Powrót globalnego wzrostu gospodarczego i rozliczenie fiskalne w 2025 r.

01 maja 2024

Czas Czytania 4 MIN

W obliczu rekordowo wysokich cen złota i trwałej inflacji zwracamy uwagę na niepokojące perspektywy fiskalne na 2025 rok. Inwestorzy powinni być przygotowani.

Mówi się, że nikt nie bije w dzwony na szczytach i dołkach rynku, ale niektóre ważne dzwonki alarmowe właśnie się odzywają. Co najważniejsze, Ceny złota osiągają rekordowe poziomy pomimo odpływów z amerykańskich funduszy ETF na złoto. Ceny złota rosną nie tylko w niewielkim stopniu. Sięgają, jak cena bitcoina, do nieba.

Pod koniec 2023 r. sugerowaliśmy, że trzy główne czynniki makroekonomiczne - polityka pieniężna, wydatki rządowe i globalny wzrost gospodarczy - nie ulegną większym zmianom w 2024 r. (zob. Prognozy makroekonomiczne na 2024 r: Boczny 2.0).

Teraz złoto sygnalizuje, że polityka wydatków rządowych może być szalenie stymulująca, a towary sygnalizują, że globalny wzrost gospodarczy może przyspieszyć. Podczas gdy scenariusz „szalenie stymulujący” – które zdefiniuję jako duże deficyty fiskalne w 2025 r. i niepodjęcie działań w związku ze zbliżającym się bankructwem systemu ubezpieczeń społecznych – może opierać się jedynie na 10% prawdopodobieństwie, powtarzamy, że inwestorzy powinni przygotować się na to za pomocą alokacji w złoto / bitcoiny / aktywa fizyczne. Aktywa te znajdują się w fazie hossy, co oznacza, że można spodziewać się zdrowych korekt (20%?).

Polityka pieniężna: Od mało stymulującej do trochę luźniejszej

Czuję się jak zdarta płyta, ale naszą ulubioną miarą inflacji jest inflacja płacowa, a nie ceny żywności czy gazu. Jest to endemiczny rodzaj inflacji, który trudno opanować, gdy już się pojawi. A przy inflacji płacowej na poziomie około 4,5%, dalekiej od celu Fed wynoszącego 2%, nie spodziewaliśmy się dużego poluzowania polityki Fedu w 2024 roku. I było to poprawne przewidywanie – Fed nie obniżył jeszcze stóp procentowych w tym roku.

Jednak dwa najważniejsze banki centralne na świecie złagodziły swój język. Po pierwsze, amerykański Fed zapowiedział, że zmniejszy harmonogram sprzedaży obligacji w komentarzach prezesa Jerome'a Powella po marcowym posiedzeniu. Powell powiedział, że 2% inflacja zawsze była celem „długoterminowym”, w związku z tym cel 2% jest mniej ważny w 2024 roku. Z tego względu polityka Fed może być luźniejsza - nawet pomimo utrzymującej się inflacji płacowej. I choć jest to prawdopodobnie nieprawda, w Chinach pojawiły się pogłoski o skupowaniu obligacji przez bank centralny, czego nie robiono od ponad dekady i nigdy za czasów prezydenta Xi Jinpinga. Tak więc, być może nieco luźniejsza polityka pieniężna, ale przy wysokiej inflacji płac, nadal nie spodziewamy się większych zmian.

Wydatki rządowe: Od stłumionych do pozbawionych kontroli

W 2024 r. spodziewaliśmy się, że Republikanie, kontrolujący Izbę Reprezentantów, będą dążyć do spowolnienia wydatków rządowych. Chociaż prawdopodobnie nie doszacowaliśmy wystarczająco kwoty niektórych wydatków administracji Bidena, jak w przypadku środowiskowej ustawy o redukcji inflacji (Inflation Reduction Act – IRA), nie spodziewaliśmy się żadnych pozytywnych niespodzianek w wydatkach rządowych w 2024 roku. Skupiając się jednak na zmianach w wydatkach, najpewniej nie doceniliśmy tego, jak duże są nadal deficyty fiskalne. Deficyty te utrzymują gospodarkę w wysokiej temperaturze - przy pełnym zatrudnieniu - a także wywierają presję na wzrost inflacji.

Spójrzmy teraz na rok 2025, co moim zdaniem rynki zaczynają robić. Rok 2025 jest bardzo ważnym rokiem dla dyscypliny fiskalnej. Powodem jest to, że system ubezpieczeń społecznych zbankrutuje w 2033 roku. Jeśli poważne problemy fiskalne są rozwiązywane dopiero rok po wyborach prezydenckich, należy się z nimi uporać w 2025 roku, ponieważ rok 2029 to O WIELE za późno, aby zaradzić trudnościom związanym ze świadczeniami. Tymczasem w pierwszym kwartale dowiedzieliśmy się, że główne partie nominowały dwóch kandydatów, którzy w czasie pokoju wydali najwięcej w historii Stanów Zjednoczonych.

Mamy 7% deficytu budżetowego w środku boomu gospodarczego! Możemy spojrzeć na to tak samo, jak teraz patrzymy na 1% oprocentowanie 10-letniego długu - niesamowita sytuacja, która nie powinna i nie może trwać.

Teraz widzimy, że rynki patrzą na rok 2025 i martwią się. Wydatki fiskalne nie są oczywiście złe dla rynków finansowych, dopóki nie przekładają się na znacznie wyższe stopy procentowe.

Czy oprócz złota istnieją sygnały świadczące o tym, że rynek obawia się o rok 2025? Czy słychać inne dzwonki alarmowe? Właściwie to tak. Amerykańskie swapy ryzyka kredytowego znajdują się na podwyższonych poziomach po wzroście w 2023 roku podczas zastoju w negocjacjach budżetowych. Oraz dług rynków wschodzących faktycznie osiągał lepsze wyniki niż dług Stanów Zjednoczonych przez ostatnie trzy lata.

Moim ostatnim dowodem na scenariusz "wymknięcia się spod kontroli" jest artykuł z alternatywnej strony medialnej, Free Press. W artykule poświęconym głównie komentarzom społecznym nagle widzimy ten wykres dotyczący wydatków rządowych.

Wydatki bieżące rządu federalnego: Płatności odsetek

Wydatki bieżące rządu federalnego: Płatności odsetek

Źródło: Biuro Analiz Ekonomicznych USA.

Globalny wzrost: Od niskich poziomów do ekspansji

W pierwszym kwartale 2024 r. światowa gospodarka przeszła w tryb ekspansji, z dobrą dynamiką wzrostową. Również dane gospodarcze z Chin w marcu były dość pozytywne.

Globalny wzrost gospodarczy nabiera tempa

Globalny wzrost gospodarczy nabiera tempa

Źródło: Bloomberg. Dane na kwiecień 2024 r. Wskaźnik menedżerów ds. zakupów: Wskaźniki ekonomiczne pochodzące z comiesięcznych ankiet przeprowadzanych wśród firm z sektora prywatnego. Odczyt powyżej 50 oznacza wzrost, a odczyt poniżej 50 – spadek.

Jeśli chodzi o wzrost, moją ulubioną statystyką jest wskaźnik PMI, częściowo dlatego, że pokazuje on odpowiedź "tak lub nie". Jeśli PMI przekracza 50, jesteśmy w trybie ekspansji. Zarówno globalny wzrost, jak i produkcja w Chinach w I kwartale zaczęły rosnąć. Jest to powód, dla którego zwroty z surowców były jak dotąd wysokie w tym roku – a te dane przemawiają za alokacją w surowce.

Chiny ponownie w trybie ekspansji

Chiny ponownie w trybie ekspansji

Źródło: Bloomberg. Stan na kwiecień 2024.

Tutaj mogą Państwo zapoznać się z naszymi pomysłami na rok 2024: Najlepsze wybory inwestycyjne na 2024 r: Indie i Bitcoin.

Aby otrzymywać więcej analiz prognoz inwestycyjnych, zapisz się na nasz newsletter.

Istotne oświadczenia

Wyłącznie do celów informacyjnych i reklamowych.

Niniejsze informacje zostały opracowane przez VanEck (Europe) GmbH, który został wyznaczony na dystrybutora produktów VanEck w Europie przez podmiot zarządzający VanEck Asset Management B.V., założony zgodnie z prawem holenderskim i zarejestrowany w Holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). VanEck (Europe) GmbH z siedzibą przy Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Niemcy, jest dostawcą usług finansowych podlegającym regulacji Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego w Niemczech (BaFin). Informacje te mają na celu jedynie dostarczenie inwestorom ogólnych i wstępnych danych i nie mogą być interpretowane jako porady o charakterze inwestycyjnym, prawnym czy podatkowym. Inwestorzy powinni skorzystać z profesjonalnego doradztwa w odniesieniu do ich konkretnych okoliczności i obszaru działania. VanEck (Europe) GmbH oraz jego podmioty stowarzyszone i powiązane (razem „VanEck”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne, dezinwestycyjne lub dotyczące wstrzymania inwestycji podjęte przez inwestora na podstawie tych informacji. Wyrażone poglądy i opinie są poglądami autora (autorów) i VanEck niekoniecznie musi je podzielać. Opinie są aktualne na dzień publikacji i mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych. Niektóre zawarte tu opinie mogą stanowić jedynie projekcje, prognozy i inne stwierdzenia dotyczące przyszłości, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników. Informacje pochodzące ze źródeł trzecich uważa się za wiarygodne, ale nie zostały one poddane niezależnej weryfikacji, a więc nie można zagwarantować ich dokładności ani kompletności. Wszystkie wymienione wskaźniki odnoszą się do sektorów wspólnego rynku i ich wyników. Nie jest możliwe inwestowanie bezpośrednio w indeks.

Podane wyniki bazują na danych historycznych i nie gwarantują osiągnięcia identycznych wartości w przyszłości. Inwestowanie jest obarczone ryzykiem, w tym możliwą utratą kapitału. Przed dokonaniem inwestycji w fundusz należy zapoznać się z Prospektem oraz Kluczowymi informacjami dla inwestorów.

Żadna część tego materiału nie może być powielana w jakiejkolwiek formie ani przywoływana w innych publikacjach bez pisemnej zgody VanEck.

© VanEck (Europe) GmbH