Skip directly to Accessibility Notice
UCTUSFA VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | USFA Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami Zamknij ważne informacje Przewiń true pl pl false false

US Fallen Angels ETF
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | USFA

US Fallen Angels ETF
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | USFA

 • Wartość aktywów netto
  $20,69

  na dzień 30 lis 2023
 • Wyniki Od momentu powstania
  3,00%

  na dzień 30 lis 2023
 • Aktywa netto
  $5,2 milion

  na dzień 30 lis 2023
 • Wskaźnik kosztów całkowitych
  0,35%
 • Data aktywacji
  01 wrz 2023
 • Klasyfikacja SFDR
  --

Więcej informacji

Przegląd

Opis Funduszu

VanEck zarządza obecnie największą strategią funduszy ETF „upadłych aniołów” na świecie. VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF oferuje dostęp do obligacji korporacyjnych początkowo wyemitowanych z ratingiem inwestycyjnym, a następnie obniżonych do poziomu wysokiego ryzyka. Obligacje muszą być denominowane w dolarach amerykańskich i emitowane na rynku krajowym w USA, zarówno przez emitentów z USA, jak i spoza USA z krajów rozwiniętych. Strategia ta wykazuje dobre wyniki i interesujące uzasadnienie inwestycyjne, charakteryzujące się następującymi głównymi punktami:

 • Harmonogram: obligacje korporacyjne są uwzględniane w momencie obniżenia ratingu do poziomu wysokiego ryzyka, a dane historyczne wskazują na późniejsze odbicie cen.
 • Podejście kontrariańskie: inwestując w obligacje o obniżonym ratingu, często uzyskuje się ekspozycję na sektory przeżywające zawirowania. Przykładami są sektor finansowy w następstwie kryzysu globalnego lub sektor energetyczny w 2016 r.
 • Dynamika potencjalnie wyprzedanego rynku: wielu inwestorów instytucjonalnych jest zmuszonych przez swoje zobowiązania do posiadania wyłącznie papierów wartościowych o ratingu inwestycyjnym, co może spowodować nadmierną presję na sprzedaż papierów wartościowych w momencie obniżenia ratingu.
 • Wschodzące gwiazdy: obligacje upadłych aniołów wykazują większą tendencję do odzyskiwania statusu inwestycyjnego w porównaniu z szerokim spektrum obligacji o wysokim ryzyku.


1Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wartości. Czynniki ryzyka: Inwestor może stracić pieniądze, aż do całkowitej wartości inwestycji, ze względu na ryzyko inwestowania w papiery wartościowe o wysokim ryzyku, ryzyko kredytowe i ryzyko związane ze stopami procentowymi, jak opisano w części Główne czynniki ryzyka,

Kluczowe informacje

i prospekt.Indeks bazowy

ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index

Wyniki

Jednostki

Portfolio

Dokumenty

Odkryj inne fundusze ETF

Inne fundusze ETF

Indeks