buiten uw land en ze kunnen worden doorgegeven naar of opgeslagen op dergelijke bestemmingen. Dit kan ook het geval zijn voor landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar de wetten inzake gegevensbescherming mogelijk minder streng zijn dan in uw eigen land of in de EER. We zullen onder alle omstandigheden uw persoonsgegevens beschermen zoals wordt beschreven in dit privacybeleid.

 

Als wij persoonsgegevens vanuit de EER overdragen naar een bestemming buiten de EER, kunnen wij verplicht zijn om specifieke aanvullende maatregelen te nemen ter bescherming van deze gegevens. Bepaalde landen buiten de EER zijn goedgekeurd door de Europese Commissie als landen die bescherming bieden die in wezen gelijkwaardig is aan de wetten inzake gegevensbescherming van de EER, zodat geen aanvullende waarborgen vereist zijn om persoonsgegevens over te brengen naar deze rechtsgebieden. In landen die niet over deze goedkeuringen beschikken (kijk op http://ec.europa.eu/justice/data-Protection/international-transfers//index_en.htm voor de volledige lijst), zullen we de rechtsgronden bepalen die een dergelijke doorgifte rechtvaardigen, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen of andere rechtsgronden die toegestaan zijn op basis van toepasselijke wettelijke eisen. Met name binnen de verschillende entiteiten van VanEck hebben we modelcontractbepalingen afgesloten om gegevensdoorgiften naar VanEck-entiteiten buiten de EER te beschermen.

Neem contact met ons op als u een beschrijving wilt ontvangen van de specifieke beschermingsmaatregelen die gelden voor de doorgifte van uw persoonsgegevens.

6. Bewaren van persoonsgegevens

De perioden gedurende welke we uw persoonsgegevens bewaren zijn gebaseerd op onze zakelijke behoeften en de wettelijke eisen. We bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de verwerkingsdoeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en elk ander toelaatbaar, verwant doeleinde. Zo kunnen we zakelijke e-mails ter voorbereiding van een zakelijke transactie bewaren in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen of wanneer dat is vereist op grond van best practices ten aanzien van dergelijke zakelijke correspondentie die in de verschillende rechtsgebieden van toepassing zijn. Ook in andere gevallen kunnen we persoonsgegevens bewaren om te voldoen aan voorschriften met betrekking tot het bewaren van dergelijke gegevens. Wanneer persoonsgegevens niet langer vereist zijn, is het ons beleid om de gegevens onomkeerbaar te anonimiseren (zodat we de geanonimiseerde gegevens vervolgens kunnen blijven bewaren en gebruiken) of om de gegevens op veilige wijze te vernietigen.

7. Nauwkeurigheid en veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij streven ernaar de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat deze volledig en actueel zijn. Als u onjuistheden vaststelt in onze documenten of als uw persoonsgegevens veranderen, moet u dit onmiddellijk aan ons melden, zodat wij de vereiste wijzigingen kunnen doorvoeren. Als u ons niet in kennis stelt van wijzigingen van uw persoonsgegevens, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de mogelijkheden om met u te communiceren en diensten aan u te verlenen. Waar nodig, zullen we anderen op de hoogte stellen van wezenlijke wijzigingen in uw persoonsgegevens die we mogelijk met hen hebben uitgewisseld. Als we niet akkoord gaan met de door u gevraagde wijziging, kunt u onze beslissing aanvechten. Zie Contact opnemen.

Uw persoonsgegevens beschermen

Wij gebruiken fysieke, elektronische en procedurele maatregelen om de persoonsgegevens die we van u bezitten of beheren te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik, toegang, wijziging, vernietiging, bekendmaking, verlies of diefstal.

We hebben overeenkomsten gesloten met externe leveranciers en controlemaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat gegevens die we hen verschaffen, worden beschermd en uitsluitend worden gebruikt om de dienst te leveren waarvoor we het bedrijf hebben benaderd.

Internetbeveiliging

Het is onmogelijk om gegevensoverdracht via internet of een website volledig te beveiligen tegen inbreuk. We treffen evenwel commercieel redelijke fysieke, elektronische en procedurele maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de wettelijke eisen voor gegevensbescherming.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze veilige servers of die van onze subcontractanten en uitsluitend geopend en gebruikt in overeenstemming met ons beveiligingsbeleid en beveiligingsnormen. Als we u een wachtwoord hebben gegeven (of als u dit zelf hebt gekozen) om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze websites, is het uw verantwoordelijkheid om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden en te voldoen aan eventuele andere beveiligingsprocedures waarvan we u op de hoogte stellen.

8. Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid wordt van tijd tot tijd gewijzigd. De laatste revisiedatum van dit privacybeleid wordt onder aan de pagina vermeld.

Ga naar Contact opnemen voor eventuele vragen die u hebt over ons privacybeleid.

9. Uw rechten

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, neemt u dan eerst contact met ons op zoals wordt beschreven in het onderstaande deel Contact opnemen. Bent u inwoner van de Europese Economische Ruimte (EER) of worden uw gegevens verwerkt door een van onze Europese gelieerde bedrijven, dan heeft u onder bepaalde omstandigheden (met name als VanEck het gebruik van uw persoonsgegevens heeft beheerd vanuit een van zijn Europese dochterondernemingen) het recht om ons te verplichten tot het volgende:

 • u aanvullende informatie te bieden over de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken;
 • u een kopie te verschaffen van de gegevens die u aan ons heeft verstrekt;
 • onjuistheden te verbeteren in uw persoonsgegevens waarover wij beschikken (zie lid 7);
 • persoonsgegevens te verwijderen als geen rechtsgrond meer bestaat om deze te gebruiken of te bewaren;
 • waar de verwerking is gebaseerd op toestemming, uw toestemming in te trekken zodat we stoppen met deze verwerking (zie lid 4 voor marketing);
 • gehoor te geven aan door u ingediende bezwaren tegen verwerking op basis van legitieme belangen, tenzij onze redenen voor deze verwerking zwaarder wegen dan de inbreuk op uw rechten op gegevensbescherming; en
 • beperkingen in te stellen voor de wijze waarop we uw gegevens gebruiken bij onderzoek naar een klacht.

 

Uitoefening van deze rechten is onderworpen aan bepaalde uitzonderingen om het publieke belang (zoals misdaadbestrijding en -opsporing) en onze belangen (bijvoorbeeld het bewaren van beroepsgeheimen) te beschermen. Wilt u deze rechten uitoefenen, dan zullen wij uw aanspraak op deze rechten controleren en daarop in de meeste gevallen binnen een maand reageren.

Mocht u ontevreden zijn over ons gebruik van uw persoonsgegevens of met onze reactie op uw verzoek om deze rechten uit te oefenen, dan bent u gerechtigd om een klacht in te dienen bij de toezichthouder inzake gegevensbescherming in het land waarin de VanEck-entiteit waarmee u handelt, is gevestigd.

10. Verzameling van informatie via cookies en andere hulpmiddelen

VanEck of zijn dienstverleners kunnen ook cookies, webserverlogbestanden, webbeacons of andere elektronische hulpmiddelen gebruiken voor het verzamelen van gegevens die betrekking hebben op u, maar waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd, zoals:

 • IP-adres;
 • browsertype;
 • besturingssysteem;
 • computerplatform;
 • gegevens over uw mobiele apparaat;
 • geolocatiegegevens; en
 • de staat of het land van waaruit u toegang krijgt tot de Sites.

 

VanEck of onze serviceproviders kunnen ook cookies, webserverlogbestanden, webbeacons of andere elektronische hulpmiddelen gebruiken voor het verzamelen of compileren van statistische of andere niet-persoonlijke informatie over uw gebruik van de Sites en de diensten die worden geleverd op de Sites, zoals:

 • de webpagina's die u bezoekt op de Sites;
 • de datum en tijd van uw bezoek;
 • het aantal koppelingen waarop u klikt op de Sites;
 • de functies die u gebruikt op de Sites;
 • de databases die u bekijkt en de zoekopdrachten die u uitvoert op de Sites;
 • de gegevens die u opslaat op of downloadt van de Sites, enzovoort; en
 • de websites die u juist voor en na uw bezoek aan de Sites hebt bezocht.

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Doorgaans kunt u uw browser desgewenst zodanig instellen dat cookies worden uitgeschakeld of dat er een melding wordt weergegeven bij verzending van cookies. Ook kunt u op de meeste mobiele apparaten het verzamelen van geolocatiegegevens uitschakelen. De meeste browsers en mobiele apparaten zijn voorzien van een Help-functie met instructies hoe u uw browser kunt instellen om een melding van uw browser te ontvangen voordat u cookies accepteert of volledig uitschakelt, of om het verzamelen van geolocatiegegevens uit te schakelen. U moet elke browser instellen op elk apparaat waarmee u toegang tot internet zoekt. Als u meerdere browsers gebruikt (bijvoorbeeld AOL, Safari, Internet Explorer, Firefox, enzovoort), moet u deze procedure op elke browser herhalen. Ook moet u elke browser op elk apparaat instellen als u internet gebruikt op meerdere apparaten (bijvoorbeeld op uw werk en thuis). Maar als u cookies uitschakelt of het verzoek om een cookie te plaatsen weigert, is het mogelijk dat bepaalde delen van de Sites, zoals gebieden van de Sites waarvoor u zich moet aanmelden, niet correct functioneren. Ook is de reclame die u ziet bij uw bezoek aan de Sites mogelijk niet toegesneden op uw interesses.

VanEck behoudt zich het recht voor om reclame op de Sites te plaatsen. Wanneer dergelijke reclame op de Sites wordt geplaatst, kunnen VanEck, onze dienstverleners of externe adverteerders of hun reclameservers ook unieke cookies op uw computer plaatsen of herkennen, of andere elektronische hulpmiddelen gebruiken om reclame aan u te tonen op de Sites of op andere websites. Informatie over uw bezoeken aan en activiteit op de Sites en andere websites, een IP-adres, het aantal keer dat u een advertentie heeft bekeken en andere vergelijkbare gebruiksgegevens kunnen afzonderlijk of in combinatie met andere gegevens worden gebruikt om reclame waarvoor u mogelijk specifieke belangstelling heeft te tonen op het scherm van uw apparaat. We kunnen webbeacons van externe adverteerders gebruiken om onze online reclame en productprestaties te beheren en te optimaliseren. Met webbeacons kunnen we een cookie in een browser herkennen wanneer de Sites worden bezocht met de browser. Daarmee kunnen we vaststellen welke banneradvertenties bezoekers naar de Sites brengen. Het gebruik en het verzamelen van uw gegevens door deze externe dienstverleners, en door externe adverteerders en hun reclameservers, vallen niet onder dit online privacybeleid.

VanEck verwerkt geen en reageert niet op "do not track"-signalen of vergelijkbare transmissies van webbrowsers waarmee wordt verzocht om online tracering van bezoekers van de Sites uit te schakelen. Klik hier voor informatie over reclamenetwerken die zich baseren op online gedrag en over de wijze waarop u zich kunt afmelden voor reclamecookies die worden geplaatst door NAI-leden (Network Advertising Initiative) om de tracering van uw online activiteiten en de gerichte reclame die u ontvangt, te beperken. Ook wanneer u zich afmeldt voor cookies die door NAI-leden worden geplaatst, zult u even goed nog online reclame ontvangen. U kunt websitetracering ook voorkomen door uw webbrowserinstellingen zoals eerder beschreven te wijzigen en cookies permanent uit te schakelen of een melding te ontvangen wanneer cookies naar u worden verzonden, zodat u deze vervolgens kunt weigeren.

11. Contact opnemen

Neem contact met ons op als u vragen of zorgen heeft over onze privacyprocedures of de bescherming van uw persoonsgegevens.

Volg de instructies onder aan de e-mail die u van ons ontvangen heeft als u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. U kunt ook het volgende doen:

 • een e-mail sturen naar privacy@vaneck.com; of
 • schriftelijk contact opnemen met uw lokale VanEck-dochteronderneming.

 

Als we uw zorgen niet voldoende hebben weggenomen nadat u contact met ons gehad heeft, kunt u zich wenden tot de toezichthouder inzake gegevensbescherming in het land waarin de VanEck-entiteit waarmee u handelt, is gevestigd.

Niettemin moet niets op de VanEck-websites worden beschouwd als een uitnodiging of aanbeveling voor het kopen of verkopen van effecten of het uitvoeren van een transactie.

Laatst bijgewerkt: augustus 2018

BIJLAGE A: Definities

Direct marketing is onze communicatie met u via post, telemarketing of e-mail, op grond van uw contactgegevens, om u te informeren over producten en diensten waarvan wij menen dat deze interessant en waardevol voor u kunnen zijn. Hiertoe behoort geen communicatie over producten of diensten waarover u al beschikt, waaronder begrepen betere manieren om de producten te gebruiken of aanvullende functies van de producten, alsmede transactiegegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens over een identificeerbare persoon. Deze gegevens omvatten informatie die u aan ons heeft verstrekt of door ons uit andere bronnen is verzameld. Deze informatie kan bestaan uit gegevens zoals uw naam en adres, leeftijd en geslacht, persoonlijke financiële documenten, identificatienummers en persoonlijke referenties, in zoverre dit is toegestaan op grond van lokale wetgeving.

VanEck staat voor VanEck Associates Corporation, de dochterondernemingen en de fondsen die worden gesteund of beheerd door VanEck.

BIJLAGE B: Tabel met rechtsgronden

Het gebruik van persoonsgegevens moet onder de EU-wetten inzake gegevensbescherming worden gerechtvaardigd op basis van een van de geldende rechtsgronden en wij zijn verplicht om in dit beleid aan te geven welke rechtsgrond van toepassing is op elk gebruik. Hieronder vindt u uitleg over de reikwijdte van de rechtsgronden. In de sectie 'Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken' van dit beleid vermelden we bij elk gebruiksdoel de rechtsgronden die dat gebruik van uw gegevens rechtvaardigen.

Dit zijn de belangrijkste rechtsgronden die het gebruik van uw gegevens rechtvaardigen:

swipe