Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TAT
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF bestaat uit 15 staatsobligaties met resterende looptijden tussen de een en vijf jaar.

 • Geen valutarisico voor beleggers in de eurozone, omdat obligaties in euro's zijn uitgegeven
 • Zeer hoge kredietkwaliteit: staatsobligaties met een kredietwaardigheidsbeoordeling van AA of hoger
 • Relatief laag renterisico: looptijd 1 - 5 jaar
 • Maximumweging van 30% per landOnderliggende index

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IES11TR)

Details over het fonds
 

 • Fondsticker

  TAT
 • Beheermaatschappij

  VanEck Asset Management B.V.
 • Bewaarder

  State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
 • Vestigingsland

  Nederland
 • Indexticker

  IBXXS15T
 • Indexaanbieder

  IHS Markit
 • Herwegingsfrequentie

  Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 26 nov 2021

 • IW1

  20,76
 • Uitstaande aandelen

  8.761.000
 • Aantal posities

  15
 • Basisvaluta

  EUR
 • Belegd vermogen

  €181,9M
 • Productstructuur

  Fysiek (volledige replicatie)
 • Bestemming opbrengsten

  Uitkerend
 • Uitkeringsfrequentie

  Elk kwartaal
 • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

  0,15%
 • SFDR Classificatie

  Artikel 6
 • Factsheet
 • ETF-productlijst
 • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_2.jpg

Kerngetallen3
per 26 nov 2021

 • Yield-to-worst

  -0,68%
 • Yield-to-maturity

  -0,68%
 • Effectieve duration (jaren)

  3,43
 • Looptijd (jaren)

  3,45
 • Aangepaste looptijd (jaren)

  3,43
 • Coupon

  1,16%
3Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 26 nov 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL B8S0TC2
Bloomberg TAT NA
Reuters (RIC) TAT.AS
Telekurs 20070610
Indicatieve IW Bloomberg ITAT
Indicatieve IW Reuters ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 20,76
Dagbeweging 0,05
Volume 8.917
30-daags volume 32.797
VWAP Volume 8.917
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL BYYYRY8
Bloomberg TAT BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 20070610
Indicatieve IW Bloomberg ITAT
Indicatieve IW Reuters ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 20,76
Dagbeweging 0,05
Volume 8.917
30-daags volume 32.797
VWAP Volume 8.917
London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker VAAA
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ5ZHV4
Bloomberg VAAA LN
Reuters (RIC) VAAA.L
Telekurs 20070610
Indicatieve IW Bloomberg ITAT
Indicatieve IW Reuters ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelsvaluta USD
Laatste koers 23,49
Dagbeweging 0,26
Volume 0
30-daags volume 258
VWAP Volume 2.500
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TAGB
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ5ZJ07
Bloomberg TAGB LN
Reuters (RIC) TAGB.L
Telekurs 20070610
Indicatieve IW Bloomberg ITAT
Indicatieve IW Reuters ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 17,63
Dagbeweging 0,19
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 0
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker VIGB
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ06CX9
Bloomberg VIGB GY
Reuters (RIC) VIGB.DE
Telekurs 20070610
Indicatieve IW Bloomberg ITAT
Indicatieve IW Reuters ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 20,76
Dagbeweging 0,04
Volume 30
30-daags volume 93
VWAP Volume 30
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker VAAA
ISIN NL0010273801
SEDOL BJLT2H9
Bloomberg VAAA SE
Reuters (RIC) VAAA.S
Telekurs 20070610
Indicatieve IW Bloomberg ITAT
Indicatieve IW Reuters ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 21,74
Dagbeweging -0,01
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL B8S0TC2
Bloomberg TAT IM
Reuters (RIC) TAT.MI
Telekurs 20070610
Indicatieve IW Bloomberg ITAT
Indicatieve IW Reuters ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 20,75
Dagbeweging 0,04
Volume 0
30-daags volume 4
VWAP Volume 0

IW per 26 nov 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TAT EUR €20,76 €0,04 / +0,21% -0,70%
0,15

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 okt 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -0,62 -1,29 -1,50 -1,82 -0,57 -0,49 -- 0,19
IBXXS15T (Index) -0,61 -1,25 -1,38 -1,69 -0,42 -0,36 -- --
Rendementsverschil (IW - Index) -0,01 -0,04 -0,12 -0,13 -0,15 -0,13 -- --
Einde kwartaal per 30 sep 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -0,39 -0,15 -0,88 -0,95 -0,27 -0,47 -- 0,26
IBXXS15T (Index) -0,39 -0,12 -0,78 -0,82 -0,13 -0,33 -- --
Rendementsverschil (IW - Index) 0,00 -0,03 -0,10 -0,13 -0,14 -0,14 -- --

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 okt 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 15
Naam positie
Coupon
Looptijd
Samengestelde
rating
Land  
Valuta
% van beheerd
vermogen
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
4,250
25 okt 2023
AA
Frankrijk
EUR
10,2291
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
1,750
25 mei 2023
AA
Frankrijk
EUR
10,1364
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
0,000
25 mrt 2025
AA
Frankrijk
EUR
9,3834
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
0,500
15 feb 2026
AAA
Duitsland
EUR
8,9872
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
0,250
15 feb 2027
AAA
Duitsland
EUR
8,9042
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
0,000
15 aug 2026
AAA
Duitsland
EUR
8,4856
STAATSOBLIGATIE BELGIË
0,800
22 jun 2025
AA-
België
EUR
6,3000
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND
0,500
15 jul 2026
AAA
Nederland
EUR
5,5779
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND
1,750
15 jul 2023
AAA
Nederland
EUR
5,2005
STAATSOBLIGATIES NEDERLAND
0,250
15 jul 2025
AAA
Nederland
EUR
5,1915
Top 10 totaal (%) 78,40
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 okt 2021

 • Land

  % van beheerd vermogen
 • Frankrijk

  29,99
 • Duitsland

  27,36
 • België

  16,34
 • Nederland

  15,40
 • Oostenrijk

  10,90
 • Overig/Cash

  0,02

Valutablootstelling (%)
per 31 okt 2021

 • Euro

  99,98
 • Overig/Cash

  0,02

Kredietkwaliteit (%) per 31 okt 2021

Samengesteld % van beheerd vermogen
Investment grade AAA 42,35
AA 57,10
Totaal investment grade -- 99,45

Looptijd (%) per 31 okt 2021

 Gemiddelde looptijd: 3,51 Jaren