Dystrybucyjny ETF

Określenie „dystrybucja ETF-ów” odnosi się do sposobu traktowania dywidend wypłacanych przez spółki bazowe. Dystrybucyjny ETF decyduje się nie reinwestować wewnętrznie tych wpływów, lecz raczej rozdać je inwestorom, którzy zakupili akcje funduszu. W ten sposób, decydując się na dystrybucyjny ETF, inwestor będzie otrzymywać regularne wypłaty. Ma to oczywiście zastosowanie, jeśli spółki, w które inwestuje ETF, faktycznie wypłacają dywidendy; wcześniejsze wypłaty nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych trendów.
Distribution of dividends.svg

Dlaczego warto wybrać dystrybucyjny ETF?

  • Generowanie stałego, dodatkowego dochodu
  • Możliwość wykorzystania dywidendy na finansowanie wydatków lub stylu życia
  • Możliwość reinwestycji dystrybucji w preferowany sposób
  • W niektórych jurysdykcjach system podatkowy może być bardziej korzystny w przypadku dystrybucyjnych funduszy ETF

O czym należy pamiętać, wybierając dystrybucyjne ETF

Dystrybucyjny ETF nie stara się wykorzystywać efektu odsetek i procentu składanego. Ma to miejsce w przypadku wykorzystania dywidend na zakup nowych akcji funduszu, co ostatecznie skutkuje wykładniczym wzrostem wartości inwestycji w czasie. Co więcej, dystrybucyjny fundusz ETF wymaga aktywnego zarządzania, jeżeli inwestor zdecyduje się ponownie zainwestować dywidendy w innym miejscu; co oznacza więcej czasu i wysiłku.

Przykład dystrybucyjnego funduszu ETF: VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Wybierając 100 światowych akcji, sprawdzanych pod kątem stopy dywidendy, odporności i wzrostu, ten ETF dokonuje regularnych wypłat. Dlatego może być idealnym wyborem dla inwestorów poszukujących dochodu. Należy jednak zaznaczyć, że nie ma gwarancji, że spółki, które w przeszłości wypłacały dywidendy, będą to robić nadal w przyszłości.

Twój postęp w akademii 0% ukończono