Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TCBT
VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Fondsbeschrijving

Interessante rendementen uit obligaties in een wereld van ultralage rentes. Onze ETF volgt de index die de 40 grootste en meest liquide investment grade euro bedrijfsobligaties selecteert. Het selectieproces omvat ESG (milieu, maatschappij en bestuur) criteria.

 • Gediversifieerde blootstelling aan zeer liquide investment grade euro bedrijfsobligaties en een minimale uitgifteomvang van EUR 750 miljoen
 • Directe toegang tot bedrijfsobligaties uit verschillende sectoren (industrie, nutsbedrijven, financiële instellingen, enz.) en landen
 • Hogere wegingen voor emittenten met hogere ESG-scores, terwijl de wegingen voor emittenten met lagere ESG-scores worden verlaagd.

Risicofactoren: kredietrisico, liquiditeitsrisico, renterisico

Voor meer informatie over het Fonds en zijn Index, zie de Index Transition Communication op de Documentenpagina van het Fonds of de Indexbeschrijving op de Indexpagina.


Onderliggende index

iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index (IBXXELTR)

Details over het fonds
 

 • Fondsticker

  TCBT
 • Beheermaatschappij

  VanEck Asset Management B.V.
 • Bewaarder

  State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
 • Vestigingsland

  Nederland
 • Indexticker

  IBXXELTR
 • Indexaanbieder

  IHS Markit
 • Herwegingsfrequentie

  Elk kwartaal
 • Introductiedatum2

  14 apr 2011
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 26 mei 2023

 • IW1

  16,05
 • Uitstaande aandelen

  2.128.390
 • Aantal posities

  40
 • Basisvaluta

  EUR
 • Belegd vermogen

  €34,2M
 • Productstructuur

  Fysiek (volledige replicatie)
 • Bestemming opbrengsten

  Uitkerend
 • Uitkeringsfrequentie

  Elk kwartaal
 • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

  0,15%
 • SFDR CLASSIFICATIE

  Artikel 8
 • Factsheet
 • VanEck Product List
 • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_2.jpg

Kerngetallen3
per 26 mei 2023

 • Yield-to-worst

  3,96%
 • Yield-to-maturity

  3,99%
 • Effectieve duration (jaren)

  5,29
 • Looptijd (jaren)

  6,23
 • Aangepaste looptijd (jaren)

  5,42
 • Coupon

  1,82%
3Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 26 mei 2023

London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TCGB
ISIN NL0009690247
SEDOL BGPK158
Bloomberg TCGB LN
Reuters (RIC) TCGB.L
Valor 12741363
Indicatieve IW Bloomberg ITCBT
Indicatieve IW Reuters ITCBTINAV.PA
WKN NL A1T84M
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 13,97
Dagbeweging -0,03
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 0

IW per 26 mei 2023

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TCBT EUR €16,05 €-0,03 / -0,18% --
0,15

Rendementsgeschiedenis* (%)

  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF 0,73 0,84 2,84 -4,51 -2,94 -0,99 0,55 1,63
IBXXELTR (Index) 0,76 0,81 2,89 -4,62 -2,86 -0,92 0,64 1,84
Rendementsverschil (ETF – Index) -0,03 0,03 -0,05 0,11 -0,08 -0,07 -0,09 -0,21
  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF 2,03 2,10 2,10 -7,92 -1,72 -1,13 0,59 1,58
IBXXELTR (Index) 1,96 2,12 2,12 -8,01 -1,63 -1,06 0,70 1,78
Rendementsverschil (ETF – Index) 0,07 -0,02 -0,02 0,09 -0,09 -0,07 -0,11 -0,20
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -1,12 6,90 2,36 -1,47 -13,77
IBXXELTR (Index) -1,00 7,06 2,44 -1,32 -13,86

Market makers

Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 30 apr 2023 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 40
Swipe<br>to view <br> full data
Naam positie Coupon Looptijd
Samengestelde
rating
Land
Valuta
% van beheerd
vermogen
DH EUROPE FINANCE II SARL 0,750 18 sep 2031 BBB+ Verenigde Staten EUR 4,7759
NOVARTIS FINANCE SA 0,000 23 sep 2028 A+ Zwitserland EUR 4,1862
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0,800 18 okt 2030 BBB+ Nederland EUR 4,0560
JPMORGAN CHASE & CO 1,963 23 mrt 2030 A Verenigde Staten EUR 3,8630
CREDIT SUISSE GROUP AG 7,750 01 mrt 2029 BBB- Zwitserland EUR 3,8562
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 2,625 07 apr 2025 A- Nederland EUR 3,3317
COMCAST CORP 0,750 20 feb 2032 A- Verenigde Staten EUR 3,2650
AT&T INC 1,600 19 mei 2028 BBB Verenigde Staten EUR 3,2082
EXXON MOBIL CORP 0,142 26 jun 2024 AA- Verenigde Staten EUR 3,1407
CDP FINANCIAL INC 1,125 06 apr 2027 AAA Canada EUR 3,1111
Top 10 totaal (%) 36,7940
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 30 apr 2023

 • Land

  % van beheerd vermogen
 • Verenigde Staten

  32,11
 • Duitsland

  19,77
 • Nederland

  11,23
 • Zwitserland

  9,77
 • Canada

  8,92
 • Verenigd Koninkrijk

  7,48
 • België

  2,90
 • Italië

  2,44
 • Frankrijk

  1,67
 • Oostenrijk

  1,63
 • Overig/Cash

  2,09

Valutablootstelling (%)
per 30 apr 2023

 • Euro

  99,19
 • Overig/Cash

  0,81

Sectorwegingen (%) per 30 apr 2023

 • Sector

  % van beheerd vermogen
 • Financiële dienstverlening

  43,8
 • Gezondheidszorg

  12,2
 • Technologie

  10,7
 • Industrie

  10,5
 • Consumer Cyclicals

  9,1
 • Energie

  4,8
 • Consumer Non-Cyclicals

  4,6
 • Nutsbedrijven

  3,7
 • Overig/Cash

  0,8

Kredietkwaliteit (%) per 30 apr 2023

Samengesteld % van beheerd vermogen
Investment grade AAA 3,11
AA 11,56
A 38,82
BBB 45,70
Totaal investment grade -- 99,19

Looptijd (%) per 30 apr 2023

Gemiddelde looptijd: 6,34 jaar