Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TGBT
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Fondsbeschrijving

Veiligheid gaat boven alles. Spreid daarom uw risico en beleg in overheden. Deze ETF volgt 25 van de meest liquide staatsobligaties in de eurozone.

 • Gerichte blootstelling aan staatsobligaties in euro
 • Resterende looptijden van een tot tien jaar
 • Maximumweging voor één uitgever van 20%Onderliggende index

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Details over het fonds
 

 • Fondsticker

  TGBT
 • Beheermaatschappij

  VanEck Asset Management B.V.
 • Bewaarder

  State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
 • Vestigingsland

  Nederland
 • Indexticker

  IES11TR
 • Indexaanbieder

  IHS Markit
 • Herwegingsfrequentie

  Elk kwartaal
 • Introductiedatum2

  14 apr 2011
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 29 mrt 2023

 • IW1

  11,90
 • Uitstaande aandelen

  1.986.537
 • Aantal posities

  25
 • Basisvaluta

  EUR
 • Belegd vermogen

  €23,6M
 • Productstructuur

  Fysiek (volledige replicatie)
 • Bestemming opbrengsten

  Uitkerend
 • Uitkeringsfrequentie

  Elk kwartaal
 • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

  0,15%
 • SFDR Classificatie

  Artikel 6
 • Factsheet
 • VanEck Product List
 • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_3.jpg

Kerngetallen3
per 29 mrt 2023

 • Yield-to-worst

  2,84%
 • Yield-to-maturity

  2,84%
 • Effectieve duration (jaren)

  7,01
 • Looptijd (jaren)

  7,25
 • Aangepaste looptijd (jaren)

  7,00
 • Coupon

  0,50%
3Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 29 mrt 2023

London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TGBG
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZJ18
Bloomberg TGBG LN
Reuters (RIC) TGBG.L
Valor 12744178
Indicatieve IW Bloomberg ITGBT
Indicatieve IW Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 10,46
Dagbeweging 0
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 1

IW per 29 mrt 2023

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TGBT EUR €11,90 €0,00 / -0,04% +2,85%
0,15

Rendementsgeschiedenis* (%)

  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF -2,30 -4,20 0,14 -15,61 -6,94 -2,49 0,47 1,71
IES11TR (Index) -2,32 -4,20 0,17 -15,54 -6,84 -2,38 0,60 1,75
Rendementsverschil (ETF – Index) 0,02 0,00 -0,03 -0,07 -0,10 -0,11 -0,13 -0,04
  1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF -4,33 -2,12 -18,32 -18,32 -6,34 -2,68 0,46 1,72
IES11TR (Index) -4,36 -2,12 -18,26 -18,26 -6,23 -2,57 0,58 1,76
Rendementsverschil (ETF – Index) 0,03 0,00 -0,06 -0,06 -0,11 -0,11 -0,12 -0,04
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF 1,03 5,14 3,51 -2,81 -18,32
IES11TR (Index) 1,17 5,24 3,66 -2,67 -18,26

Market makers

Partijen in Nederland die de geregistreerde ETFs noteren die door VanEck Asset Management B.V. worden beheerd, behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers en authorised participants . Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurzen. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 28 feb 2023 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 25
Swipe<br>to view <br> full data
Naam positie Coupon Looptijd
Samengestelde
rating
Land
Valuta
% van beheerd
vermogen
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT 0,500 25 mei 2029 AA Frankrijk EUR 5,4894
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND 0,000 15 aug 2030 AAA Duitsland EUR 5,4875
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT 0,000 25 mrt 2025 AA Frankrijk EUR 5,4744
SPAANSE STAATSOBLIGATIES 0,500 30 apr 2030 NR Spanje EUR 5,0209
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT 0,000 25 nov 2030 AA Frankrijk EUR 4,9241
SPAANSE STAATSOBLIGATIES 1,250 31 okt 2030 BBB+ Spanje EUR 4,9169
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3,000 01 aug 2029 BBB- Italië EUR 4,8959
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND 0,000 15 aug 2029 AAA Duitsland EUR 4,8414
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND 0,000 15 aug 2031 NR Duitsland EUR 4,7759
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND 0,000 15 feb 2032 NR Duitsland EUR 4,7226
Top 10 totaal (%) 50,5490
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 28 feb 2023

 • Land

  % van beheerd vermogen
 • Frankrijk

  19,97
 • Duitsland

  19,83
 • Spanje

  18,09
 • Italië

  18,06
 • Nederland

  11,03
 • België

  7,83
 • Oostenrijk

  4,98
 • Overig/Cash

  0,22

Valutablootstelling (%)
per 28 feb 2023

 • Euro

  99,78
 • Overig/Cash

  0,22

Sectorwegingen (%) per 28 feb 2023

 • Sector

  % van beheerd vermogen
 • Overheid

  99,8
 • Overig/Cash

  0,2

Kredietkwaliteit (%) per 28 feb 2023

Samengesteld % van beheerd vermogen
Investment grade AAA 28,33
AA 32,78
BBB 31,96
Totaal investment grade -- 93,07

Looptijd (%) per 28 feb 2023

Gemiddelde looptijd: 7,32 jaar