Skip directly to Accessibility Notice

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF

  • Een unieke kans om tegen relatief lage kosten te beleggen in zeldzame metalen en strategische metalen
  • Rare Earth ETF geeft wereldwijde blootstelling aan mijnbouw- en raffinagebedrijven
  • Risicoreductie dankzij diversificatie
REMX

ETF-details

ETF-details

Basisticker: REMX
ISIN: IE0002PG6CA6
TER: 0,59%
AUM: $116,0 Mln (per 27-09-2023)
SFDR CLASSIFICATIE: Artikel 6

Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten
1
2
3
4
5
6
7

Risico: U kunt geld verliezen tot uw volledige inleg vanwege opkomende markten en beleggen in kleinere bedrijven risico, zoals beschreven in de belangrijkste risicofactoren, EBI en prospectus.

Waarom beleggen in een Rare Earth ETF?

Beleg via de VanEck Rare Earth ETF in specialistische mijnbouwbedrijven die een sleutelrol vervullen in toekomstige technologische en ecologische innovatie.

Waarom is er zoveel vraag naar zeldzame aardmetalen en strategische metalen?

Gangbare toepassingen van zeldzame aardmetalen en strategische metalen

swipe
Metaal Toepassing
Zeldzame aardmetalen Diverse onderdelen van elektrische en hybride voertuigen, airconditioners, windturbines, tl-lampen, plasmaschermen, laptops, draagbare elektronische apparatuur
Lithium Batterijen voor elektrische en hybride voertuigen
Molybdeen Raket- en vliegtuigonderdelen, aardolieraffinage, filament, ultrasterk staal
Titanium Ruimtestraalmotoren, raketten en ruimtevaartuigen, chemische industriële processen, medische protheses, tandheelkundige instrumenten en implantaten, mobiele telefoons
Kobalt Chirurgische instrumenten, snij- en boorgereedschap voor metaalbewerking en mijnbouw, medische protheses, baterijen
Wolfraam Gloeidraden, beeldbuizen, röntgenbuizen, superlegeringen, snij- en boorgereedschap
Mangaan Droge wegwerpbatterijen en -accu's, roestvrij staal, aluminiumlegeringen
Gallium Halfgeleiders
Chroom Straalmotoren en gasturbines, kookgerei en bestek, magnetische tape voor audio-opnamen, hoogovens en cementovens
Tantaal Elektronische componenten, metaalbewerkingsmachines, onderdelen voor straalmotoren, apparatuur voor chemische processen, nucleaire reactoren, raketonderdelen
Germanium Halfgeleidermateriaal, glasvezel- en infraroodsystemen, zonne-energietoepassingen
Indium Lcd-schermen voor tv's, ledlampen, zonnecellen

Bron: VanEck.

Belangrijke documenten en links

Belangrijkste risicofactoren Rare Earth ETF

Icon

Rare Earth ETF is onderhevig aan risico van beleggingen in natuurlijke hulpbronnen en in bedrijven binnen de sector natuurlijke hulpbronnen, waaronder bedrijven die actief zijn op het gebied van landbouw en alternatieve hulpbronnen (zoals water en alternatieve energie), basis- en industriële metalen, energie, bosbouwproducten en edelmetalen, zijn sterk afhankelijk van vraag, aanbod en prijzen. Deze beleggingen kunnen aanzienlijke nadelige impact ondervinden van factoren zoals internationale politieke en economische ontwikkelingen, embargo's, instelling van handelstarieven, inflatie, weersomstandigheden, natuurrampen, veeziekten, exploratiebeperkingen, veelvuldige fluctuaties in vraag en aanbod en diverse andere gebeurtenissen en ontwikkelingen.

Icon

Beleggingen in opkomende markten zijn onderhevig aan specifieke risico's en de effecten zijn doorgaans minder liquide en minder efficiënt. Bovendien kunnen de effectenmarkten minder goed gereguleerd zijn. Specifieke risico's kunnen hoger zijn ten gevolge van wisselkoersschommelingen en deviezencontroles, beperkingen ten aanzien van repatriëring van fondsen of andere assets, overheidsingrijpen, hogere inflatie, en sociale, economische en politieke onzekerheden.

Icon

Effecten van kleinere bedrijven kunnen volatieler en minder liquide zijn dan die van grotere bedrijven. Kleinere bedrijven kunnen, in vergelijking met grotere bedrijven, minder lang actief zijn, over minder financieringsmiddelen beschikken, een minder goede concurrentiepositie hebben, een minder gediversifieerd productaanbod bieden, in grotere mate onderhevig zijn aan marktdruk en een kleinere markt hebben voor hun effecten.

Ontdek meer ETFs

Meer ETFs

Neem contact met ons op voor meer informatie: