Skip directly to Accessibility Notice

Akumulujący ETF

Akumulacyjny ETF reinwestuje dywidendy w nowe akcje funduszu. Zasadniczo zatem akcjonariusze nie otrzymują żadnych wypłat.
Reinvestment reduced space.svg

Dlaczego warto wybrać akumulacyjny ETF?

Akumulacyjny ETF wydaje się szczególnie wygodny dla tych inwestorów, którzy chcą budować kapitał w długim horyzoncie czasowym, a nie chcą aktywnie zarządzać swoimi inwestycjami. Właściwie dywidendy od spółek bazowych nie są przekazywane akcjonariuszom, lecz ponownie inwestowane w fundusz. Z biegiem czasu to prowadzi do tzw. efektu złożonego, który może w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia wartości Twoich inwestycji. Właściwie akcje uzyskane w drodze dywidend generują z kolei dodatkowe wypłaty i w miarę upływu czasu cykl się powtarza, zwiększając zyski.

  • Kapitał jest budowany z długoterminowym podejściem
  • Nie jest wymagane aktywne zarządzanie gotówką
  • Korzyści z efektu odsetek w czasie
  • W niektórych jurysdykcjach system podatkowy mógłby być bardziej korzystny w przypadku akumulacyjnych funduszy ETF

O czym należy pamiętać w związku z akumulacyjnymi ETF-ami

Akumulacyjny ETF może nie być najlepszym wyborem dla osób poszukujących regularnych dochodów. Niezależnie od tego, czy chodzi o możliwość pokrycia nadchodzących wydatków, czy o uzyskanie regularnych przepływów pieniężnych, tego typu ETF nie oferuje takiej możliwości. W związku z tym jest powszechnie postrzegany jako lepszy wybór dla inwestorów, którzy chcą pozwolić na wzrost swojego kapitału poprzez maksymalizację efektu składania. Co więcej, akumulacyjne ETF-y mogą zaoszczędzić czas i wysiłki związane z zarządzaniem inwestycjami.

Przykład akumulacyjnego ETF: VanEck Semiconductor UCITS ETF

Ten ETF typu pure-play umożliwia inwestowanie w spółki napędzające tzw. czwartą rewolucję przemysłową i przyjmuje podejście, które reinwestuje dochody z dywidend. Ten akumulacyjny fundusz ETF mógłby stanowić dobre rozwiązanie w zakresie gromadzenia kapitału i wykorzystania korzyści płynących z efektu odsetek składanych. Należy jednak zauważyć, że półprzewodniki mają charakter bardzo cykliczny, a na popyt na nie duży wpływ mogą mieć warunki gospodarcze.

Twój postęp w akademii 0% ukończono