Meld u aan om
onze nieuwste inzichten te ontvangen.

TGBT
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Fondsbeschrijving

De VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF bestaat uit de 25 meest liquide staatsobligaties in de eurozone met looptijden van één tot tien jaar.

 • Geen valutarisico voor beleggers in de eurozone, omdat obligaties in euro's zijn uitgegeven
 • Combinatie van staatsobligaties met allerhoogste kredietbeoordeling en obligaties met hogere yields, maar tevens lagere kredietbeoordeling
 • Maximumweging voor één uitgever van 20% of vier obligatiesOnderliggende index

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Details over het fonds
 

 • Fondsticker

  TGBT
 • Beheermaatschappij

  VanEck Asset Management B.V.
 • Bewaarder

  State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
 • Vestigingsland

  Nederland
 • Aantal posities

  25
 • Indexticker

  IES11TR
 • Indexaanbieder

  IHS Markit
 • Herwegingsfrequentie

  Elk kwartaal
1De 'intrinsieke waarde' (IW) van alle ETFs wordt aan het eind van elke handelsdag bepaald en vertegenwoordigt de waarde van één aandeel van het fonds. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan activa en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande aandelen. De IW is niet per se hetzelfde als de intraday handelswaarde van de ETF. Beleggers mogen niet verwachten dat zij ETF-aandelen tegen de IW kunnen kopen of verkopen.

2De datum waarop het fonds werd geïntroduceerd voordat het aan de beurs werd genoteerd.

 
per 17 sep 2021

 • IW1

  14,52
 • Uitstaande aandelen

  2.646.537
 • Aantal posities

  25
 • Basisvaluta

  EUR
 • Belegd vermogen

  €38,4M
 • Productstructuur

  Fysiek (volledige replicatie)
 • Bestemming opbrengsten

  Uitkerend
 • Uitkeringsfrequentie

  Elk kwartaal
 • Jaarlijkse lopende kosten (TER)

  0,15%
 • SFDR Classificatie

  Artikel 6
 • Factsheet
 • ETF-productlijst
 • Fund Holiday Calendar
afm_dutch_risicoscore_3.jpg

Kerngetallen3
per 17 sep 2021

 • Yield-to-worst

  -0,10%
 • Yield-to-maturity

  -0,10%
 • Effectieve duration (jaren)

  7,53
 • Looptijd (jaren)

  7,72
 • Aangepaste looptijd (jaren)

  7,52
 • Coupon

  0,71%
3Dit zijn gemiddelde cijfers. 'Yield to worst' meet op elke mogelijke calldatum de laagste waarde: hetzij de yield to maturity, hetzij de 'yield to call date'. Yield to maturity is het rendement op jaarbasis op een obligatie die tot het eind van de looptijd wordt aangehouden. Effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde renteverandering. Deze looptijdmaatstaf is geschikt voor obligaties met ingebedde opties. Modified duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie en geeft de koerswijziging aan van een obligatie bij een bepaalde verandering in de yield. Duration to worst is een maatstaf voor de looptijd van een obligatie op basis van de eerstvolgende calldatum of van het einde van de looptijd wanneer die eerder is. In deze maatstaf wordt geen rekening gehouden met fluctuaties in toekomstige kasstromen ten gevolge van ingebedde opties. Spread duration is een maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie voor een verandering van 100 basispunten in de bijbehorende voor opties gecorrigeerde spread. Wanneer de rente op een Amerikaanse staatsobligatie in de voor opties gecorrigeerde spread toeneemt, neemt ook het percentage van de voor opties gecorrigeerde spread toe. Looptijd is de periode dat een financieel instrument blijft uitstaan. Dit instrument houdt dan op te bestaan en de hoofdsom wordt terugbetaald. 'Coupon' wordt gemeten door de coupon van elke obligatie een weging te geven op basis van zijn relatieve omvang in de portefeuille. Coupons zijn vaste percentages die op jaarbasis worden uitgekeerd op een vastrentend effect. De gemiddelden zijn marktgewogen. De coupon en de 'yield to worst' zijn geen maatstaf voor de rendementen van het fonds. In deze statistieken wordt geen rekening gehouden met kosten en vergoedingen die zijn verbonden aan beleggingen in het fonds.

Handelsinformatie per 17 sep 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Beurs Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT NA
Reuters (RIC) TGBT.AS
Telekurs 12744178
Indicatieve IW Bloomberg ITGBT
Indicatieve IW Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 14,52
Dagbeweging -0,02
Volume 812
30-daags volume 4.385
VWAP Volume 812
Euronext
Brussels
EUR
Beurs Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BYYYS23
Bloomberg TGBT BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12744178
Indicatieve IW Bloomberg ITGBT
Indicatieve IW Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 14,52
Dagbeweging -0,02
Volume 812
30-daags volume 4.385
VWAP Volume 812
London
Stock Exchange
USD
Beurs Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZHW5
Bloomberg TGBT LN
Reuters (RIC) TGBT.L
Telekurs 12744178
Indicatieve IW Bloomberg ITGBT
Indicatieve IW Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelsvaluta USD
Laatste koers 17,04
Dagbeweging -0,05
Volume 0
30-daags volume 23
VWAP Volume 0
London
Stock Exchange
GBP
Beurs Ticker TGBG
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZJ18
Bloomberg TGBG LN
Reuters (RIC) TGBG.L
Telekurs 12744178
Indicatieve IW Bloomberg ITGBT
Indicatieve IW Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelsvaluta GBP
Laatste koers 12,39
Dagbeweging -0,02
Volume 0
30-daags volume 263
VWAP Volume 0
Deutsche
Börse
EUR
Beurs Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ06CV7
Bloomberg TGBT GY
Reuters (RIC) TGBT.DE
Telekurs 12744178
Indicatieve IW Bloomberg ITGBT
Indicatieve IW Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 14,52
Dagbeweging -0,02
Volume 4.340
30-daags volume 1.971
VWAP Volume 4.340
SIX
Swiss Exchange
CHF
Beurs Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BJLT235
Bloomberg TGBT SE
Reuters (RIC) TGBT.S
Telekurs 12744178
Indicatieve IW Bloomberg ITGBT
Indicatieve IW Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelsvaluta CHF
Laatste koers 15,82
Dagbeweging 0,00
Volume 0
30-daags volume --
VWAP Volume 0
Borsa
Italiana
EUR
Beurs Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT IM
Reuters (RIC) TGBT.MI
Telekurs 12744178
Indicatieve IW Bloomberg ITGBT
Indicatieve IW Reuters ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelsvaluta EUR
Laatste koers 14,51
Dagbeweging -0,03
Volume 0
30-daags volume 7
VWAP Volume 0

IW per 17 sep 2021

Basis-
valuta
IW Dagelijkse
IW-
verandering
YTD-
verandering
IW
IW/koers-
geschiedenis
Jaarlijkse lopende kosten
(TER)
TGBT EUR €14,52 €-0,02 / -0,17% -1,35%
0,15

Rendementsgeschiedenis* (%)

Einde maand per 31 aug 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) -0,51 1,38 -0,90 1,16 2,97 1,46 3,77 4,15
IES11TR (Index) -0,49 1,41 -0,80 1,31 3,10 1,58 3,80 4,18
Rendementsverschil (IW - Index) -0,02 -0,03 -0,10 -0,15 -0,13 -0,12 -0,03 -0,03
Einde kwartaal per 30 jun 2021 1 mnd* 3 mnd* YTD* 1 jr 3 jr 5 jr 10 jr Introductie ETF
ETF (IW) 0,39 -0,49 -1,86 0,20 2,42 1,34 4,05 4,12
IES11TR (Index) 0,40 -0,45 -1,79 0,33 2,54 1,47 4,06 4,14
Rendementsverschil (IW - Index) -0,01 -0,04 -0,07 -0,13 -0,12 -0,13 -0,01 -0,02

Market makers

Partijen die genoteerd zijn in de in Nederland geregistreerde ETFs, beheerd door VanEck Asset Management B.V., behoren tot de eerdergenoemde lijst van market makers. Deze lijst is echter niet in alle gevallen volledig van toepassing op de relevante ETF en/of relevante effectenbeurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.

Top 10 posities (%) per 31 aug 2021 Alle posities weergeven »

Totaal aantal posities: 25
Naam positie
Coupon
Looptijd
Samengestelde
rating
Land  
Valuta
% van beheerd
vermogen
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
0,000
15 Aug 2030
AAA
Duitsland
EUR
5,5303
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
0,750
25 May 2028
AA
Frankrijk
EUR
5,2596
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
0,750
25 Nov 2028
NR
Frankrijk
EUR
4,9841
SPAANSE STAATSOBLIGATIES
1,250
31 Oct 2030
A
Spanje
EUR
4,9597
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
0,250
15 Feb 2029
AAA
Duitsland
EUR
4,9478
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
0,500
25 May 2029
AA
Frankrijk
EUR
4,8781
STAATSOBLIGATIE FRANKRIJK OAT
0,000
25 Nov 2030
AA
Frankrijk
EUR
4,8365
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
0,250
15 Aug 2028
NR
Duitsland
EUR
4,7419
SPAANSE STAATSOBLIGATIES
1,400
30 Apr 2028
A
Spanje
EUR
4,7291
STAATSOBLIGATIE DUITSLAND
0,000
15 Aug 2029
AAA
Duitsland
EUR
4,7228
Top 10 totaal (%) 49,59
Dit zijn geen aanbevelingen om effecten te kopen of te verkopen. Effecten en posities kunnen variëren. Als gevolg van bepaalde corporate actions kunnen de posities aandelen bevatten met een zeer geringe weging. Daarnaast kunnen er meer aandelen in portefeuille zijn genomen dan in de normale samenstelling. Tijdens de herweging worden deze aandelen normaal gesproken uit de index verwijderd.

Landenwegingen (%) per 31 aug 2021

 • Land

  % van beheerd vermogen
 • Frankrijk

  19,88
 • Duitsland

  19,85
 • Italië

  17,74
 • Spanje

  17,44
 • België

  11,23
 • Nederland

  11,21
 • Portugal

  2,54
 • Overig/Cash

  0,11

Valutablootstelling (%)
per 31 aug 2021

 • Euro

  99,89
 • Overig/Cash

  0,11

Kredietkwaliteit (%) per 31 aug 2021

Samengesteld % van beheerd vermogen
Investment grade AAA 26,18
AA 23,51
A 13,98
BBB 16,37
Totaal investment grade -- 80,04
Geen rating -- 19,74
Bron: Bloomberg. Rating is een eigen samenstelling op basis van ratings van verschillende ratingbureaus. Een obligatie moet door ten minste twee ratingbureaus zijn beoordeeld om een samengestelde rating te krijgen, anders wordt deze geclassificeerd als Geen rating.

Looptijd (%) per 31 aug 2021

 Gemiddelde looptijd: 7,76 Jaren