World ETF

Investeer in een wereldwijd gediversifieerd product

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

 • Wereldwijde diversificatie over 250 aandelen
 • Uitgebreide duurzaamheidsscreening
 • Kostenratio 0,2% p.j.
 • Gelijkgewogen

ETF-details

ETF-details

Basisticker: TSWE
ISIN: NL0010408704
TER: 0,20%
AUM: €755,0 Mln (per 13-06-2024)
SFDR CLASSIFICATIE: Artikel 8

Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten
1
2
3
4
5
6
7

Risico: U kunt geld verliezen tot uw volledige inleg vanwege valuta- en aandelenmarktrisico zoals beschreven in de belangrijkste risicofactoren, EBI en prospectus.

Video

Duurzaam beleggen neemt een hoge vlucht. Lies Oudemans geeft de belangrijkste overwegingen en geeft een introductie tot onze ETF

Beleggen met ESG criteria via VanEck World ETF

Veertig jaar lang had de wereld vooral oog voor financiële rendementen. Maar daar begint nu verandering in te komen. Beleggers letten tegenwoordig niet alleen op financieel rendement, maar ook op milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Via duurzaam beleggen willen zij bijdragen aan een betere wereld, de klimaatcrisis bedwingen en maatschappelijke problemen oplossen. Bovendien willen zij deze doelen bereiken zonder dat dat ten koste gaat van de rendementen op hun beleggingen.

De VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF biedt een eenvoudige manier om aan deze wens tegemoet te komen. De World ETF belegt in duurzame aandelen: de grootste bedrijven ter wereld, waarbij bedrijven die de principes van de Verengde Naties voor verantwoordelijk ondernemen niet naleven, worden uitgesloten. De bedrijven worden gescreend op strikte duurzaamheidscriteria zoals vastgesteld door onze onafhankelijke onderzoekspartner Vigeo Eiris.

VanEck Sustainable World ETF heeft in het verleden sterke rendementen gegenereerd

x
x
swipe
1 maand 3 maanden YTD 1 jaar 3 Jaar
(op jaarbasis)
5 Jaar
(op jaarbasis)
Solactive Sustainable World Total Return Index 1,07% 2,69% 9,55% 15,71% 8,21% 11,61%

Perioden langer dan een jaar worden op jaarbasis berekend.

Bron: VanEck. Beleggers kunnen niet rechtstreeks in de index beleggen. Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De rendementen van het fonds zijn niet gelijk aan de rendementen van de index. Onder aan deze pagina vindt u belangrijke informatie over deze index.

ETF gebaseerd op VN richtlijnen m.b.t. duurzaam beleggen

Twintig jaar geleden heeft de VN bedrijven opgeroepen om te werken aan een betere wereld. Sindsdien hebben meer dan 12.000 bedrijven uit meer dan 160 landen hieraan gehoor gegeven. Onze duurzame ETF belegt uitsluitend in bedrijven die voldoen aan de principes van het Global Compact van de VN op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Hieronder vindt u een overzicht van deze principes:

 • Principe 1: Bedrijven dienen de internationaal aanvaarde mensenrechten te steunen en te respecteren.
 • Principe 2: Bedrijven dienen zich ervan te vergewissen dat zij niet medeplichtig zijn aan het schenden van mensenrechten.

Bron: UN Global Compact.

 • Principe 3: Bedrijven dienen de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te steunen.
 • Principe 4: Bedrijven dienen zich in te spannen voor de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid.
 • Principe 5: Bedrijven dienen zich in te spannen voor de effectieve afschaffing van kinderarbeid.
 • Principe 6: Bedrijven dienen zich in te spannen voor de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.

Bron: UN Global Compact.

 • Principe 7: Bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen.
 • Principe 8: Bedrijven dienen initiatieven te ontplooien om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen.
 • Principe 9: Bedrijven dienen de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.

Bron: UN Global Compact.

 • Principe 10: Bedrijven dienen elke vorm van corruptie tegen te gaan, inclusief afpersing en omkoping.

Bron: UN Global Compact.

Uitsluitingen van World ETF

Om duurzaam te beleggen heeft VanEck een strikt screeningproces ontwikkeld dat verder gaat dan dat voor andere ETFs. Op basis van informatie van Vigeo Eiris, onderzoeksprovider op het gebied van duurzaamheid, sluiten wij bedrijven uit die niet aan onze strenge normen voldoen. Onze duurzame ETF belegt bijvoorbeeld niet in bedrijven die chemische probleemstoffen produceren, of die het niet zo nauw nemen met dierenwelzijn. Hieronder vindt u onze volledige lijst met uitsluitingen:

World ETF van hoge kwaliteit

Bij het samenstellen van onze ETFs geven we prioriteit aan het beperken van risico's. Onze duurzame ETF, de VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF, vormt daar geen uitzondering op. Op de volgende drie manieren proberen we de vermijdbare risico's met betrekking tot aandelenmarkten en ETF-samenstelling zo veel mogelijk te beperken:

Het is een onontkoombaar gegeven dat aandelenindices worden gedomineerd door de grootste bedrijven. Dat brengt met zich mee dat deze bedrijven vaak ook het hoogst zijn gewaardeerd. De huidige techaandelen zijn daar een perfect voorbeeld van. Door te werken met een gelijkgewogen index, reduceren wij de blootstelling aan de grootste bedrijven. In deze context betekent dit dat we onze World ETF daarmee indekken tegen het risico op plotselinge waardedalingen.

Alle ETFs van VanEck hebben de onderliggende fysieke effecten van de marktindices die zij volgen, in eigendom. Dit wordt alom gezien als de minst riskante manier om een ETF samen te stellen. Veel andere ETFs zijn synthetisch samengesteld met behulp van derivaten. Dit kan moeilijkheden geven wanneer de uitgever van dergelijke instrumenten in de problemen komt.

Veel ETFs lenen onderliggende effecten uit om extra rendement te behalen. Financiële toezichthouders hebben gewezen op de risico's die daarmee samenhangen. Bovendien zijn er zorgen over het gebrek aan transparantie. In Europa heeft VanEck zich uit principe nog nooit ingelaten met effectenuitleen.

Belangrijke documenten en links

Belangrijkste risicofactoren

Icon

De waarde van een belegging kan nadelig worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. De koers van de euro kan stijgen ten opzichte van de valuta van de belegging.

Icon

De waarde van de door het fonds aangehouden effecten kunnen plotseling en onvoorspelbaar in waarde dalen als gevolg van de algemene marktsituatie en als gevolg van de economische omstandigheden in markten waarin uitgevers, of de door het fonds aangehouden effecten, actief zijn.

Icon

Er is sprake van liquiditeitsrisico wanneer het moeilijk is om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen. Wanneer de desbetreffende markt illiquide is, kan het onmogelijk zijn om een transactie te initiëren of om een positie te liquideren tegen een gunstige of redelijke koers, of überhaupt te initiëren of te liquideren.

Neem contact met ons op voor meer informatie: