ETF Złoto

  • Złoto i srebro są przez wiele osób postrzegane jako bezpieczna forma inwestycji i zabezpieczenie przed inflacją
  • Bezpośredni dostęp do wielu czołowych podmiotów wydobywających złoto i srebro na świecie
  • Podmioty wydobywające zapewniają korzyści wynikające z posiadania złota/srebra w postaci fizycznej oraz możliwości generowania przychodów
  • Stosunkowo niskie koszty
  • Wybór pomiędzy funduszami ETF opartymi na standardowych podmiotach wydobywających złoto i podmiotach typu junior

Ryzyko inwestowania w ETF Złoto: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji w wyniku występowania głównych czynników ryzyka, takich jak ryzyko rynkowe, ryzyko zmienności, ryzyko inwestowania w mniejsze podmioty oraz ryzyko inwestowania w jednostki wydobywające złoto i srebro, które zostały opisane poniżej oraz w prospekcie sprzedaży.

Czy ETF Złoto może być bezpieczną przystanią dla inwestorów?

Z historycznego punktu widzenia złoto zapewniało najlepszą ochronę przed spadkami na giełdzie w ciągu ostatnich 50 lat. Podczas pięciu wielkich krachów giełdowych w tym okresie cena złota rosła lub utrzymywała się na względnie stałym poziomie.

Magazyn wartości

Złoto jest skarbnicą wartości od tysięcy lat – także w ostatnim stuleciu. Podczas gdy od 1913 r. inflacja obniżyła o 96% wartość dolara amerykańskiego, będącego światową walutą rezerwową, złoto tylko zyskuje na wartości.

ETF złoto Magazyn wartości

Źródło: Bloomberg, Bank Rezerwy Federalnej w St. Louis, VanEck. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.

Ryzyko związane z ETF złoto: Przed dokonaniem inwestycji inwestorzy powinni rozważyć ryzyko. Zobacz zakładkę poświęconą czynnikom ryzyka na tej stronie.

ETF Złoto zapewnia dostęp do tego co najlepsze z obu światów

Fundusze ETF złoto zapewniają ekspozycję na czołowe światowe podmioty wydobywające złoto i srebro zamiast bezpośredniego posiadania tych metali szlachetnych. Zyski z ich akcji są skorelowane z cenami złota i srebra, ale mają one również inne zalety:

Oferujemy dwa fundusze ETF Złoto

Zapewniamy możliwość wyboru sposobu inwestowania: fundusze ETF Gold Miners i Junior Gold Miners. Pierwsze z nich zapewniają ekspozycję na podmioty wydobywające złoto o ugruntowanej pozycji, drugie – większą ekspozycję na obszary poszukiwań i większą wrażliwość na cenę złota.

VanEck Gold Miners UCITS ETF

ISIN: IE00BQQP9F84

  • Największe na świecie podmioty wydobywające złoto i srebro. Jednostki o ugruntowanej pozycji i stabilnych przepływach pieniężnych. Może być podstawą alokacji złota.

Risk indication: 7 out of 7

Niższe ryzyko: Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko: Typically higher reward

VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF

ISIN: IE00BQQP9G91

  • Najpłynniejsze na świecie podmioty typu junior wydobywające złoto i srebro Młode przedsiębiorstwa w fazie poszukiwawczej. Korzyści z odkrycia złota. Większa wrażliwość na cenę złota

Risk indication: 7 out of 7

Niższe ryzyko: Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko: Typically higher reward

Główne czynniki ryzyka związane z ETF Złoto

Icon

Fundusze będą reagować na zmiany w ogólnej kondycji podmiotów zajmujących się wydobyciem rud złota i srebra, a ich wyniki będą w większym stopniu zależeć od tej kondycji.

Więcej informacji na temat ryzyk można znaleźć w zakładce „Czynniki ryzyka” w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu, który jest dostępny na stronie www.vaneck.com.

Odkryj inne fundusze ETF

Inne fundusze ETF

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji: