Skip directly to Accessibility Notice

ETF Obrona

Zainwestuj w światowy przemysł obronny

W obliczu globalnej niepewności wśród inwestorów finansowych powrócił temat bezpieczeństwa i obronności. Fundusz Defence ETF firmy VanEck zapewnia inwestorom możliwość inwestowania w czołowe podmioty zajmujące się technologiami obronnymi, cyberbezpieczeństwem na dużą skalę oraz w dostawców powiązanych usług.

Defense ETF - Fund Overview

VanEck Defense UCITS ETF

  • Ekspozycja na podmioty stojące na czele światowego przemysłu obronnego Zdywersyfikowany dostęp do liderów rynku Przejrzysta i wygodna inwestycja
DFNS

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: DFNS
ISIN: IE000YYE6WK5
TER: 0.55%
AUM: $566,9 Mln (na dzień 12-04-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 6

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko: Inwestorzy w ETF Obrona mogą stracić pieniądze aż do całkowitej wartości swojej inwestycji z powodu głównych czynników ryzyka, takich jak ryzyko branżowe lub ryzyko koncentracji sektorowej, ryzyko płynności, jak opisano w kluczowych informacjach i prospekcie.

Idą zmiany

Tradycyjnie inwestycje w obronność są w krajach rozwiniętych tematem drażliwym. Udział wydatków na obronność w UE spadł poniżej 2% po upadku muru berlińskiego i ZSRR i od tamtej pory nie wrócił do wcześniejszych poziomów. Jednak ze względu na obecne konflikty geopolityczne i obawy o globalne bezpieczeństwo paradygmat zaczął się zmieniać. Rządy Europy Zachodniej, od dawna łamiące określoną przez NATO zasadę 2% wydatków na obronność, ogłosiły poważne inwestycje w infrastrukturę obronną, a także zamiar zachowania zasady 2% w przyszłości. Trwająca wojna w Ukrainie pokazała braki w zasobach amunicji i sprzętu wojskowego oraz zwróciła uwagę na chroniczne niedoinwestowanie w zakresie konserwacji.

W maju 2022 r. niemiecki rząd przyjął ustawę o przeznaczeniu 100 mld euro na specjalny fundusz zbrojeniowy, tzw. „Zeitenwende” – zmianę dotychczasowej polityki obronnej. Rząd ogłosił również zamiar zwiększenia rocznego budżetu na obronę o 10 mld euro w 2023 roku.


Niemcy (Zachodnie), wydatki na obronność, % PKB

Źródło: Reuters, Bank Światowy.

W ramach zmiany polityki strukturalnej rząd Holandii zatwierdził dodatkowe 5 mld euro na inwestycje w obronność. Przyniesie to 40-procentowy wzrost budżetu obronnego w 2023 roku.


Holandia, wydatki na obronność, % PKB

Źródło: Reuters, Bank Światowy.

W tradycyjnie neutralnej Szwecji nastąpiła drastyczna zmiana opinii publicznej, która zachęciła rząd tego kraju do starania się o członkostwo w NATO. Nowy rząd ogłosił plany zwiększenia inwestycji w obronność, aby osiągnąć cel 2% do 2026 roku.


Szwecja, wydatki na obronność, % PKB

Źródło: Reuters, Bank Światowy.

Historia innowacji

Przedsiębiorstwa zbrojeniowe często inwestują duże środki w badania i rozwój, aby tworzyć najnowocześniejsze technologie i produkty. Takie ukierunkowanie na innowacje może prowadzić do opracowania rozwiązań, które przeniosą się na obszary wykraczające poza zastosowania wojskowe.

Silniki odrzutowe zostały opracowane przez wojsko w latach 40. XX wieku na potrzeby myśliwców odrzutowych i od tego czasu zostały zaadaptowane do użytku w samolotach komercyjnych, które zrewolucjonizowały podróże lotnicze.

Globalny System Pozycjonowania, który obecnie jest powszechnie stosowany w urządzeniach mobilnych do nawigacji, został pierwotnie opracowany przez wojsko amerykańskie do nawigacji i wyznaczania celów.

ARPANET, prekursor współczesnego Internetu, został opracowany przez Departament Obrony USA w latach 60. XX wieku w celu ułatwienia komunikacji i wymiany informacji pomiędzy instalacjami wojskowymi.


Licznik hostów internetowych (IPv4) – log


Licznik hostów internetowych (IPv4) – log


Źródło: Internet Systems Consortium.

W 1937 roku grupa brytyjskich fizyków zbudowała pierwszy magnetron wielogniazdowy, przyrząd zdolny do wytwarzania fal krótkich. Urządzenie zostało skonstruowane na potrzeby brytyjskich i amerykańskich wojskowych instalacji radarowych i było używane w czasie II wojny światowej. W 1940 roku, gdy pojawiła się potrzeba bardziej precyzyjnych pomiarów, angielscy naukowcy wynaleźli zawór, który po raz pierwszy mógł wytwarzać tzw. mikrowiązki, czyli impulsy mikrofalowej energii radiowej o długości fali 10 cm. W 1945 roku Percy Spencer, amerykański inżynier zatrudniony w firmie Raytheon, odkrył przypadkowo efekt grzewczy wiązki mikrofal o dużej mocy. Raytheon udzielił później licencji na swoje patenty na pierwszą kuchenkę mikrofalową do użytku domowego, wyprodukowaną w 1955 roku.

Kompleksowa metodologia funduszu ETF Obrona

Fundusz ETF Obrona, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w konstruowaniu funduszy, przyjmuje solidne podejście do wyboru i weryfikacji podmiotów objętych strategią inwestycyjną. Do udziału w funduszu kwalifikują się wyłącznie podmioty typu „pure play” (tj. jednostki, których co najmniej 50% przychodów przypada na obronność).

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij poniższe przyciski:

Główne czynniki ryzyka funduszu ETF Obrona

Icon

Aktywa Funduszu mogą być skoncentrowane w jednym lub kilku określonych sektorach lub branżach. ETF Obrona może być narażony na ryzyko z uwagi na fakt, że zdarzenia ekonomiczne, polityczne lub inne mające negatywny wpływ na odpowiednie sektory lub branże będą miały negatywny wpływ na wyniki Funduszu w większym stopniu, niż gdyby aktywa Funduszu były inwestowane w wielu sektorach lub branżach.

Icon

Ryzyka płynności występują wówczas, gdy dany instrument finansowy trudno jest kupić lub sprzedać. Jeżeli rynek nie jest płynny, podmiotowi może być trudno zawrzeć daną transakcję lub zlikwidować pozycję po korzystnej lub rozsądnej cenie (lub w ogóle tego dokonać). Jest to jeden z czynników ryzyka ETF Obrona.

Icon

Ceny papierów wartościowych ETF Obrona podlegają ryzyku związanemu z inwestowaniem na rynku papierów wartościowych, w tym ogólnym warunkom gospodarczym oraz nagłym i nieprzewidywalnym spadkom wartości. Inwestycja w Fundusz może przynieść straty.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: