pl pl false false

ETF Wodór

Inwestowanie w energię przyszłości

W miarę ocieplania się klimatu rządy na całym świecie zobowiązują się do wprowadzenia rozwiązań wolnych od emisji dwutlenku węgla. Wodór jest postrzegany jako element tej koncepcji – jako czyste źródło energii przyszłości. Możesz inwestować w akcje wodorowe i czerpać zyski z tego trendu dzięki naszemu funduszowi ETF Wodór, VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF.

Hydrogen storage tank

VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF

  • Ekspozycja na krytyczną i nową szansę gospodarczą
  • Perspektywa szybkiego wzrostu poprzez ETF Wodór
  • Trend wspierany przez rządy w Europie i poza nią
  • Aktywna adaptacja do nowych firm w gospodarce wodorowej
  • Ekonomiczny sposób inwestowania
HDRO

Szczegółowe informacje dot. ETF

Szczegółowe informacje dot. ETF

Ticker: HDRO
ISIN: IE00BMDH1538copy-icon
TER: 0.55%
AUM: $80,4 Mln (na dzień 12-07-2024)
Klasyfikacja SFDR: Artykuł 9

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Czynniki ryzyka: ryzyko rynku kapitałowego, ryzyko płynności, ryzyko ograniczonej dywersyfikacji, ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty, ryzyko inwestowania w sektor energetyczny, ryzyko walutowe.

ETF Wodór zapewnia dostęp do energii przyszłości

Wodór jest coraz częściej uważany za źródło energii przyszłości. Zgłoszono 680 propozycji dużych projektów o wartości 240 miliardów dolarów, ale tylko około 10% (22 miliardy dolarów) podjęło ostateczną decyzję inwestycyjną. Europa przewodzi w proponowanych projektach (ok. 30%), Chiny nieco wyprzedzają faktyczne rozmieszczenie elektrolizerów (200 MW), podczas gdy Japonia i Korea Południowa przodują w produkcji ogniw paliwowych (ponad połowa z 11 GW światowych zdolności produkcyjnych).1

Wodór można wytwarzać z wody, a jeżeli jest produkowany z energii odnawialnej, nie przyczynia się do emisji CO2 do atmosfery. Ponadto jego wysoki poziom kondensacji energii sprawia, że lepiej niż akumulatory elektryczne nadaje się do zasilania szczególnie ciężkich obiektów, takich jak samoloty czy statki.

Wytwarzanie

Magazynowanie wodoru to kolejny problem, który starają się rozwiązać spółki z portfolio ETF Wodór. Obecnie wodór można przechowywać w czystej postaci jako gaz lub ciecz. Pierwsza opcja wymaga zbiorników wysokociśnieniowych, podczas gdy druga wymaga sprzętu kriogenicznego do obniżenia temperatury poniżej poziomu wrzenia -252,8 stopni Celsjusza. Obie metody są dość złożone i są bardziej odpowiednie dla dużych obiektów magazynowania niż wyposażania w nie pojazdów transportowych. Inną opcją jest chemiczne magazynowanie wodoru (adsorpcja lub absorpcja przez inne materiały). Znalezienie wydajniejszych sposobów magazynowania wodoru jest niezbędne do poszerzenia obszarów zastosowań.

Magazynowanie

W perspektywie roku 2050 – daty, do której szereg dużych gospodarek dąży do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla – czołowe firmy konsultingowe przewidują, że wodór będzie odgrywał istotną rolę w szerokim zakresie zastosowań. Obejmują one: autobusy, statki, bufory prądu, ogrzewanie przemysłowe, ogrzewanie budynków, produkcję stali itp. W miarę upowszechniania się turbin wiatrowych i ogniw słonecznych dostępne będzie tanie odnawialne źródło energii do zasilania elektrolizerów wykorzystywanych do produkcji wodoru. Umożliwienie wykorzystania wodoru wiąże się z kosztami, ponieważ cały ekosystem wymaga przekształcenia, konieczne jest zbudowanie nowych stacji zasilania. Podczas gdy wiele krajów rozwiniętych nie miałoby większych problemów z inwestowaniem w tę transformację, gospodarki o niskich dochodach mogą mieć trudności z poniesieniem tych wydatków.

Wykorzystanie

Gospodarka wodorowa ma duży potencjał wzrostu

Fundusz korzysta z zastosowań w różnych sektorach

Obecnie istnieje szereg innowacyjnych inicjatyw w zakresie technologii wodorowych, które już funkcjonują lub są w trakcie realizacji: weź w nich udział razem z funduszem Hydrogen ETF VanEck.

Trwają już prace nad samolotami napędzanymi wodorem. Airbus opracował kilka koncepcji lotów bezemisyjnych, których celem jest korzystanie z komercyjnych samolotów do 2035 roku.3Ale inne firmy i start-upy również pracują nad podobnymi projektami. Na przykład samolot nazywany „Lightning McClean”, opracowany przez firmę Universal Hydrogen, wykonał swój pierwszy lot na wodorze zamiast paliw kopalnych w marcu 2023 r.4


3 Źródło: Airbus.

4 Źródło: Euronews.

Alstom opracował pociąg napędzany wodorem, który już przewozi pasażerów w kilku krajach.5 Pociąg wodorowy stanowi atrakcyjną alternatywę dla pociągów napędzanych olejem napędowym na liniach, które nie zostały jeszcze zelektryfikowane. Z roku na rok rośnie popularność tego środka transportu. Na przykład niemiecka firma transportowa RMV zamówiła największą na świecie flotę pociągów wodorowych, aby połączyć Frankfurt z kilkoma małymi miastami wokół niego. Pociągi napędzane wodorem konkurują ze zwykłymi pociągami elektrycznymi, ponieważ elektryfikację kolei można uznać za bardziej optymalną w porównaniu z dodatkowymi kosztami budowy infrastruktury wodorowej i uwzględnieniem kosztów paliwa.


5 Źródło: Alstom.

Ciężarówki są jednym z najważniejszych środków transportu towarów w Unii Europejskiej, odpowiadając za prawie jedną czwartą wszystkich tonokilometrów7. Znalezienie bardziej przyjaznego dla środowiska rozwiązania jest konieczne, dlatego w Europie trwa produkcja ciężarówek napędzanych wodorem i budowa stacji paliw. Kierują nimi m. in. Nikola, Iveco i Volvo. Przyszłość może nadejść wcześniej niż się spodziewamy, ponieważ w maju 2023 roku Volvo testowało ciężarówki napędzane wodorem na drogach publicznych. Firma spodziewa się rozpocząć komercyjną produkcję w drugiej połowie dekady.8 Główne wyzwanie dla ciężarówek napędzanych wodorem mogą faktycznie stanowić ciężarówki elektryczne, nad którymi pracuje również wiele innych firm. Mogą wykorzystać już istniejącą infrastrukturę ładowania, co jest bardzo ważnym czynnikiem dla branży motoryzacyjnej. Co więcej, sprawność nowoczesnych samochodów elektrycznych „well-to-wheel” (od źródła do koła) wynosi od 70 do 90 procent, podczas gdy wodorowe ogniwa paliwowe pozwalają osiągnąć 25 do 35 procent9, co stanowi istotną przeszkodę.


7 Źródło: Komisja Europejska.

8 Źródło: Volvo.

9 Źródło: InsideEVs.

Trwa wyścig o dekarbonizację przemysłu stalowego, jednego z największych przemysłowych źródeł CO2. Firmy takie jak ArcelorMittal, SSAB i ThyssenKrupp zaczynają wykorzystywać wodór do redukcji rudy żelaza.10Oczekuje się, że jednym z pierwszych zakładów, które wdrożą tę technologię w Europie, wykorzystując wodór zamiast węgla, będzie fabryka H2 Green Steel w północnej Szwecji i zrobi to do 2025 roku.11


10 Źródło: Financial Times

11 Źródło: H2 Green Steel

Wodór stał się potencjalną alternatywą do stosowania w domach, oferując różne korzyści i wyzwania, które należy rozważyć. Może być używany do ogrzewania, gotowania i zasilania urządzeń. Istnieją jednak wyzwania, które należy pokonać. Wodór ma niższą gęstość energii w porównaniu z gazem ziemnym, co oznacza, że ​​wymagana byłaby większa infrastruktura magazynowania i dystrybucji. Ponadto wodór jest wysoce łatwopalny i wymaga zastosowania określonych środków bezpieczeństwa w warunkach mieszkaniowych. Inwestycje w technologię bezpieczeństwa i infrastrukturę będą miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznego wykorzystania wodoru w domach. Biorąc pod uwagę te wyzwania i potencjalną modyfikację potrzebnej infrastruktury, przyszłość wodoru w naszych domach jest nadal niepewna. Niektóre firmy aktywnie badające tę możliwość to SGN i National Green, które prowadzą projekt pilotażowy w Szkocji.12


12 Źródło: SGN.

Alstom Hydrogen train
Hydrogen Truck
Decarbonized steel
Housing

Zainwestuj w nasz fundusz ETF Wodór

Dzięki funduszowi VanEck Hydrogen Economy UCITS ET uzyskasz dostęp do innowacyjnych podmiotów z branży wodorowej, które wnoszą kluczowy wkład w budowanie gospodarki wodorowej. Fundusz ten inwestuje globalnie w walory podmiotów wodorowych, które uzyskują co najmniej 50% (25% w przypadku obecnych komponentów) swoich przychodów z projektów wodorowych lub mają taki potencjał. Inwestuje również w kluczowych graczy w ekosystemie wodorowym, w tym producentów gazu i ogniw paliwowych. Indeks wodorowy, na którym oparty jest ETF, jest weryfikowany co kwartał, dzięki czemu można czerpać korzyści z nowych walorów wchodzących w dynamiczną gospodarkę wodorową.


Nasz fundusz ETF Wodór obejmuje następujące części ekosystemu:

Ryzyko związane z ETF Wodór: Przed dokonaniem inwestycji inwestorzy powinni uwzględnić wszelkie ryzyka. Zobacz zakładkę poświęconą czynnikom ryzyka na tej stronie.

Główne czynniki ryzyka funduszu ETF Wodór

Icon

Występują, gdy dany instrument finansowy trudno jest kupić lub sprzedać. Jeżeli rynek nie jest płynny, podmiotowi może być trudno zawrzeć daną transakcję lub zlikwidować pozycję po korzystnej lub rozsądnej cenie (lub w ogóle tego dokonać). Jest to czynnik, który należy wziąć pod uwagę przed dokonaniem inwestycji w ETF Wodór.

Icon

Fundusz może inwestować relatywnie wysoki wolumen swoich aktywów w mniejszą liczbę emitentów lub większą część swoich aktywów w jednego emitenta. W rezultacie zyski i straty z pojedynczej inwestycji mogą mieć większy wpływ na wartość aktywów netto Funduszu i mogą sprawić, że Fundusz będzie charakteryzował się większą zmiennością niż bardziej zdywersyfikowane fundusze. 

Icon

Papiery wartościowe mniejszych podmiotów mogą charakteryzować się większą zmiennością i mniejszą płynnością niż dużych podmiotów. W porównaniu z dużymi podmiotami mniejsze podmioty mogą mieć krótszą historię działalności, mniejsze zasoby finansowe, mniejszą siłę konkurencyjną, mniej zdywersyfikowany asortyment produktów, być bardziej podatne na presję rynkową i mieć mniejszy rynek zbytu dla swoich papierów wartościowych. Jest to kolejny czynnik ryzyka związany z funduszem ETF Wodór.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: