pl pl false false

ETF Jądrowy

Trzon przyszłości energii odnawialnej

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

  • Fundusz Uranium ETF zapewnia dostęp do czołowych podmiotów wydobywających uran i zajmujących się technologiami jądrowymi w ramach jednej transakcji
  • Inwestycje w dekarbonizację globalnej sieci energetycznej
  • Dywersyfikacja inwestycji w co najmniej 25 podmiotów
  • Relatywnie niskie koszty na poziomie 0,55%
NUCL

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: NUCL
ISIN: IE000M7V94E1copy-icon
TER: 0,55%
AUM: $114,5 Mln (na dzień 18-07-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 6

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na Ryzyko inwestowania w podmioty surowcowe oraz Ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty. Te typy ryzyk opisano w Kluczowe czynniki ryzyka, KID oraz Prospekcie.

Fundusz Nuclear ETF otwiera drzwi do kluczowego źródła energii niskoemisyjnej

Energia jądrowa jest uważana powszechnie za niezawodne i niskoemisyjne źródło energii elektrycznej. W przeciwieństwie do procesu wytwarzania energii z paliw kopalnych, elektrownie jądrowe nie emitują podczas pracy gazów cieplarnianych. Ponadto energia jądrowa charakteryzuje się mniejszym śladem gruntowym w porównaniu z odnawialnymi źródłami energii elektrycznej, takimi jak energia słoneczna czy wiatrowa, i jest znacznie mniej zasobochłonna.

Przyłącz się do transformacji energetycznej dzięki naszemu VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF.

Przyszłość energii jądrowej

Pomimo oczywistych zalet wiele osób postrzega ją jako technologię ryzykowną i kosztowną, która stwarza poważne zagrożenie dla środowiska i bezpieczeństwa. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, naukowcy pracują nad technologiami, które będą w stanie wykorzystać energię jądrową w bardziej wydajny i przyjazny dla środowiska sposób. Podmioty sektora jądrowego ujęte w Nuclear ETF są na dobrej drodze, aby przodować w tych technologiach.

Pomóż w walce ze zmianami klimatycznymi dzięki naszemu funduszowi Nuclear ETF

Od końca XIX wieku średnia temperatura na Ziemi wzrosła o mniej więcej 1 stopień, przy czym ostatnie 8 lat było najcieplejszym okresem w historii pomiarów1. Jest to przede wszystkim skutkiem spalania paliw kopalnych, które uwalnia do atmosfery duże ilości dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych.


1 Źródło: Światowa Organizacja Meteorologiczna, 2023.

Ocieplenie Ziemi powoduje szereg zmian klimatycznych, w tym występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, podnoszenie się poziomu mórz oraz zmiany w rozkładzie opadów. Zmiany klimatyczne mają również znaczący wpływ na ekosystemy na całym świecie, a wielu gatunkom grozi wyginięcie z powodu zmian w ich siedliskach.

Aby uniknąć najgorszych skutków zmian klimatycznych, konieczne jest zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery poprzez przejście na niskoemisyjne źródła energii. Wraz z energią wiatrową i słoneczną energia jądrowa ma wśród konwencjonalnych źródeł energii zdecydowanie najniższy ślad węglowy, ponad 250 razy niższy niż w przypadku węgla i ponad 160 razy niższy w porównaniu z gazem ziemnym2.


2 Źródło: Our World in Data, 2021.

Energia jądrowa może również przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego danego kraju. Kraje, które wykorzystują uran do produkcji energii, mogą zmniejszyć swoją zależność od importowanej ropy i gazu ziemnego, które są podatne na wahania cen i zakłócenia dostaw. Nasz Nuclear ETF obejmuje podmioty znajdujące się w czołówce procesu przejścia z paliw kopalnych na energię jądrową.

Wyniki funduszu ETF Jądrowy

Top 10 jednostek

Nazwa jednostki Akcje % Aktywów
netto
Cameco Corp 286 863 13,83
Bwx Technologies Inc 112 040 10,43
Nexgen Energy Ltd 1 160 732 7,94
Sprott Physical Uranium Trust 347 431 6,31
Ihi Corp 203 000 5,94
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 543 100 5,70
Samsung C&T Corp 50 925 5,15
Hitachi Ltd 229 000 5,02
Jacobs Solutions Inc 35 863 4,91
Fuji Electric Co Ltd 82 100 4,58
Top 10 razem (%) 69,81

Główne czynniki ryzyka funduszu Nuclear ETF

Icon

Inwestycje w zasoby naturalne i podmioty zajmujące się zasobami naturalnymi, w tym jednostki zajmujące się rolnictwem, alternatywnymi rozwiązaniami (np. woda i energia alternatywna), metalami szlachetnymi, nieszlachetnymi i przemysłowymi, produktami leśnymi, energią, są w dużym stopniu uzależnione od popytu, podaży i cen zasobów naturalnych i mogą na nie znacząco wpływać zdarzenia występujące w tych branżach, w tym zdarzenia polityczne i gospodarcze w globalnej skali, embarga, cła, inflacja, warunki klimatyczne, klęski żywiołowe, choroby zwierząt gospodarskich, ograniczenia wydobycia, częste zmiany w podaży i popycie na zasoby naturalne oraz inne czynniki.

Icon

Ryzyka płynności występują wówczas, gdy dany instrument finansowy trudno jest kupić lub sprzedać. Jeżeli rynek nie jest płynny, podmiotowi może być trudno zawrzeć daną transakcję lub zlikwidować pozycję po korzystnej lub rozsądnej cenie (lub w ogóle tego dokonać). Jest to czynnik, który należy wziąć pod uwagę, inwestując w fundusz ETF Circular Economy.

Icon

Ceny papierów wartościowych Funduszu podlegają ryzyku związanemu z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym ogólnym warunkom gospodarczym oraz nagłym i nieprzewidywalnym spadkom wartości. Inwestycja w Fundusz może przynieść straty.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: