nl nl false false

Waterstof ETF

Beleggen in de energie van morgen

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan zetten overheden over de hele wereld zich in voor een CO₂-vrije toekomst. Hierbij wordt waterstof gezien als een deel van de oplossing: een schone energiebron voor de toekomst. U kunt beleggen in waterstofaandelen en profiteren van deze trend met onze Waterstof ETF, de VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF.

Hydrogen storage tank

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

  • Beleg met de waterstof ETF in een groeiende economische trend
  • Ondersteund door de Europese Commissie met de EU Strategy on Hydrogen
  • Deelnemen in het sterke groeipotentieel van de waterstof economie
  • Snel inspelen op ontwikkelingen in de waterstof economie door research van MarketVector
HDRO

ETF-details

ETF-details

Basisticker: HDRO
ISIN: IE00BMDH1538copy-icon
TER: 0.55%
AUM: $80,4 Mln (per 12-07-2024)
SFDR classificatie: Artikel 9

Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten
1
2
3
4
5
6
7

Risicofactoren: Aandelenmarktrisico, liquiditeitsrisico, risico wegens beperkte diversificatie, risico van beleggen in kleinere bedrijven, risico van investeren in de energiesector, valutarisico.

Waterstof ETF biedt toegang tot de energie van de toekomst

Waterstof wordt in toenemende mate gezien als de energiebron van de toekomst. Er zijn 680 grote projectvoorstellen ter waarde van $ 240 miljard ingediend, maar slechts ongeveer 10% ($ 22 miljard) heeft een definitieve beleggingsbeslissing bereikt. Europa is koploper wat betreft voorgestelde projecten (~30%), China ligt iets voor wat betreft de daadwerkelijke inzet van elektrolysers (200 MW), terwijl Japan en Zuid-Korea koploper zijn wat betreft brandstofcellen (meer dan de helft van de 11 GW wereldwijde productiecapaciteit).1

Waterstof kan worden geproduceerd uit water en draagt, indien geproduceerd met hernieuwbare energie, niet bij aan de atmosferische CO2. Bovendien maakt de hoge energiedichtheid waterstof geschikter dan elektrische batterijen voor het aandrijven van bijzonder zware voorwerpen zoals vliegtuigen en schepen.

Waterstof opwekking

De opslag van waterstof is nog een ander probleem dat portefeuillebedrijven van de Hydrogen ETF proberen op te lossen. Waterstof kan momenteel in zijn pure vorm als gas of vloeistof worden opgeslagen. De eerste optie vereist hogedruktanks, terwijl voor de laatste cryogene apparatuur nodig is om de temperatuur te verlagen tot onder het kookpunt van -252,8 graden Celsius. Beide methoden zijn behoorlijk complex en zijn meer geschikt voor grote opslagfaciliteiten dan voor gebruik in een transportvoertuig. Een andere optie is de chemische opslag van waterstof (adsorptie of absorptie door andere materialen). Het vinden van efficiëntere manieren om waterstof op te slaan is essentieel voor het uitbreiden van toepassingsgebieden.

Waterstof opslag

Vooruitkijkend naar 2050 - de datum waarop veel grote economieën CO₂-vrij willen zijn - voorspellen toonaangevende adviesbureaus dat waterstof een belangrijke rol zal spelen in een breed scala aan toepassingen. Enkele toepassingen: Bussen, schepen, stroombuffers, industriële verwarming, verwarming van gebouwen, staalproductie enz. Naarmate windturbines en zonnecellen algemener worden, zal er een goedkope hernieuwbare energiebron beschikbaar zijn om de elektrolysers aan te drijven die gebruikt worden om waterstof te produceren. Het gebruik van waterstof mogelijk maken brengt kosten met zich mee, aangezien het hele ecosysteem moet worden hervormd en er nieuwe tankstations moeten worden gebouwd. In veel ontwikkelde landen zal het geen probleem zijn om in deze transities te investeren, maar in lagelonenlanden zou het wel eens moeilijk kunnen zijn om deze kosten te dragen.

Toepassingen van waterstof

Waterstofeconomie heeft een sterk groeipotentieel

Onze waterstof ETF profiteert van toepassingen in verschillende sectoren

Er zijn inmiddels al heel wat innovatieve waterstofinitiatieven gerealiseerd of in ontwikkeling: neem er dan aan deel met VanEck's Hydrogen ETF.

Inmiddels worden er al vliegtuigen ontwikkeld die op waterstof vliegen. Airbus heeft verschillende concepten voor CO2-vrij vliegen ontwikkeld, met als doel om in 2035 met een commercieel vliegtuig te vliegen.3 Maar ook andere bedrijven en start-ups werken aan soortgelijke projecten. Zo maakte een vliegtuig met de bijnaam 'Lightning McClean', ontwikkeld door het bedrijf Universal Hydrogen, in maart 2023 zijn eerste vlucht op waterstof in plaats van fossiele brandstoffen.4


3 Bron: Airbus.

4 Bron: Euronews.

Alstom heeft een trein op waterstof ontwikkeld, die al in verschillende landen passagiers vervoert.5 De waterstoftrein biedt een aantrekkelijk alternatief voor treinen die op diesel rijden op lijnen die nog niet geëlektrificeerd zijn. De populariteit van deze vervoerswijze neemt elk jaar toe. Het Duitse transportbedrijf RMV heeft bijvoorbeeld de grootste vloot waterstoftreinen ter wereld besteld om Frankfurt met verschillende kleine steden eromheen te verbinden. Treinen die op waterstof rijden concurreren met gewone elektrische treinen omdat de elektrificatie van spoorwegen als optimaler kan worden beschouwd in vergelijking met de extra kosten voor de aanleg van waterstofinfrastructuur en de brandstofkosten.


5 Bron: Alstom.

Vrachtwagens zijn een van de belangrijkste middelen van goederentransport in de Europese Unie en nemen bijna een kwart van alle tonkilometers voor hun rekening.7. Er moet een milieuvriendelijkere oplossing worden gevonden en daarom wordt er in Europa gewerkt aan de productie van vrachtwagens op waterstof en de bouw van tankstations. Bedrijven als Nikola, Iveco en Volvo nemen hierin het voortouw. De toekomst zou wel eens sneller kunnen komen, want Volvo heeft in mei 2023 vrachtwagens op waterstof getest op de openbare weg. Het bedrijf verwacht dat de commerciële productie in de tweede helft van het decennium zal beginnen.8 De grootste uitdaging voor de vrachtwagens op waterstof zou eigenlijk kunnen komen van eTrucks, die ook door veel andere bedrijven worden ontwikkeld. Ze zouden gebruik kunnen maken van reeds bestaande oplaadinfrastructuur, wat een zeer belangrijke factor is voor de auto-industrie. Bovendien is de well-to-wheel-efficiëntie van moderne elektrische auto's tussen de 70 en 90 procent, terwijl waterstofcellen 25 tot 35 procent toelaten9, wat een aanzienlijk obstakel vormt.


7 Bron: Europese Commissie.

8 Bron: Volvo.

9 Bron: InsideEVs.

De staalindustrie is een van de sectoren met de grootste CO₂-uitstoot. De race om deze sector koolstofvrij te maken is in volle gang. Bedrijven als ArcelorMittal, SSAB en ThyssenKrupp zijn begonnen met het gebruik van waterstofgas om ijzererts te verkleinen.10 Een van de eerste fabrieken in Europa die deze technologie met waterstof in plaats van kolen implementeert, is naar verwachting de H2 Green Steel-fabriek in Noord-Zweden in 2025.11


10 Bron: Financial Times

11 Bron: H2 Green Steel

Waterstof is een potentieel alternatief geworden voor gebruik in huizen en biedt verschillende voordelen en uitdagingen om rekening mee te houden. Het kan worden gebruikt voor verwarming, koken en het van stroom voorzien van apparaten. Er zijn echter uitdagingen die overwonnen moeten worden. Waterstof heeft een lagere energiedichtheid dan aardgas, wat betekent dat er een grotere opslag- en distributie-infrastructuur nodig is. Bovendien is waterstof zeer ontvlambaar en moeten er specifieke veiligheidsmaatregelen worden geïmplementeerd in woonomgevingen. Investeringen in veiligheidstechnologie en -infrastructuur zullen van cruciaal belang zijn om een veilig gebruik van waterstof in huizen te waarborgen. Gezien deze uitdagingen en de mogelijke wijzigingen in de benodigde infrastructuur, is de toekomst van waterstof in onze huizen nog onzeker. Enkele van de bedrijven die deze mogelijkheid actief onderzoeken zijn SGN en National Green met het proefproject in Schotland.12


12 Bron: SGN.

Alstom Hydrogen train
Hydrogen Truck
Decarbonized steel
Housing

Beleggen in onze Waterstof ETF

Krijg toegang tot de innovatieve waterstofaandelenbedrijven die een cruciale bijdrage leveren aan de opbouw van de waterstofeconomie via de VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF. Deze ETF belegt wereldwijd in waterstofaandelen die ten minste 50% (25% voor bestaande posities) van hun omzet halen uit waterstofprojecten of die deze potentie hebben. De ETF belegt ook in belangrijke spelers in het waterstofecosysteem, waaronder gas- en brandstofcelfabrikanten. De waterstofindex waarop de ETF is gebaseerd wordt elk kwartaal herzien, zodat u kunt profiteren van nieuwe waterstofaandelen die hun intrede doen in de dynamische waterstofeconomie.


Onze Waterstof ETF omvat de volgende delen van het ecosysteem:

Risico van Waterstof ETF: beleggers moeten zich verdiepen in de risico's voordat ze gaan beleggen. Raadpleeg het gedeelte over risicofactoren op deze website.

Belangrijke documenten en links

Belangrijkste risicofactoren van een Waterstof ETF

Icon

Dit risico doet zich voor wanneer het moeilijk is om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen. Wanneer de desbetreffende markt illiquide is, kan het onmogelijk zijn om een transactie te initiëren of om een positie te liquideren tegen een gunstige of redelijke koers, of überhaupt te initiëren of te liquideren. Dat is een factor om in overweging te nemen voordat u in een Waterstof ETF belegt.

Icon

Het fonds kan een relatief hoog percentage van het fondsvermogen beleggen in een kleiner aantal uitgevers, of kan een groter deel van het fondsvermogen beleggen in één uitgever. Het gevolg is dat de winsten en verliezen op één belegging een grotere impact kunnen hebben op de intrinsieke waarde van het fonds. Daardoor kan het fonds volatieler zijn dan fondsen met een grotere diversificatie. 

Icon

Effecten van kleinere bedrijven kunnen volatieler en minder liquide zijn dan die van grotere bedrijven. Kleinere bedrijven kunnen, in vergelijking met grotere bedrijven, minder lang actief zijn, over minder financieringsmiddelen beschikken, een minder goede concurrentiepositie hebben, een minder gediversifieerd productaanbod hebben, in grotere mate onderhevig zijn aan marktdruk en een kleinere markt voor hun effecten hebben. Dit is een andere risicofactor van een Waterstof ETF.

Neem contact met ons op voor meer informatie: