pl pl false false

Ethereum ETN

Przyszłość usług i produktów finansowych

VanEck Ethereum ETN

 • Ekspozycja na pierwszą i największą platformę smart-contract
 • 100% zabezpieczona ETH w chłodni u regulowanego powiernika
 • Możliwość handlu na regulowanych giełdach
 • Uzyskaj do 5% dodatkowego zwrotu dzięki nagrodom za "staking "* z VanEck Ethereum ETN
VETH

Szczegółowe informacje dot. ETN

Szczegółowe informacje dot. ETN

Ticker: VETH
ISIN: DE000A3GPSP7copy-icon
TER: 1.00%
AUM: $150,4 Mln (na dzień 12-07-2024)

Niższe ryzyko

Zazwyczaj niższe wynagrodzenie

Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższe wynagrodzenie
1
2
3
4
5
6
7

Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na główne czynniki ryzyka, takie jak ryzyko straty i zmienności, ryzyko walutowe lub ryzyko technologiczne, które zostały opisane poniżej oraz w prospekcie sprzedaży. *Nagrody za staking nie są gwarantowane. 

Czym jest Ethereum?


Sprawdzona technologia i silny efekt sieciowy

Ethereum i jego natywna waluta ETH zapewniają najsilniejszy efekt sieciowy w porównaniu z wszystkimi innymi dostępnymi na rynku platformami inteligentnych kontraktów. Jego technologia została przetestowana „w boju” i jednocześnie podlega ciągłym ulepszeniom dzięki bardzo dużemu ekosystemowi deweloperów tworzących na bazie jego sieci.

Zainwestuj w potencjalną przyszłość usług i produktów finansowych

Ethereum to szybko rozwijająca się platforma do digitalizacji aktywów fizycznych – prawdopodobnie będzie to nowy punkt styczności finansów i wielu innych sektorów. Wraz ze wzrostem popularności platformy zyskuje na wartości jej waluta Ether (ETH). VanEck Ethereum ETN umożliwia dokonywanie inwestycji w ten rozwijający się ekosystem w sposób porównywalny z tradycyjnym ETF.

Co to jest stakowanie?

Ethereum to zdecentralizowana platforma typu blockchain o otwartym kodzie źródłowym, która umożliwia funkcjonalność inteligentnych kontraktów. Umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie zdecentralizowanych aplikacji (DApps) w sieci. Ether (ETH) to natywna kryptowaluta Ethereum, używana do wynagradzania uczestników, którzy wykonują obliczenia i zatwierdzają transakcje.


Proof-of-Stake (PoS) to mechanizm konsensusu używany przez niektóre sieci blockchain, w tym Ethereum, w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie stanu sieci.

Oto jak to działa:

 1. Walidatorzy blokują określoną ilość kryptowaluty jako stake.
 2. Walidatorzy są wybierani do tworzenia nowych bloków i zatwierdzania transakcji.
 3. Walidatorzy, którzy pomyślnie zatwierdzą transakcje i utworzą nowe bloki zostaną nagrodzeni.
 4. Walidatorzy, którzy zachowują się złośliwie lub próbują zaatakować sieć, ryzykują utratą postawionej kryptowaluty w ramach kary.
 • Wymagania dotyczące zasobów: Proof-of-Work wymaga od walidatorów (kopaczy) wydatkujących zasoby obliczeniowe (elektryczności i sprzętu) rozwiązywania skomplikowanych zagadek matematycznych, natomiast Proof-of-Stake wymaga od walidatorów stakowania kryptowalut.
 • Bezpieczeństwo: Obydwa mechanizmy mają na celu zabezpieczenie sieci, ale robią to na różne sposoby. Proof-of-Work opiera się na mocy obliczeniowej górników w celu zabezpieczenia sieci, podczas gdy Proof-of-Stake opiera się na zachętach ekonomicznych walidatorów w celu utrzymania integralności sieci.
 • Wpływ na środowisko: Proof-of-Work jest krytykowany za wysokie zużycie energii, ponieważ wydobycie wymaga znacznej mocy obliczeniowej. Proof-of-Stake jest uważany za bardziej energooszczędny, ponieważ nie wymaga intensywnych obliczeń.
 • Decentralizacja: Obydwa mechanizmy mają wpływ na decentralizację. Zdaniem niektórych Proof-of-Work ma tendencję do skupiania się wokół górników posiadających znaczne zasoby, a Proof-of-Stake może prowadzić do centralizacji wśród walidatorów o dużym zaangażowaniu środków. Jednak protokoły PoS często wdrażają mechanizmy ograniczające ryzyko centralizacji, takie jak delegowanie lub slashing.

Podsumowując, Ethereum to platforma blockchain obsługująca inteligentne kontrakty, która w 2022 r. przeszła z mechanizmu Proof-of-Work na mechanizm konsensusu Proof-of-Stake, w którym walidatorzy są wybierani na podstawie ilości posiadanej przez nich kryptowaluty i gotowości do jej stakowania, a nie zapewnianej przez nich mocy obliczeniowej.

Uzyskuj do 5% dodatkowego dochodu* dzięki VanEck ETN Ethereum

Rentowność stakowania Ethereum jest przez wielu uważana za stopę kryptowalut „wolną od ryzyka”. Stakowanie to wykorzystanie ryzykownego kapitału w postaci zablokowanych tokenów w celu zabezpieczenia sieci i uzyskania zysku za udostępnienie swoich zasobów. Zablokowane tokeny mogą przyczyniać się do rozproszonego konsensu i realizacji transakcji.

 • Zarabiaj pasywny dochód poprzez VanEck Ethereum ETN
 • Dostęp do zysków ze stakowania dzięki produktowi, którym można handlować jak w przypadku ETF
 • Przyczyniaj się do bezpieczeństwa sieci, z korzyścią dla inwestora i zdecentralizowanej społeczności

*Nagrody za staking nie są gwarantowane

Jak stakowanie działa w praktyce w przypadku VanEck ETN Ethereum?

Stakowanie jest teraz włączone dla VanEck Ethereum ETN. Co to oznacza dla Ciebie jako inwestora i co musisz zrobić, aby zdobyć dodatkowe nagrody? Oto kluczowe cechy stakowania za pośrednictwem VanEck ETN Ethereum.

 • Stosowane przez nas metody stakowania są całkowicie bezdepozytowe, co oznacza, nie wiąże się to z żadnym ryzykiem wynikającym z kredytowania.
 • Inwestorzy ETN Ethereum nie muszą podejmować żadnych działań, a w przypadku wypłacenia nagród zostaną one uwzględnione w przysługujących im monetach ETN.
 • Wszelkie nagrody za stakowanie będą codziennie uwzględniane w wartości aktywów netto na koniec dnia, z punktem granicznym o godzinie 16:00 CET.

Dodawanie Ethereum ETN do portfela

Nawet nieznaczna inwestycja w Ethereum ETN poprawiłaby wyniki portfela w ciągu ostatnich kilku lat. Tę ekspozycję można uzyskać za pośrednictwem VanEck Ethereum ETN, w sposób podobny do ETF.

60% akcji / 40% obligacji w portfelu

*Akcje są reprezentowane przez MSCI World NR USD Index. Obligacje są reprezentowane przez Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.

Źródło: Morningstar. Podane dane przedstawiają wartości osiągnięte w przeszłości, co nie stanowi gwarancji wyników w przyszłości. Przyszłe wyniki mogą się różnić od obecnych. Stopy zwrotu z inwestycji będą ulegać wahaniom, w związku z czym wartość walorów inwestorów w momencie wykupu może być wyższa lub niższa od ich pierwotnego kosztu.

Dodaj 1% Ethereum

*Akcje są reprezentowane przez MSCI World NR USD Index. Obligacje są reprezentowane przez Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.

Źródło: Morningstar. Podane dane przedstawiają wartości osiągnięte w przeszłości, co nie stanowi gwarancji wyników w przyszłości. Przyszłe wyniki mogą się różnić od obecnych. Stopy zwrotu z inwestycji będą ulegać wahaniom, w związku z czym wartość walorów inwestorów w momencie wykupu może być wyższa lub niższa od ich pierwotnego kosztu.

Dodaj 3% Ethereum

*Akcje są reprezentowane przez MSCI World NR USD Index. Obligacje są reprezentowane przez Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index.

Źródło: Morningstar. Podane dane przedstawiają wartości osiągnięte w przeszłości, co nie stanowi gwarancji wyników w przyszłości. Przyszłe wyniki mogą się różnić od obecnych. Stopy zwrotu z inwestycji będą ulegać wahaniom, w związku z czym wartość walorów inwestorów w momencie wykupu może być wyższa lub niższa od ich pierwotnego kosztu.