Skip directly to Accessibility Notice

Animator rynku

Jaka jest rola animatora rynku?

Animator rynku to firma specjalizująca się w zapewnianiu płynności i głębokości rynków. Ich główna działalność polega na przyjmowaniu pozycji dwustronnej, podaniu zarówno cen kupna, jak i sprzedaży, co oznacza, że mogą występować zarówno w roli kupującego, jak i sprzedającego w przypadku określonego papieru wartościowego. 
Market Maker.svg

Działalność animatora rynku w praktyce

Podczas handlu inwestorzy mogą zauważyć różne ceny kupna i sprzedaży: Wynika to z faktu, że animatorzy rynku kupują, a następnie odsprzedają dany papier wartościowy po wyższej cenie. Ich zysk wynika między innymi ze spreadu bid-ask, czyli odległości pomiędzy tymi dwoma kwotowaniami. Im wyższy spread, tym większe ryzyko, jakie podejmuje animator rynku i które należy zrekompensować. Wyższy spread wynika na przykład z niskiej płynności związanej z danym papierem wartościowym. Spread może również wzrosnąć w trudnych warunkach rynkowych.

Z kim współpracujemy w VanEck Europe?

W VanEck Europe przywiązujemy dużą wagę do płynności, współpracując z Flow Traders, który został wyznaczony naszym kontraktowym animatorem rynku. Ponadto stale współpracujemy także z innymi animatorami rynku.

Twój postęp w akademii 0% ukończono