Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TAT
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Fondsbeschrijving

Bescherm uw portefeuille tegen onvoorziene risico's. Onze ETF volgt 15 staatsobligaties van investment grade met relatief korte looptijden voor een verdere beperking van de volatiliteit.

 • Gerichte blootstelling aan staatsobligaties in euro met een rating van AA of hoger
 • Resterende looptijden van een tot vijf jaar
 • Maximumweging van 30% per landOnderliggende index

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IES11TR)

Details over het fonds
 

 • Fondsticker

  TAT
 • Beheermaatschappij

  VanEck Asset Management B.V.
 • Bewaarder

  State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
 • Vestigingsland

  Nederland
 • Indexticker

  IBXXS15T
 • Indexaanbieder

  IHS Markit
 • Herwegingsfrequentie

  Elk kwartaal
 • Introductiedatum2

  26 nov 2012
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 03 feb 2023

 • IW1

  18,50
 • Uitstaande aandelen

  3.231.000
 • Aantal posities

  15
 • Basisvaluta

  EUR
 • Belegd vermogen

  €59,8M
 • Productstructuur

  Fysiek (volledige replicatie)
 • Bestemming opbrengsten

  Uitkerend
 • Uitkeringsfrequentie

  Elk kwartaal
 • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

  0,15%
 • SFDR Classificatie

  Artikel 6
 • Factsheet
 • VanEck Product List
 • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_2.jpg

Kerngetallen3
per 03 feb 2023

 • Yield-to-worst

  2,28%
 • Yield-to-maturity

  2,28%
 • Effectieve duration (jaren)

  3,59
 • Looptijd (jaren)

  3,73
 • Aangepaste looptijd (jaren)

  3,58
 • Coupon

  1,20%
3Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 03 feb 2023

London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TAGB
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ5ZJ07
Bloomberg TAGB LN
Reuters (RIC) TAGB.L
Valor 20070610
Indicatieve IW Bloomberg ITAT
Indicatieve IW Reuters ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 16,58
Dagbeweging 0,05
Volume 0
30-daags volume 4
VWAP Volume 0

IW per 03 feb 2023

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TAT EUR €18,50 €-0,07 / -0,37% +1,34%
0,15

Rendementsgeschiedenis* (%)

  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF 0,87 -0,90 0,87 -8,28 -3,64 -2,07 -0,68 -0,74
IBXXS15T (Index) 0,92 -0,86 0,92 -8,16 -3,50 -1,93 -0,54 -0,59
Rendementsverschil (ETF – Index) -0,05 -0,04 -0,05 -0,12 -0,14 -0,14 -0,14 -0,15
  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF -2,02 -1,87 -9,68 -9,68 -3,83 -2,36 -0,86 -0,83
IBXXS15T (Index) -2,05 -1,88 -9,60 -9,60 -3,70 -2,23 -0,73 -0,69
Rendementsverschil (ETF – Index) 0,03 0,01 -0,08 -0,08 -0,13 -0,13 -0,13 -0,14
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -0,03 -0,20 -0,11 -1,41 -9,68
IBXXS15T (Index) 0,11 -0,08 0,07 -1,29 -9,60

Market makers

Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 jan 2023 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 15
Swipe<br>to view <br> full data
Naam positie Coupon Looptijd
Samengestelde
rating
Land
Valuta
% van beheerd
vermogen
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT 2,750 25 okt 2027 NR Frankrijk EUR 10,5842
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT 0,750 25 mei 2028 AA Frankrijk EUR 10,1268
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT 0,500 25 mei 2026 AA Frankrijk EUR 9,2342
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND 0,500 15 feb 2026 AAA Duitsland EUR 9,0310
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND 0,500 15 aug 2027 AAA Duitsland EUR 8,5458
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND 0,000 15 aug 2026 AAA Duitsland EUR 8,5012
STAATSOBLIGATIE BELGIË 5,500 28 mrt 2028 AA- België EUR 6,8656
STAATSOBLIGATIE BELGIË 0,800 22 jun 2025 AA- België EUR 6,1766
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND 0,250 15 jul 2025 AAA Nederland EUR 5,3509
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND 0,500 15 jul 2026 AAA Nederland EUR 5,0418
Top 10 totaal (%) 79,4581
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 jan 2023

 • Land

  % van beheerd vermogen
 • Frankrijk

  29,95
 • Duitsland

  26,08
 • België

  17,59
 • Nederland

  15,34
 • Oostenrijk

  11,05
 • Overig/Cash

  0,00

Valutablootstelling (%)
per 30 nov 2022

 • Euro

  99,71
 • Overig/Cash

  0,29

Sectorwegingen (%) per 31 jan 2023

 • Sector

  % van beheerd vermogen
 • Overheid

  100,0
 • Overig/Cash

  0,0

Kredietkwaliteit (%) per 31 jan 2023

Samengesteld % van beheerd vermogen
Investment grade AAA 41,42
AA 51,71
Totaal investment grade -- 93,14

Looptijd (%) per 31 jan 2023

Gemiddelde looptijd: 3,74 jaar