nl nl false false

Space ETF

Beleg in de nieuwe ruimterace

Door nieuwe technologiën is ruimtevaart veel toegankelijker geworden. De Space ETF van VanEck maakt het mogelijk te beleggen in innovatieve bedrijven die de apparatuur van de toekomst ontwikkelen, gevestigde bedrijven uitdagen en het commerciële ruimtetijdperk vormgeven.

VanEck Space Innovators UCITS ETF

  • Beleg in het nieuwe, commerciële ruimtetijdperk
  • Via Space ETF deelnemen in de ruimtevaartrevolutie
  • Blootstelling aan de 25 grootste en meest liquide ruimtevaartbedrijven
  • Duurzaamheidsfilter
JEDI

ETF

ETF

Basisticker: JEDI
ISIN: IE000YU9K6K2copy-icon
TER: 0.55%
AUM: $8,0 Mln (per 15-07-2024)
SFDR classificatie: Artikel 8

Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten
1
2
3
4
5
6
7

Risico: U kunt geld verliezen tot uw volledige inleg vanwege opkomende markten- en sectorconcentratierisico, zoals beschreven in de belangrijkste risicofactoren, de EDI en het prospectus.

Waarom de raketwetenschap beleggers aantrekt

Nu raketten herbruikbaar worden en satellieten kleiner zijn, is er meer en meer interesse van beleggers in de ruimtevaartsector. Dit in een tijdperk waarin de vraag naar op satellieten gebaseerde internetdata sterk toeneemt, nieuwe toepassingen zoals ruimtevaarttoerisme opkomen en overheden de ruimte graag verder willen verkennen. Er stroomt veel venture capital toe. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat in de loop van de tijd zulke bedrijven naar de beurs gebracht worden, waardoor ze ook toegankelijk worden voor de VanEck Space ETF. 

SpaceX pioniert met herbruikbare raketten, maar ook andere concurrenten verschijnen op de markt. De SpaceX Falcon 9 heeft de kosten van een satellietlancering met een derde verlaagd naar $ 5000 per kilo.2Met de nieuwe megaraket Starship kan dit volgens voorspellingen nog verder verlaagd worden naar $ 1000 of zelfs $ 500. Let op: SpaceX is nog niet beursgenoteerd, waardoor de VanEck Space ETF nog niet erin kan beleggen. 


2FT.com. SpaceX: Hoe de nieuwe raket van Elon Musk de race naar de ruimte kan transformeren. 12 oktober 2021.

Commerciële ondernemingen halen recordhoge financieringen binnen. De totale durfkapitaalbeleggingen zijn in de 12 maanden voorafgaand aan eind maart 2021 met 95% gestegen tot 8,7 miljard dollar, zo blijkt uit de Seraphim SpaceTech Index, een driemaandelijkse tracker van financieringstransacties in de sector.

Alhoewel er veel commerciële ruimtevaartbedrijven zijn gevestigd in de VS zijn er minstens 160 Chinese, commerciële ruimtevaartorganisaties. Hun satellieten verzenden niet alleen telecommunicatie, maar voegen ook bandbreedte toe aan het internet en monitoren de CO2-uitstoot. Via onze Space ETF kunt u ook in Chinese bedrijven beleggen 

De interesse vanuit de publieke sector in de ruimte neemt toe door bijvoorbeeld de oprichting van de US Space Command in 20193. Dit leidt tot nieuwe commerciële kansen.


3 Het ministerie van Defensie richt de US Space Command op. 29 augustus 2019.

Space ETF belegt in de nieuwe ruimterace

Nu de kosten van satellietlanceerinstallaties en satellieten snel dalen, wordt er door Morgan Stanley Research geschat dat de ruimte in 2040 een sector met een waarde van $ 1 biljoen kan worden. Dat is drie keer zoveel als de $ 350 miljard van nu (zie grafiek).1

De wereldwijde ruimte-economie ($t)

1 Bron: Haver Analytics Forecast.

Space ETF dekt verschillende sectoren van het commerciële ruimtetijdperk

De VanEck Space ETF richt zich onder andere op de volgende vijf gebieden. Met een ESG-filter (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur) vermijdt de ETF o.m. bedrijven die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens.

Belangrijke documenten en links

Belangrijkste risicofactoren van Space ETF

Icon

Doordat de Space ETF geheel of gedeeltelijk is belegd in effecten die zijn uitgegeven in buitenlandse valuta's, kunnen de blootstelling van het fonds aan buitenlandse valuta's en waardeschommelingen ten opzichte van de basisvaluta leiden tot lagere fondsrendementen. Bepaalde buitenlandse valuta's kunnen onderhevig zijn aan grote waardeschommelingen.

Icon

Beleggingen in opkomende markten zijn onderhevig aan specifieke risico's en de effecten zijn doorgaans minder liquide en minder efficiënt. Bovendien kunnen de effectenmarkten minder goed gereguleerd zijn. Specifieke risico's van de Space ETF kunnen hoger zijn ten gevolge van wisselkoersschommelingen en deviezencontroles, beperkingen ten aanzien van repatriëring van fondsen of andere assets, overheidsingrijpen, hogere inflatie, en sociale, economische en politieke onzekerheden.

Icon

De beleggingen van de Space ETF kunnen geconcentreerd zijn in een of meer specifieke sectoren of subsectoren. Economische, politieke of andere omstandigheden die een negatief effect hebben op deze sectoren of subsectoren, kunnen een nadeliger effect op de fondsrendementen hebben dan wanneer de fondsbeleggingen zouden zijn gespreid over een breder scala aan sectoren of subsectoren.

Neem contact met ons op voor meer informatie: