Het woord TER betekent Lopende kosten (Total Expense Ratio) en vertegenwoordigt de kosten die beleggers moeten maken om in een bepaalde ETF te beleggen. De TER wordt uitgedrukt als een percentage en heeft betrekking op een periode gelijk aan één jaar.
Total expense ratio.svg

Wat houdt de TER in?

De ETF expense ratio dekt alle kosten die aan een ETF zijn verbonden. Dit kunnen doorgaans beheerkosten, juridische kosten en accountantskosten zijn, en nog veel meer. Het wordt dus gezien als een allesomvattende vergoeding die alle kosten omvat die door de emittent van het fonds worden gemaakt.

Hoe wordt de TER afgetrokken?

De TER wordt dagelijks in mindering gebracht op het vermogen van het fonds. Het is belangrijk om te benadrukken dat de TER niet wordt toegepast op de initiële waarde van uw belegging, maar eerder op de marktwaarde ervan.

Actieve versus passieve ETF's TER

Beleggers moeten er rekening mee houden dat actieve ETF's gemiddeld hogere TER's vertonen. Dit komt vooral doordat er bij actieve ETF’s doorgaans een team van mensen betrokken is die actieve beleggingsbeslissingen nemen.