pl pl false false

Złoto osiąga nowe szczyty wraz ze wzrostem ryzyka regionalnego

14 czerwca 2024

Czas Czytania 6 MIN

Złoto wzrosło w maju do rekordowego poziomu 2450 USD, na co wpływ miały znaczne zakupy banków centralnych oraz popyt w Azji. Kopalnie osiągnęły lepsze wyniki, ale złoto osłabiło się pod koniec miesiąca z powodu silniejszego dolara i wyższego poziomu rentowności obligacji.

Comiesięczne spostrzeżenia Imaru Casanovy, zarządzającej portfelem, na temat rynku złota i gospodarki, w których nie brakuje jej wyjątkowych poglądów na temat wydobycia oraz korzyści, jakie inwestorzy mogą osiągnąć, dodając złoto do swojego portfela inwestycyjnego.

Złoto nadal osiąga nowe szczyty

Sprzedaż złota była w tym roku stymulowana przez znaczne zakupy banków centralnych i duże zainteresowanie ze strony Azji, zwłaszcza Chin. Rosnące napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie prawdopodobnie również przyczyniły się do umocnienia złota. W maju złoto nadal osiągało nowe rekordy, osiągając w obrocie śróddziennym rekordową cenę 2450 USD i zamykając się na poziomie 2425,31 USD za uncję dnia 20 maja. Złoto osłabiło się w pozostałej części miesiąca, prawdopodobnie pod wpływem silniejszego dolara i wyższych rentowności obligacji pod koniec miesiąca. W dniu 31 maja złoto zamknęło się na poziomie 2 327,33 USD za uncję, odnotowując miesięczny wzrost o 1,8% (41,08 USD).

Górnicy również nadal osiągają doskonałe wyniki

Akcje związane ze złotem w maju nadal znacznie przewyższały wyniki złota fizycznego. NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)1 i MVIS Global Juniors Gold Miners Index (MVGDXJTR)2 wzrosły odpowiednio o 5,98% i 10,62%. Uważamy, że wzmocnione nastawienie górników na metal odzwierciedla obie tendencje: 1) akcje złota nadrabiają zaległości, wychodząc z wyprzedanych poziomów w stosunku do kruszcu; oraz 2) podstawy sektora są ogólnie mocne, o czym świadczą wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2024 r., w ramach których wyniki „zgodne z oczekiwaniami” i „powyżej oczekiwań” przeważały nad „poniżej oczekiwań”.

Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na to, jak ważne jest, by spółki spełniały oczekiwania dotyczące wyników cen akcji, a maj jest tego dobrym przykładem. Przy założeniu równoważności wszystkich pozostałych aspektów, prognoza ceny złota na poziomie 2300 USD za uncję w II kwartale 2024 r. (zgodnie ze średnią ceną spot do tej pory w tym kwartale) powinna skutkować znacznie wyższymi zyskami i generowaniem przepływów pieniężnych dla branży w II kwartale w porównaniu z I kwartałem, kiedy to cena złota spot wynosiła średnio około 2070 USD za uncję. Kolejny dobry sezon zysków dla sektora powinien wspierać dalsze wzrosty mnożników wyceny przypisywanych akcjom złota.

W centrum uwagi: Ryzyka regionalne i specyficzne dla poszczególnych krajów

Zwróciliśmy również uwagę na wpływ ryzyka jurysdykcyjnego na wyceny spółek. Firmy wydobywające złoto stoją w obliczu wielu zagrożeń związanych z regionami, w których prowadzą działalność. Rynki mają trudności z rozróżnieniem między szerszym ryzykiem jurysdykcyjnym a konkretnym ryzykiem dla działań górniczych. Na przykład spółki działające w kraju lub regionie o podwyższonej niestabilności politycznej będą zazwyczaj notowane z dyskontem, nawet jeśli ich działalność funkcjonuje normalnie i nie mają na nią wpływu niepokoje społeczne ani ryzyko zamieszek.

Zarządzanie ekspozycją na poszczególne kraje w ramach portfela akcji złota jest trudnym zadaniem. Biorąc pod uwagę ponad 50 wyborów, które odbędą się na całym świecie w 2024 roku, zadanie to staje się jeszcze bardziej wyraziste. Wybory niosą ze sobą niepewność polityczną, społeczną i gospodarczą; mogą być politycznie destabilizujące, prowadzić do wstrząsów społecznych lub znacząco zmieniać (na lepsze lub gorsze) perspektywy wzrostu danego kraju lub regionu, a tym samym jego ogólną atrakcyjność inwestycyjną. Wynik wyborów może wywołać znaczące reakcje na rynkach finansowych, ponieważ inwestorzy próbują ocenić potencjalne konsekwencje nowego rządu.

Czy Meksyk wciąż jest w swoim okresie rozkwitu?

Sektor wydobywczy uważnie obserwował wynik wyborów prezydenckich w Meksyku na początku czerwca. Meksyk jest największym na świecie producentem srebra (odpowiadającym za około 25% światowej produkcji srebra w 2023 r.) i jednym z 10 największych światowych producentów złota (około 4% światowej produkcji złota w 2023 r.). W 2023 r. odpowiadał też za około 3% światowej produkcji miedzi i 5% cynku.*

Pomimo wielu wyzwań, można śmiało powiedzieć, że Meksyk przez długi czas należał do najlepszych jurysdykcji górniczych na świecie. Jednak ta doskonała ocena została zakwestionowana, gdy Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) został wybrany na prezydenta Meksyku w 2018 roku. Obawy rynku okazały się uzasadnione. Pod rządami AMLO nie przyznano żadnych nowych koncesji wydobywczych, a propozycja reformy krajowego prawa górniczego została zatwierdzona w 2023 roku.

Niektóre z najważniejszych zmian w nowej ustawie (ładnie podsumowane w niedawnym raporcie Scotiabank Global Equity Research) obejmują:

  • 30-letni limit koncesji wydobywczych (w porównaniu do 50-letniego limitu w starym prawie górniczym)
  • Dodano podstawy do anulowania obecnych koncesji wydobywczych, a także bardziej rozbudowaną listę wymogów dotyczących utrzymania ważnej koncesji wydobywczej.
  • Utworzenie dodatkowych koncesji środowiskowych do użytku górniczego (żadne nowe koncesje nie będą przyznawane w regionach bez dostępności wody, na naturalnych obszarach chronionych lub w przypadku zagrożenia dla ogółu ludności).
  • Udzielanie koncesji na podstawie minerału lub substancji (w porównaniu z poprzednimi koncesjami wydobywczymi udzielanymi na całość zasobów bazowych)

Pod koniec swojej sześcioletniej kadencji prezydenckiej AMLO zaproponował również znaczną liczbę zmian (20) w konstytucji Meksyku, w tym dwie propozycje, które mają bezpośredni wpływ na przemysł wydobywczy. Obejmują one propozycję zaprzestania przyznawania koncesji na kopalnie odkrywkowe oraz przyznawania koncesji na wodę wyłącznie do użytku domowego w regionach, w których występuje niedobór wody.

Nasze rozmowy z zarządami kilku spółek wydobywczych prowadzących działalność i/lub realizujących projekty w Meksyku dały nam powody do ostrożnego optymizmu, a większość spółek oczekuje, że nowy rząd (nawet jeśli to nadal będzie rząd partii MORENA) przyniesie korzystne zmiany dla branży wydobywczej. Prezydent elekt Claudia Sheinbaum – naukowiec, inżynier i pracownik akademicki – była postrzegana jako bardziej pragmatyczna kandydatka o prawdopodobnie bardziej umiarkowanych poglądach niż AMLO. Jednak wiele optymizmu wynika również z faktu, że zatwierdzenie zmian konstytucyjnych wymagałoby od jej partii większości kwalifikowanej w kongresie, a takiego wyniku większość uczestników rynku się nie spodziewała. Jej miażdżące zwycięstwo przyszło w parze z osiągnięciem przez partię MORENA kwalifikowanej większości w izbie niższej parlamentu i prawie uzyskaniem większości kwalifikowanej w senacie. Zaskoczyło to rynki, a meksykańskie akcje i peso spadły, odzwierciedlając bardziej negatywne perspektywy dla tego kraju.

Jeśli chodzi o przemysł wydobywczy, Sheinbaum nie omówiła konkretnie swoich planów dotyczących tego sektora, ale obiecała, że będzie nadal realizować program AMLO. Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby przewidzieć, jakie będzie jej podejście do górnictwa, ale pozycja jej partii w kongresie daje jej władzę do wprowadzania zmian, które mogą potencjalnie niekorzystnie wpłynąć na branżę. "Więcej tego samego" wydaje się obecnie najbardziej prawdopodobnym wynikiem, co jest rozczarowujące. Komentarze ministra finansów, który został ponownie mianowany, wydają się nieco uspokajać inwestorów. Przemówienie wybranego prezydenta zawierało również pewne obietnice dotyczące autonomicznego banku centralnego, przestrzegania prawa i zobowiązania do zwiększenia inwestycji prywatnych (zarówno krajowych, jak i zagranicznych). Być może więc nie wszystko stracone. Nadal z nadzieją patrzymy na możliwość podniesienia pozycji Meksyku w naszych rankingach, dzięki czemu stałby się on ponownie doskonałym celem inwestycji górniczych.

Aby otrzymywać więcej analiz na temat inwestowania w złoto zasubskrybuj nasz biuletyn.

* U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, styczeń 2024.

1 NYSE Arca Gold Miners Index jest znakiem usługowym ICE Data Indices, LLC lub jego podmiotów stowarzyszonych („ICE Data”) i został objęty licencją na użytkowanie przez VanEck UCITS ETF plc. („Fundusz”) w powiązaniu z VanEck Gold Miners UCITS ETF („Subfundusz”). Ani Fundusz, ani Subfundusz nie są sponsorowane, wspierane ani promowane przez ICE Data ani ich udziały nie są sprzedawane przez ICE Data. ICE Data nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących Funduszu lub Subfunduszu ani co do możliwości NYSE Arca Gold Miners Index co do odzwierciedlenia ogólnych wyników giełdowych. ICE DATA NIE UDZIELA ŻADNYCH JEDNOZNACZNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI I JEDNOCZEŚNIE ZRZEKA SIĘ ZAPEWNIENIA WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W ODNIESIENIU DO NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX LUB DANYCH W NIM ZAWARTYCH. ICE DATA W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH LUB WTÓRNYCH (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW) ANI ODSZKODOWAŃ RETORSYJNYCH NAWET PO POWIADOMIENIU O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Indeksy ICE Data Indices, LLC, oraz jego podmiotów stowarzyszonych („ICE Data”), a także powiązane informacje, nazwa „ICE Data” oraz powiązane z nią znaki towarowe stanowią licencjonowaną własność intelektualną ICE Data i nie mogą być kopiowane, wykorzystywane ani rozpowszechniane bez uprzedniej pisemnej zgody ICE Data. Fundusz nie został uznany pod względem legalności i odpowiedniości ani nie jest objęty działaniami w zakresie regulacji, emisji, wsparcia, sprzedaży, gwarancji czy promocji przez ICE Data.

2 MVIS®️ Global Junior Gold Miners Index stanowi wyłączną własność MarketVector Indexes GmbH (podmiotu w pełni zależnego od Van Eck Associates Corporation), który zawarł umowę z Solactive AG na prowadzenie i kalkulację Indeksu. Solactive AG dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe wyliczenie Indeksu. Niezależnie od swoich zobowiązań wobec MarketVector Indexes GmbH („MarketVector”) Solactive AG nie ma obowiązku informowania stron trzecich o błędach w Indeksie. VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF nie jest sponsorowany, wspierany ani promowany przez MarketVector ani jego udziały nie są sprzedawane przez MarketVector. Ponadto MarketVector nie składa żadnych oświadczeń dotyczących zasadności dokonywania inwestycji w Fundusz.

WAŻNE INFORMACJE

To jest komunikacja marketingowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych prosimy o zapoznanie się z prospektem emisyjnym UCITS i dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KID). Niniejsze informacje zostały opracowane przez VanEck (Europe) GmbH, który został wyznaczony na dystrybutora produktów VanEck w Europie przez podmiot zarządzający VanEck Asset Management B.V., założony zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowany w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). VanEck (Europe) GmbH z siedzibą przy Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy, jest dostawcą usług finansowych podlegającym regulacji Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego w Niemczech (BaFin).

Informacje mają na celu jedynie dostarczenie inwestorom informacji ogólnych i wstępnych i nie należy ich interpretować jako porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej. VanEck (Europe) GmbH oraz jego spółki stowarzyszone i powiązane (łącznie zwane „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z jakąkolwiek decyzją dotyczącą inwestycji, zbycia lub zatrzymania podjętą przez inwestora na podstawie tych informacji. Wyrażone poglądy i opinie są poglądami autora (autorów) i VanEck niekoniecznie musi je podzielać. Opinie są aktualne na dzień publikacji i mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych. Niektóre zawarte tu opinie mogą stanowić jedynie projekcje, prognozy i inne stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników. Informacje dostarczane przez źródła zewnętrzne są uważane za wiarygodne. Nie zostały niezależnie zweryfikowane pod kątem dokładności ani kompletności i nie mogą być gwarantowane. Mogą zostać naliczone odpowiednie opłaty maklerskie i transakcyjne.

Wszystkie informacje o wynikach opierają się na danych historycznych i nie pozwalają przewidzieć przyszłych zwrotów. Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym ryzykiem możliwej utraty kapitału.

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani przywoływana w jakiejkolwiek innej publikacji bez wyraźnej pisemnej zgody VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH

Istotne oświadczenia

Wyłącznie do celów informacyjnych i reklamowych.

Niniejsze informacje zostały opracowane przez VanEck (Europe) GmbH, który został wyznaczony na dystrybutora produktów VanEck w Europie przez podmiot zarządzający VanEck Asset Management B.V., założony zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowany w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). VanEck (Europe) GmbH z siedzibą przy Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy, jest dostawcą usług finansowych podlegającym regulacji Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego w Niemczech (BaFin). Informacje te mają na celu jedynie dostarczenie inwestorom ogólnych i wstępnych danych i nie mogą być interpretowane jako porady o charakterze inwestycyjnym, prawnym czy podatkowym. Inwestorzy powinni skorzystać z profesjonalnego doradztwa w odniesieniu do ich konkretnych okoliczności i obszaru działania. VanEck (Europe) GmbH oraz jego podmioty stowarzyszone i powiązane (razem „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, dezinwestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji. Wyrażone poglądy i opinie są poglądami autora (autorów) i VanEck niekoniecznie musi je podzielać. Opinie są aktualne na dzień publikacji i mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych. Niektóre zawarte tu opinie mogą stanowić jedynie projekcje, prognozy i inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników. Informacje pochodzące ze źródeł trzecich uważa się za wiarygodne, ale nie zostały one poddane niezależnej weryfikacji, a więc nie można zagwarantować ich dokładności ani kompletności. Wszystkie wymienione wskaźniki odnoszą się do sektorów wspólnego rynku i ich wyników. Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

Podane wyniki bazują na danych historycznych i nie gwarantują osiągnięcia identycznych wartości w przyszłości. Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału. Przed dokonaniem inwestycji w fundusz należy zapoznać się z Prospektem oraz Kluczowymi informacjami dla inwestorów.

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani przywoływana w innych publikacjach bez pisemnej zgody VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH