pl pl false false
UCTOIHV VanEck Oil Services UCITS ETF Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true
OIHV

Oil Services ETF
VanEck Oil Services UCITS ETF

OIHV

Oil Services ETF
VanEck Oil Services UCITS ETF

ISIN: IE000NXF88S1 copy-icon

Opis Funduszu

Ropa naftowa odpowiada obecnie za istotną część światowego zużycia energii i przewiduje się, że – wraz ze wzrostem światowego zapotrzebowania na energię – jej znaczenie utrzyma się na wysokim poziomie również w nadchodzących dekadach. Wydarzenia z 2022 roku utwierdziły w przekonaniu, że ropa naftowa przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i umożliwia stopniowe przeprowadzenie transformacji energetycznej w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. VanEck Oil Services UCITS ETF umożliwia inwestowanie w naftowy sektor wydobywczy.

 • Wartość aktywów netto
  $24,78

  na dzień 23 lip 2024
 • ZWROTY YTD
  7,12%

  na dzień 23 lip 2024
 • Aktywa netto
  $22,5 milion

  na dzień 23 lip 2024
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,35%
 • Data aktywacji
  31 mar 2023
 • Klasyfikacja SFDR
  Artykuł 6

Przegląd

Opis Funduszu

Ropa naftowa odpowiada obecnie za istotną część światowego zużycia energii i przewiduje się, że – wraz ze wzrostem światowego zapotrzebowania na energię – jej znaczenie utrzyma się na wysokim poziomie również w nadchodzących dekadach. Wydarzenia z 2022 roku utwierdziły w przekonaniu, że ropa naftowa przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i umożliwia stopniowe przeprowadzenie transformacji energetycznej w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. VanEck Oil Services UCITS ETF umożliwia inwestowanie w naftowy sektor wydobywczy.

 • Zainwestuj w 25 podmiotów amerykańskich notowanych na giełdzie i przodujących w naftowym sektorze wydobywczym
 • Uzyskaj ekspozycję na zasoby naturalne o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa i niezależności energetycznej
 • Tradycyjna ochrona przed inflacją zapewniona przez twarde aktywa
 • Podmioty zaangażowane w działalność w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń naftowych, usługi wiertnicze i technologicznie powiązane z nimi


Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na Ryzyko inwestowania w sektor naftowy, Ryzyko związane z paliwami kopalnymi, Ryzyko regulacyjne oraz Ryzyko koncentracji. Te typy ryzyka opisano w Głównych czynnikach ryzyka, Kluczowych informacjach (KID) oraz Prospekcie.Indeks bazowy

MarketVector™ US Listed Oil Services 10% Capped Index

Najważniejsze informacje o funduszu

 • Zainwestuj w 25 podmiotów amerykańskich notowanych na giełdzie i przodujących w naftowym sektorze wydobywczym
 • Uzyskaj ekspozycję na zasoby naturalne o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa i niezależności energetycznej
 • Tradycyjna ochrona przed inflacją zapewniona przez twarde aktywa
 • Podmioty zaangażowane w działalność w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń naftowych, usługi wiertnicze i technologicznie powiązane z nimi


Ryzyko: Istnieje możliwość utraty kapitału aż do całkowitej utraty inwestycji ze względu na Ryzyko inwestowania w sektor naftowy, Ryzyko związane z paliwami kopalnymi, Ryzyko regulacyjne oraz Ryzyko koncentracji. Te typy ryzyka opisano w Głównych czynnikach ryzyka, Kluczowych informacjach (KID) oraz Prospekcie.Indeks bazowy

MarketVector™ US Listed Oil Services 10% Capped Index

Rynki kapitałowe

VanEck współpracuje z renomowanymi animatorami rynku, aby zapewnić dostępność naszych produktów do obrotu na wspomnianych giełdach. Nasz zespół ds. rynków kapitałowych stale monitoruje i ocenia spready, rozmiary i ceny, aby zapewnić naszym klientom optymalne warunki handlowe. Co więcej, ETF VanEck są dostępne na różnych platformach transakcyjnych, a my współpracujemy z szeroką gamą renomowanych autoryzowanych uczestników, aby promować wydajne i uczciwe środowisko handlowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych autoryzowanych uczestników i skontaktować się z naszym zespołem ds. rynków kapitałowych, odwiedź stronę factsheet capital markets.pdf

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Indeks

Opis indeksu

MarketVector™ US Listed Oil Services 10% Capped Index odwzorowuje wyniki 25 największych i najbardziej płynnych podmiotów z branży naftowej. Podmioty te zajmują się głównie działalnością w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń naftowych, odwiertów i usług technologicznych.

Kluczowe cechy Indeksu

Indeks bazowy
MarketVector™ US Listed Oil Services 10% Capped Index (MVOICTR)

Skład indeksu:

MarketVector™ US Listed Oil Services 10% Capped Index odwzorowuje wyniki 25 największych i najbardziej płynnych podmiotów z branży naftowej, które są notowane w USA, z mechanizmem ograniczającym w wysokości 10%. Wybrane podmioty muszą generować co najmniej 50% swoich przychodów z obszaru urządzeń wydobywczych oraz usług i odwiertów naftowych.

 • Kapitalizacja rynkowa powyżej 150 mln USD
 • Średni dzienny obrót w ciągu trzech miesięcy ponad 1 milion USD
 • Minimalny wolumen obrotów 250 000 walorów miesięcznie w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • Indywidualne wagi podmiotów ograniczone do 10%.

 

Dostawca Indeksu:
MarketVector Indexes

Wyróżnienia